Show simple item record

dc.contributor.authorZdulski, Krzysztof
dc.date.accessioned2021-12-03T15:49:58Z
dc.date.available2021-12-03T15:49:58Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationZdulski K., Bariera bliskowschodnia. Turcja w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1939–1942, Ośrodek Myśli Politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Kraków-Łódź 2019, https://doi.org/10.18778/8142-607-7pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-607-7
dc.identifier.isbn978-83-66112-09-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39965
dc.descriptionJakie czynniki determinowały brytyjską politykę wobec Turcji? Jakie cele chciał osiągnąć Londyn i jakich używał do tego instrumentów? Dlaczego Wielka Brytania zdecydowała się zawrzeć z Ankarą układ o wzajemnej pomocy? Czego Londyn oczekiwał po przymierzu z Turcją i w jakim zakresie oczekiwania te były zależne od zmian w sytuacji politycznej i wojennej? W jakim stopniu stosunki Wielkiej Brytanii z mocarstwami, a zwłaszcza z Niemcami, Włochami, Francją i Związkiem Sowieckim, wpływały na politykę brytyjską wobec Turcji? Jakie były jej skutki dla sytuacji na Bałkanach? Jaki stosunek do planów i działań Londynu miały rządy Bułgarii, Grecji, Jugosławii i Rumunii? Jaką rolę odgrywała Turcja w brytyjskich planach obrony Bliskiego Wschodu? Czy Wielka Brytania rzeczywiście chciała bronić swego tureckiego sojusznika i czy była do tej obrony przygotowana? W jakim stopniu politykę wobec Turcji kształtował cały rząd, a w jakim poszczególne ministerstwa i wybrani członkowie rządu, a zwłaszcza premier? Jaką rolę odegrali w niej czołowi brytyjscy politycy, zwłaszcza Neville Chamberlain, Anthony Eden, lord Halifax i Winston Churchill?pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherOśrodek Myśli Politycznej; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiblioteka Myśli Politycznej / Ośrodek Myśli Politycznej;127
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectbliskowschodni frontpl_PL
dc.subjectTurcjapl_PL
dc.subjectWielka Brytaniapl_PL
dc.subjectBałkanypl_PL
dc.subjectbrytyjsko-tureckie negocjacjepl_PL
dc.subjectII wojna światowapl_PL
dc.subjectaliancipl_PL
dc.titleBariera bliskowschodnia. Turcja w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1939–1942pl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Krzysztof Zdulski, Łódź-Kraków 2019; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź-Kraków 2019; © Copyright for this edition by Ośrodek Myśli Politycznej, Łódź-Kraków 2019pl_PL
dc.page.number496pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, 90-131 Łódź, ul. Narutowicza 59apl_PL
dc.referencesThe National Archives, Kew, London, Cabinet Papers: CAB 15/16pl_PL
dc.referencesThe National Archives, Kew, London, Cabinet Papers: CAB 21/1182pl_PL
dc.referencesThe National Archives, Kew, London, Cabinet Papers: CAB 23/98, 100pl_PL
dc.referencesThe National Archives, Kew, London, Cabinet Papers: CAB 24/ 388pl_PL
dc.referencesThe National Archives, Kew, London, Cabinet Papers: CAB 65/1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 29pl_PL
dc.referencesThe National Archives, Kew, London, Cabinet Papers: CAB 66/1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29pl_PL
dc.referencesThe National Archives, Kew, London, Cabinet Papers: CAB 67/ 3pl_PL
dc.referencesThe National Archives, Kew, London, Cabinet Papers: CAB 69/4pl_PL
dc.referencesThe National Archives, Kew, London, Cabinet Papers: CAB 68/6pl_PL
dc.referencesThe National Archives, Kew, London, Cabinet Papers: CAB 79/1, 2, 3, 5, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 213pl_PL
dc.referencesThe National Archives, Kew, London, Cabinet Papers: CAB 80/ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 22, 30, 31, 32, 36pl_PL
dc.referencesThe National Archives, Kew, London, Foreign Office: FO 93/110/112A, 112Bpl_PL
dc.referencesThe National Archives, Kew, London, Foreign Office: FO 195/2462, 2465, 2469pl_PL
dc.referencesThe National Archives, Kew, London, Foreign Office: FO 371/23293, 23294, 23688, 23741, 23742, 23743, 23745, 23746, 23747, 23748, 23749, 23750, 23807, 23861, 23867, 23868, 23869, 23870, 23807, 23867, 23868, 23869, 23870, 25008, 25009, 25014, 25015, 25016, 25017, 25018, 25021, 25022, 29802, 30028, 30028, 30029, 30040, 30067, 30068, 30069, 30076, 30083, 30084, 30086, 30089, 30090, 30091, 30092, 30093, 30094, 30099, 30124, 30127, 30146, 30231, 33312, 33330, 33332, 33338, 33339, 33340, 33341, 33349, 33350, 33352, 33353, 33360, 33362, 33385, 33395pl_PL
