Show simple item record

dc.contributor.authorPikus, Ewa
dc.date.accessioned2022-02-25T12:29:52Z
dc.date.available2022-02-25T12:29:52Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/40821
dc.description.abstractCząsteczki głównego kompleksu zgodności tkankowej (ang. major histocompatibility complex, MHC) biorą udział w obronie przeciw patogenom wewnątrz- i zewnątrzkomórkowym (odpowiednio MHC klasy I i II). Geny MHC wykazują wysoki polimorfizm, co umożliwia skuteczną obronę przed szerokim spektrum patogenów na poziomie osobniczym i populacyjnym. Jako obiekt badań wykorzystano niemodelowy gatunek ptaka wodnego, łyskę Fulica atra (Rallidae, Gruifomes). Próbki krwi pobierano od ptaków z czterech populacji, dwie związane były z krajobrazem silnie zurbanizowanym (Łódź, Warszawa), a dwie z terenami pozamiejskimi. Badaniami objęto dwa różne typy siedlisk, w których może występować różna presja patogenów. Celem pracy było scharakteryzowanie regionu MHC łyski i określenie roli tych genów w procesach synurbizacji ptaków. Ustalono, że region MHC wykazuje u łyski nadzwyczaj wysoki poziom polimorfizmu i wysoką liczbę zduplikowanych genów. Wykazano, że dobór różnicujący i sygnał rekombinacji jest słabszy w przypadku genów MHC klasy I niż klasy II, co może wskazywać na różne trajektorie ewolucyjne tych genów. Badania kondycji, ekspresji ornamentu oraz komponentów dostosowania wykazały negatywny związek między różnorodnością genów MHC, a cechami związanymi z dostosowaniem. Wskazuje to na wysokie koszty ekspresji dużej liczby wariantów allelicznych MHC przez osobniki z populacji miejskich, gdzie fauna patogenów może charakteryzować się względnie niską różnorodnością. Wykazano istotne zróżnicowanie międzypopulacyjne genów MHC klasy II w zależności od stopnia urbanizacji. Stwierdzono istotne zróżnicowanie genów MHC między populacjami miejskimi i pozamiejskimi, a populacje pozamiejskie charakteryzowały się najwyższą różnorodnością alleliczną MHC. Nie wykryto istotnego neutralnego zróżnicowania genetycznego między populacjami, co sugeruje że zróżnicowanie MHC może być efektem adaptacji immunogenetycznych ptaków do życia w siedliskach miejskich.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectLocal adaptationpl_PL
dc.subjectEurasian cootpl_PL
dc.subjectMajor histocompatibility complexpl_PL
dc.subjectPopulation differentiationpl_PL
dc.subjectUrbanizationpl_PL
dc.subjectMHCpl_PL
dc.subjectUrban evolutionpl_PL
dc.titleRola głównego kompleksu zgodności tkankowej w procesach synurbizacji ptakówpl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderEwa Pikuspl_PL
dc.page.number151pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacjipl_PL
dc.contributor.authorEmailewa.pikus@biol.uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorMinias, Piotr
dc.dissertation.reviewerKajtoch, Łukasz
dc.dissertation.reviewerBiedrzycka, Aleksandra
dc.date.defence2022-04-12
dc.disciplinenauki biologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record