dc.referencesThe National Archives, Kew, London, Foreign Office: FO 424/283, 284, 285, 286pl_PL
dc.referencesThe National Archives, Kew, London, Foreign Office: FO 800/323pl_PL
dc.referencesThe National Archives, Kew, London, Government Code and Cypher School, Diplomatic Section: HW 12/244, 245, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280pl_PL
dc.referencesThe National Archives, Kew, London, Prime Minister’s Office: PREM 3/445/8pl_PL
dc.referencesThe National Archives, Kew, London, Prime Minister’s Office: PREM 3/446/8pl_PL
dc.referencesThe National Archives, Kew, London, Special Operations Executive: HS 3/221, 222pl_PL
dc.referencesThe National Archives, Kew, London, War Office: WO 32/9382pl_PL
dc.referencesThe National Archives, Kew, London, War Office: WO 33/1690pl_PL
dc.referencesThe National Archives, Kew, London, War Office: WO 106/2037, 2077, 3110, 3118, 3129, 3139, 3195pl_PL
dc.referencesThe National Archives, Kew, London, War Office: WO 193/640, 833pl_PL
dc.referencesThe National Archives, Kew, London, War Office: WO 201/ 1040, 1044, 1045, 1047, 1056, 1068, 1074, 1076, 1086, 1094, 1099, 1102, 1105, 1106, 1108, 1111, 1112, 1115, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1125, 1138, 1139, 1146, 1204, 1236, 1571, 1945, 2077, 2122, 2187, 2761pl_PL
dc.referencesThe National Archives, Kew, London, War Office: WO 193/640, 833pl_PL
dc.referencesThe National Archives, Kew, London, War Office: WO 208/5358pl_PL
dc.referencesThe National Archives, Kew, London, War Office: WO 216/25pl_PL
dc.referencesAkten zur deutschen auswärtigen Politik 1918-1945, Serie D, Bd. IX, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1962.pl_PL
dc.referencesThe Churchill War Papers, oprac. Martin Gilbert, W.W. Norton & Company, vol. 1-3, New York, London 2000.pl_PL
dc.referencesCiano’s Diplomatic Paper’s, oprac. Malcolm Muggeridge, Odhams Press Ltd., London 1948.pl_PL
dc.referencesThe Contemporary Middle East. A Documentary History, oprac. John Felton, CQ Press, Washington 2008.pl_PL
dc.referencesDocuments Diplomatiques Français,1939-1944, vol. 2, Bruxelles 2002.pl_PL
dc.referencesDocuments on British Foreign Policy 1918-1939, Series: 1A, Bds. 1, 2, 3, 7, Series 2, Bds. 15, 17, Series 3, Bds. 4,5,6,7, HMSO, London 1951-1976.pl_PL
dc.referencesDocuments on German Foreign Policy 1918-1945, Series D, Bds. V, VI, VII, VIII, XII, XIII, HMSO, London 1953-1956.pl_PL
dc.referencesDokumenty vnešnej politiki, t. 22, ks. 1 i 2, t. 23, ks. 1, ks. 2 (cz. 1 i 2), t. 24, Moskwa 1992-1998.pl_PL
dc.referencesForeign Relations of the United States, Diplomatic Papers 1939: t. 4, 1940: t. 3, 1941, t. 2, 3, 1942: t. 4, United States Government Printing Office, Washington 1955-1969.pl_PL
dc.referencesHansard. Parliamentary Debates. House of Commons, German Invasion on Russia, 24.06.1941. [online:] https://hansard.parliament.uk/Commons/1941-06-24/debatespl_PL
dc.referencesHansard. Parliamentary Debates. House of Lords. Position in East Mediterranean, 11.07.1940. [online:] https://hansard.parliament.uk/Lords/1940-07-11/debatespl_PL
dc.referencesHitlers Weisungen für Kriegsführung 1939-1945. Dokumente des Oberkommandos der Wehrmacht, oprac. Walther Hubatsch, Bernard & Graefe Verlag für Wehrwesen, Frankfurt am Main 1962.pl_PL
dc.referencesJanicka Barbara, Wizyta ministra Edena w Moskwie w grudniu 1941 roku, „Sprawy Międzynarodowe” 1990, nr 9.pl_PL
dc.referencesNa najwyższym szczeblu. Spotkania premierów Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej, oprac. Marek K. Kamiński, Jacek Tebinka, Wydawnictwo LTW, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesKriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht 1940-1945, Bd. 1, oprac. Hans Adolph Jacobsen, Bernard & Graeffe Verla für Wehrwesen, Frankfurt am Main 1965.pl_PL
dc.referencesMacfie Allan, The Turco-Soviet talks of September-October 1939: A Secret German Report, „Balkan Studies” 1985, nr 2.pl_PL
dc.referencesNazi-Soviet Relations, 1939-1941. Documents from the Archives of the German Foreign Office, oprac. James S. Beddie, Raymond J. Sontag, Department of State Publication, Washington 1948.pl_PL
dc.referencesPolskie dokumenty dyplomatyczne, t. 1939 (styczeń-sierpień), t. 1939 (wrzesień-grudzień), t. 1940, t. 1941, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2005-2013.pl_PL
dc.referencesPrawo międzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór dokumentów, oprac. Ludwig Gelberg, t. 2, PWN, Warszawa 1958.pl_PL
dc.referencesWspółczesna Europa polityczna. Zbiór umów międzynarodowych 1919-1939, oprac. Władysław Kulski, Michał Potulicki, Księgarnia Powszechna, Kraków, Warszawa 1939.pl_PL
dc.referencesŹródła do historii powszechnej okresu międzywojennego, oprac. Stanisław Sierpowski, t. 3, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1992.pl_PL
dc.referencesThe Business of War. The war narrative of Major-General Sir John Kennedy, oprac. Bernard Fergusson, Hutchinson, London… 1957.pl_PL
dc.referencesCiano Galeazzo, Dziennik 1937-1943, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2006.pl_PL
dc.referencesChurchill Winston, Druga wojna światowa, t. 1-4, Phantom Press International, Gdańsk 1995.pl_PL
dc.referencesCunnigham Andrew, A Sailor’s Odyssey. The Autobiography of Admiral of the Fleet Viscount Cunningham of Hyndhope, Hutchinson & Co., London… 1951.pl_PL
dc.referencesThe Diaries of Sir Alexender Cadogan, 1938-1945, red. David Dilks, Cassell, London 1971.pl_PL
dc.referencesEden Anthony, The Memoirs of Anthony Eden, Earl of Avon. Facing the Dictators, Cambridge 1962.pl_PL
dc.referencesEden Anthony, Pamiętniki 1938-1945, t. 2, PAX, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesGafencu Grigore, Ostatnie dni Europy. Podróż dyplomatyczna w 1939 roku, Wydawnictwo PAX, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesde Gaulle Charles, Pamiętniki wojenne, t. 1, Wydawnictwo MON, Warszawa 1967.pl_PL
dc.referencesHalder Franz, Dziennik wojenny, Codzienne zapisy szefa Sztabu Generalnego Wojsk Lądowych 1939-1942, t. 2, Wydawnictwo MON, Warszawa 1974.pl_PL
dc.referencesKnatchbull-Hugessen Hughe, Diplomat in Peace and War, Murray, London 1949.pl_PL
dc.referencesMarshall-Cornwall James, Wars and Rumours of Wars – a Memoir, Cooper, London 1984.pl_PL
dc.referencesPapen Franz von, Memoirs, Andre Deutsch, Londyn 1952.pl_PL
dc.referencesSokolnicki Michał, Dziennik ankarski 1939-1943, Gryf Publications, Londyn 1965.pl_PL
dc.referencesTime Unguarded. The Ironside Diaries, 1937-1940, oprac. R. Macleod i D. Kelly, McKay, New York 1963.pl_PL
dc.referencesWar Diaries 1939-1945. Field Marshall Lord Alanbrooke, oprac. Alex Danchev, Daniel Todman, Weidenfeld & Nicolson, London 2001.pl_PL
dc.referencesThe War Diaries of Oliver Harvey, oprac. John Harvey, Collins, London 1978.pl_PL
dc.referencesWilson Henry Maitland, Eight Years Overseas, 1939-1947, Hutchinson & Co., London… 1951.pl_PL
dc.referencesAtaöv Türrkaya, Turkish Foreign Policy 1939-1945, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1965.pl_PL
dc.referencesBaker Elisabeth, British Policy in South-East Europe in the Second World War, The Macmillan Press Ltd., London 1976.pl_PL
dc.referencesBartnicki Andrzej, Pierwszy front II wojny światowej. Konflikt włosko-etiopski 1935-1936, PWN, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesBatowski Henryk, Agonia pokoju i początek wojny. Sierpień-wrzesień 1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1984.pl_PL
dc.referencesBatowski Henryk, Europa zmierza ku przepaści, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1977.pl_PL
dc.referencesBeevor Anthony, Druga wojna światowa, Znak, Kraków 2013.pl_PL
dc.referencesBercuson David, Holger H. Helwig, Operacja Arkadia. Tajne spotkanie Roosevelta z Churchillem, które zmieniło losy świata, Bellona, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesBerridge Geoff R., British Diplomacy in Turkey, 1583 to the Present. A Study in the Evolution of the Resident Embassy, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston 2009.pl_PL
dc.referencesBuckley Christopher, Five ventures: Iraq, Syria, Persia, Madagascar, Dodecanese, HMSO, London 1977.pl_PL
dc.referencesButler John, Grand Strategy, t. 2, HMSO, London 1957.pl_PL
dc.referencesCampus Eliza, The Little Entente and the Balkan Alliance, Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, Bucureşti 1978.pl_PL
dc.referencesCatherwood Christopher, The Balkans in World War Two. Britain’s Balkan Dilemma, Palgrave, New York 2003.pl_PL
dc.referencesChmielowska Danuta, Polsko-tureckie stosunki dyplomatyczne w okresie międzywojennym, Dialog, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesCitino Robert M., Zagłada Wehrmachtu. Kampanie 1942 roku, Napoleon V, Oświęcim 2014.pl_PL
dc.referencesCzubiński Antoni, Historia drugiej wojny światowej 1939-1945, Rebis, Poznań 2006.pl_PL
dc.referencesDenniston Robin, Churchill’s Secret War. Diplomatic Decrypts, the Foreign Office and Turkey 1942-1944, Chancellor Press, 1997.pl_PL
dc.referencesDeringil Selim, Turkish Foreign Policy during the Second World War: an Active Neutrality, Cambridge University Press, Cambridge… 2004.pl_PL
dc.referencesDębski Sławomir, Między Berlinem a Moskwą. Stosunki niemiecko-sowieckie 1939-1941, PISM, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesEvans Stephen, The Slow Rapprochement. Britain and Turkey in the Age of Kemal Atatürk, 1919-1938, The Eothen Press, Beverley 1982.pl_PL
dc.referencesFenby Jonathan, Alianci. Stalin, Roosevelt, Churchill. Tajne rozgrywki zwycięzców drugiej wojny światowej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesFrench David, Armia Brytyjska 1919-1945 a wojna z Niemcami, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2014.pl_PL
dc.referencesForo Phillippe, Włochy faszystowskie, Avalon, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesGarlicka Anna, Wielka Brytania a Bałkany 1935-1939, Neriton, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesGenerałowie Churchilla, red. John Keegan, Zysk i S-ka, Poznań 1999.pl_PL
dc.referencesGilbert Martin, Druga wojna światowa, Zysk i S-ka, Poznań 2000.pl_PL
dc.referencesGilbert Martin, Winston S. Churchill, t. 6: Finest Hour 1939-1941, Heinemann, London 1983.pl_PL
dc.referencesGilbert Martin, Winston S. Churchill, t. 7: Road to Victory 1941-1945, Houghton Mifflin Company, Boston 1986.pl_PL
dc.referencesGlasneck Johannes, Kircheisen Inge, Türkei und Afghanistan – Brennpunkte der Orientpolitik im Zweiten Weltkrieg, VEB – Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1968.pl_PL
dc.referencesGüçlü Yücel, „Eminence Grise” of the Turkish Foreign Service: Numan Menemencioğlu, Ankara 2002.pl_PL
dc.referencesGüçlü Yücel, The Life and Career of a Turkish Diplomat: Cevat Açıkalın, Ankara 2002.pl_PL
dc.referencesHassel Agostino von, MacRae Sigrid, Przymierze wrogów, Świat Książki, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesHinsley Francis Harry, British Intelligence in the Second World War, t. 1, HMSO, London 1979.pl_PL
dc.referencesHirszowicz Łukasz, III Rzesza i arabski wschód, KiW, Warszawa 1963.pl_PL
dc.referencesHoward Michael, The Mediterranean Strategy in the Second World War, Weidenfeld and Nicholson, London 1968.pl_PL
dc.referencesJackson Ashley, The British Empire and The Second World War, Hambledon Continuum, London, New York, 2006.pl_PL
dc.referencesJackson William G., ‘Overlord’: Normandy 1944, Davis-Poynter, London 1978.pl_PL
dc.referencesJames Robert R., Anthony Eden, Mc Grow Hill Book Company, New York… 1987.pl_PL
dc.referencesJeffery Keith, MI6. The History of the Secret Intelligence Service, 1909-1949, Bloomsbury, London… 2010.pl_PL
dc.referencesKastory Andrzej, Wielka Brytania wobec wydarzeń w Europie Środkowej w latach II wojny światowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesKitchen Martin, British Policy towards the Soviet Union during the Second World War, Palgrave Macmillan, New York 1986.pl_PL
dc.referencesKhoury Philip S., Syria and the French Mandate. The Politics of Arab Nationalism 1920-1945, Princeton University Press, New Jersey 1987.pl_PL
dc.referencesKołodziejczyk Dariusz, Turcja, Trio, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesKonecki Tadeusz, Skandynawia w drugiej wojnie światowej, KiW, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesKoszel Bogdan, Hiszpański dramat 1936-1939. Wojna domowa w polityce mocarstw europejskich, Instytut Zachodni, Poznań 1991.pl_PL
dc.referencesKoszel Bogdan, Rywalizacja niemiecko-włoska w Europie Środkowej i na Bałkanach w latach 1933-1941, Instytut Zachodni, Poznań 1987.pl_PL
dc.referencesKowalski Włodzimierz, Wielka Koalicja 1941-1945, t. 1, Wydawnictwo MON, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesKozaczuk Władysław, Wehrmacht, Bellona, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesKrecker Lothar, Deutschland und die Türkei im zweiten Weltkrieg, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1964.pl_PL
dc.referencesLandau Jacob M., Pan-Turkism. From Irredentism to Cooperation, Hurst & Company, London 1995.pl_PL
dc.referencesLawlor Sheila, Churchill and the Politics of War, 1940-1941, Cambridge University Press, Cambridge 1994.pl_PL
dc.referencesLeitz Christian, Nazi Germany and neutral Europe during the Second World War, Manchester University Press, Manchester 2000.pl_PL
dc.referencesLongrigg Stephen Hemsley, Syria and Lebanon under French Mandate, Oxford University Press, London, New York, Toronto 1958.pl_PL
dc.referencesLyman Robert, Iraq 1941. The Battles for Basra, Habbaniya, Fallujah and Baghdad, Osprey Publishing, Oxford 2006.pl_PL
dc.referencesLynne Olson, Buntownicy: oni wynieśli Churchilla do władzy i pomogli uratować Anglię, AMF Plus Group, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesMalinowski Andrzej, Europejskie posiadłości Turcji w polityce Wielkiej Brytanii (1903-1914), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2014.pl_PL
dc.referencesMallett Robert, Mussolini and the Origins of Second World War, 1933-1940, Palgrave Macmillan, London 2003.pl_PL
dc.referencesMasson Philippe, Historia Wehrmachtu 1939-1945, Oskar, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesMawdsley Evan, II wojna światowa. Nowe ujęcie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesMillman Brock, The Ill-made Alliance: Anglo-Turkish Relations, 1934-1940, McGill-Queen’s Press, Montreal 1998.pl_PL
dc.referencesNewman Simon, Gwarancje brytyjskie dla Polski, PAX, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesNurek Mieczysław, Polska w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1936-1941, PWN, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesÖnder Zehra, Die türkische Aussenpolitik im Zweiten Weltkrieg, R. Oldenburg Verlag, München 1977.pl_PL
dc.referencesOsborn Patrick R., Brytyjskie plany ataku na ZSRR 1939-1941, Amber, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesPaszkiewicz Jędrzej, Jugosławia w polityce Włoch w latach 1914-1941, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004.pl_PL
dc.referencesPerepeczko Andrzej, Burza nad Atlantykiem, t. 1, Lampart, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesPerepeczko Andrzej, Od Mers el-Kebir do Tulonu, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1979.pl_PL
dc.referencesPlayfair Ian Stanley Ord., The Mediterranean and Middle East, t. 1-3, HMSO, London 1954-1960.pl_PL
dc.referencesPrażmowska Anita, Britain, Poland and Eastern Front, 1939, Cambridge University Press, Cambridge… 1987.pl_PL
dc.referencesProtheroe Gerald J., Searching for Security in New Europe: the Diplomatic Career of Sir George Russell Clerk, Routledge, London 2006.pl_PL
dc.referencesRawski Tadeusz, Wojna na Bałkanach 1941. Agresja hitlerowska na Jugosławię i Grecję, Wydawnictwo MON, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesReychman Jan, Historia Turcji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław… 1973.pl_PL
dc.referencesRoberts Andrew, Wichry wojny. Nowa historia drugiej wojny światowej, Magnum, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesRobertson John, Turkey and Allied Strategy 1941-1945, Garand Publishing, New York–London 1986.pl_PL
dc.referencesRochat Giorgio, Włochy na wojnie 1933-1945. Od podboju Etiopii do klęski, Napoleon V, Oświęcim 2015.pl_PL
dc.referencesRojek Wojciech, Odyseja skarbu Rzeczypospolitej. Losy złota Banku Polskiego 1939-1950, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesRubin Barry, The Great Powers in the Middle East 1941-1947. The Road to the Cold War, Frank Cass and Company, London 1980.pl_PL
dc.referencesSchröder Bern Philipp, Deutschland und der Mittlere Osten im Zweiten Weltkrieg, Musterschmidt Verlag, Frankfurt 1975.pl_PL
dc.referencesSkrzypek Andrzej, Strategia pokoju. Radziecka polityka bezpieczeństwa w Europie 1932-1939, KiW, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesStafford David, Churchill i tajne służby, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesStafford David, Wielka Brytania i ruch oporu w Europie (1940-1945). Zarys dziejów Kierownictwa Operacji Specjalnych (SOE) oraz wybór dokumentów, PAX, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesStillwell Stephen Joseph, Anglo-Turkish Relations in the Interwar Era, The Edwin Mellen Press, Lempeter 2003.pl_PL
dc.referencesStone David, War Summits: The Meetings That Shaped World War II and the Postwar World, DAG Publications, Washington 2005.pl_PL
dc.referencesSzlichciński Krzysztof, Brytyjska gospodarka wojenna 1939-1945, Bellona, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesSzymański Adam, Między islamem a kemalizmem. Problem demokracji w Turcji, PISM, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesTamkin Nicholas, Britain, Turkey and the Soviet Union, 1940-45. Strategy, Diplomacy and Intelligence in the Eastern Mediterranean, Palgrave Macmillan, London 2009.pl_PL
dc.referencesTamkoç Metin, The Warrior Diplomats: Guardians of the National Security and Modernization of Turkey, University of Utah Press, Salt Lake City 1976.pl_PL
dc.referencesTanty Mieczysław, Bosfor i Dardanele w polityce mocarstw, PWN, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesTebinka Jacek, „Wielka Brytania dotrzyma lojalnie swego słowa”. Winston S. Churchill a Polska, Neriton, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesThorpe D. R., Eden. The Life and Times of Anthony Eden First Earl of Avon, 1897-1977, Pimlico, London 2004.pl_PL
dc.referencesVáli Ferenc, Bridge across the Bosporus. The Foreign Policy of Turkey, The John Hopkins Press, Baltimore-London 1971.pl_PL
dc.referencesVere-Hodge Edward R., Turkish Foreign Policy 1918-1948, Universitè De Genève, Ambilly-Annemasse 1950.pl_PL
dc.referencesWatt Donald C., How War Came. The Immediate Orgins of the Second World War, 1938-1939, Pantheon Books, New York 1989.pl_PL
dc.referencesWeber Frank G., The Evasive Neutral. Germany, Britain and the Quest for a Turkish Alliance in the Second World War, University of Missouri Press, Columbia 1979.pl_PL
dc.referencesWituch Tomasz, Od Trypolisu do Lozanny. Polityka Włoch wobec Turcji i Bliskiego Wschodu w latach 1912-1922, PWN, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesWituch Tomasz, Tureckie przemiany. Dzieje Turcji 1878-1923, PWN, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesWojtkowiak Jakub, Stosunki radziecko-japońskie 1931-1941, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2000.pl_PL
dc.referencesWoodward Llewellyn, British Foreign Policy in the Second World War, t. 1-4, HMSO, London 1970.pl_PL
dc.referencesWragg David, Wojna brytyjsko-francuska 1940. Zatopić Francuzów!.., Bellona, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesZachariasz Michał, Jugosławia w polityce Wielkiej Brytanii, Wrocław 1985.pl_PL
dc.referencesZajączkowska Maria E., Kemal Pasza, Książka i Wiedza, Warszawa 1966.pl_PL
dc.referencesZdulski Krzysztof, III Rzesza a świat islamu, Ibidem, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesZgórniak Marian, Europa w przededniu wojny. Sytuacja militarna w latach 1938-1939, Księgarnia Akademicka, Kraków 1993.pl_PL
dc.referencesZhivkova Ludmila, Anglo-Turkish Relations 1933-1939, Secker and Warburg, London 1976.pl_PL
dc.referencesŻerko Stanisław, Niemiecka polityka zagraniczna 1933-1939, Instytut Zachodni, Poznań 2005.pl_PL
dc.referencesŻmudzki Jacek, Finlandia w polityce mocarstw 1939-1944, Przemyśl 1998.pl_PL
dc.referencesAlexandris Alexis, Turkish Policy towards Greece during the Second World War and Its Impact on Greek-Turkish Detente, „Balkan Studies” 1982, nr 1.pl_PL
dc.referencesAster Sidney, Viorel Virgil Tilea and the Origins of the Second World War: an Essay in Closure, „Diplomacy & Statecraft” 2002, nr 3.pl_PL
dc.referencesBarlas Dilek, Friends or Foes? Diplomatic Relations between Italy and Turkey, 1923-36, „International Journal of Middle East Studies” 2004, nr 2.pl_PL
dc.referencesBarlas Dilek, Turkey in the 1930s: Internal Reforms and External Orientation, [w:] Encounters at the Bosphorus. Turkey during the World War II. Proceedings of the International Conference in Wrocław and Krzyżowa, Poland, 28-30 September 2007, red. Mikołaj Wojtaszek, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2008.pl_PL
dc.referencesBarlas Dilek, Turkish Diplomacy in the Balkans and the Mediterranean. Opportunities and Limits for Middle-Power Activism in the 1930s, „Journal of Contemporary History” 2005, nr 3.pl_PL
dc.referencesBarlas Dilek, Serhat Güvenç, To Build a Navy with the Help of Adversary: Italian-Turkish Naval Arms Trade, 1929-1932, „Middle Eastern Studies” 2002, nr 4.pl_PL
dc.referencesBatowski Henryk, O sojusz bałkański w roku 1941 (Działalność dyplomatyczna przed i po 27 marca 1941 roku), [w:] tenże, Z polityki międzynarodowej XX wieku. Wybór studiów z lat 1939-1975, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979.pl_PL
dc.referencesBatowski Henryk, Projekt drugiego frontu na Bałkanach we wrześniu 1939, [w:] tenże, Z polityki międzynarodowej XX wieku. Wybór studiów z lat 1939-1975, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979.pl_PL
dc.referencesBatowski Henryk, Rozpad porozumienia bałkańskiego (1939-1940), [w:] tenże, Z polityki międzynarodowej XX wieku. Wybór studiów z lat 1930-1975, Kraków 1979.pl_PL
dc.referencesBaumgart Marek, Niemcy w polityce brytyjskiej (wiosna-jesień 1939), [w:] Niemcy w polityce międzynarodowej 1919-1939, red. Stanisław Sierpowski, t. 4, Wydawnictwo UAM, Poznań 1992.pl_PL
dc.referencesCarley Michael Jabara, ‘A Situation of Delicacy and Danger’: Anglo-Soviet Relations, August 1939-March 1940, „Contemporary European History” 1999, nr 2, s. 205.pl_PL
dc.referencesCohen Michael J., British Strategy in Middle East and in the Wake of Abyssinian Crisis 1936-1939, [w:] Britain and Middle East in the 1930s. Security Problems 1930-35, red. Michael Cohen, Martin Kolinsky, Macmillan, London 1992.pl_PL
dc.referencesCoşar Nevin, Sevtap Demirci, The Mosul Question and the Turkish Republic: Before and After the Frontier Treaty, 1926, „Middle Eastern Studies” 2006, nr 1.pl_PL
dc.referencesCurtright Lynn H., Great Britain, the Balkans and Turkey in the Autumn of 1939, „The International History Review”, 1988, nr 3.pl_PL
dc.referencesÇaliş Şaban, Pan-Turkism and Europeanism: a note on Turkey’s ‘pro-German neutrality’ during the Second World War, „Central Asia Survey” 1997, nr 16.pl_PL
dc.referencesDarwin J. G., The Chanak crisis and the British Cabinet, „A History. The Journal of The Historical Association” 1980, nr 213.pl_PL
dc.referencesDeringil Selim, The Preservation of Turkey’s Neutrality during the Second World War: 1940, „Middle Eastern Studies” 1982, nr 1.pl_PL
dc.referencesEshraghi F., Anglo-Soviet Occupation of Iran in August 1941, „Middle Eastern Studies” 1984, nr 1.pl_PL
dc.referencesEmrence Cem, Rearticulating the Local, Regional and Global: The Greek- Turkish Rapprochement of 1930, „Turkish Studies” 2003, nr 3.pl_PL
dc.referencesFerris John R., „Far Too Dangerous a Gamble”. British Intelligence and Policy during the Chanak Crisis, September-October 1922, „Diplomacy & Statecraft” 2003, nr 2.pl_PL
dc.referencesGoldstein Erik, The British Official Mind and the Lausanne Conference, 1922- 23, „Diplomacy & Statecraft” 2003, nr 2.pl_PL
dc.referencesGrew Joseph C., The Peace Conference of Lausanne, 1922-1923, „Proceedings of the American Philosophical Society” 1954, nr 1.pl_PL
dc.referencesGüçlü Yücel, The Nyon Arrangement of 1937 and Turkey, „Middle Eastern Studies” 2002, nr 1.pl_PL
dc.referencesGüçlü Yücel, The Uneasy Relationship: Turkey’s Foreign Policy vis-á-vis the Soviet Union at the Outbreak of the Second World War, „Mediterranean Quarterly” 2002, nr 3.pl_PL
dc.referencesGüçlü Yücel, Turco-British Rapprochement on the Eve of the Second World War, „Turkish Yearbook of International Relations” 1997, nr 27.pl_PL
dc.referencesGüçlü Yücel, Turkey’s Entrance into the League of Nations, „Middle Eastern Studies” 2003, nr 1.pl_PL
dc.referencesHakki Murat Metin, Surviving the Pressure of the Superpowers: an Analysis of Turkish Neutrality during The Second World War, „Journal of Military and Strategic Studies” 2005/2006, nr 2.pl_PL
dc.referencesHankiewicz Jerzy, Próby utworzenia bloku państw neutralnych na Bałkanach (wrzesień-listopad 1939 r.), „Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej” 1981, t. 17.pl_PL
dc.referencesInanç Gül, The Politics of ‘Active Neutrality’ on the Eve of a New Order: The Case of Turkish Chrome Sales during the Second Word War, „Middle Eastern Review” 2006, nr 6.pl_PL
dc.referencesKatouzian Homa, The Campaign against the Anglo-Iranian Agreement of 1919, „British Journal of Middle Eastern Studies” 1998, nr 1.pl_PL
dc.referencesLeiser Gary, The Turkish Air Force, 1939-45: The Rise of a Minor Power, „Middle Eastern Studies” 1990, nr 3.pl_PL
dc.referencesŁyczko-Grodzicka Beata, Problem bezpieczeństwa w polityce zagranicznej Turcji w latach 1919-1939, „Studia Historyczne” 1978, nr 3.pl_PL
dc.referencesMacfie Allan L., The Revision of the Treaty of Sevres: The First Phase (August 1920-September 1922), „Balkan Studies” 1983, nr 1.pl_PL
dc.referencesMacfie Allan L., The Straits Question: the Conference of Montreux (1936), „Balkan Studies” 1972, nr 2.pl_PL
dc.referencesMacfie Allan L., The Turkish Straits in the second World War, 1939-45, „Middle Eastern Studies” 1989, nr 2.pl_PL
dc.referencesManne Robert, The British Decision for Alliance with Russia, May 1939, „Journal of Contemporary History” 1974, nr 3.pl_PL
dc.referencesMarzari Frank, Western-Soviet Rivalry in Turkey, 1939: I, II, „Middle Eastern Studies” 1971, nr 1, 2.pl_PL
dc.referencesMazur W., „Offensive Pour la Pologne”? Wojskowe aspekty polityki mocarstw zachodnich wobec Polski a konferencja w Abbeville (wiosna-lato 1939), „Kwartalnik Historyczny” 2017, nr 4, s. 699-731.pl_PL
dc.referencesMcKercher B. J. C, M. Roi, ‘Ideal’ and ‘Punch-Bag’: Conflicting Views of Balance of Power and Their Influence on Interwar British Foreign Policy, „Diplomacy & Statecraft” 2001, nr 2.pl_PL
dc.referencesMichaelis Meir, Italy’s Mediterranean Strategy, 1935-39, [w:] Britain and Middle East in the 1930s. Security Problems 1930-35, red. Michael Cohen, Martin Kolinsky, Macmillan, London 1992.pl_PL
dc.referencesMillman Brock, Turkish Foreign and Strategic Policy 1934-42, „Middle Eastern Studies” 1995, nr 3.pl_PL
dc.referencesOlmert Y., Britain, Turkey and Levant Question during the Second World War, „Middle Eastern Studies” 1987, nr 4.pl_PL
dc.referencesOmissi David, The Mediterranean and the Middle East in British Global Strategy 1935-1939, [w:] Britain and Middle East in the 1930s. Security Problems 1930-35, red. Michael Cohen, Martin Kolinsky, Macmillan, London 1992.pl_PL
dc.referencesQuartararo Rosaria, Imperial Defense in the Mediterranean on the Eve of the Ethiopian Crisis (July-October 1935), „The Historical Journal” 1977, nr 1.pl_PL
dc.referencesPapuççular Hazal, Fragile Balances: Turkish Foreign Policy on the Sovereignty of the Dodecanese Islands (1940-1947), „Journal of Balkan and Near Eastern Studies” 2017, nr 19.pl_PL
dc.referencesParker R., British Rearmament 1936-9: Treasury, Trade Unions and Skilled Labour, „The English Historical Review” 1981, nr 379.pl_PL
dc.referencesRawski Tadeusz, Bałkany w planowaniu strategicznym sprzymierzonych: rok 1939, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 2012, nr 13.pl_PL
dc.referencesRawski Tadeusz, Kampania włosko-grecka 1940-1941 (część 2), „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1961, z. 1.pl_PL
dc.referencesRichardson Charles O., French Plans for Allied Attacks on the Caucasus Oil Fields January-April 1940, „French Historical Studies” 1973, nr 1.pl_PL
dc.referencesRojek Wojciech, Rola Turcji w antyniemieckich planach mocarstw zachodnich (marzec-październik 1939), [w:] Niemcy w polityce międzynarodowej 1919- 1939, red. Stanisław Sierpowski, t. 4, Wydawnictwo UAM, Poznań 1992.pl_PL
dc.referencesRojek Wojciech, Wpływ zagrożenia ze strony Niemiec na politykę Wielkiej Brytanii wobec Belgii i Holandii (1939-1940), [w:] Niemcy w polityce międzynarodowej podczas II wojny światowej, red. Stanisław Sierpowski, Instytut Historii UAM, Poznań 2007.pl_PL
dc.referencesRosiak Artur, Brytyjska koncepcja militarnego wsparcia Grecji (styczeń-marzec 1941), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 1998, nr 61.pl_PL
dc.referencesSeydi Süleyman, The Activities of Special Operations Executive in Turkey, „Middle Eastern Studies” 2004, nr 4.pl_PL
dc.referencesSeydi Süleyman, Steven Morewoood, Turkey’s Application of the Montreux Concention in the Second World War, „Middle Eastern Studies” 2005, nr 1.pl_PL
dc.referencesSierpowski Stanisław, Niemcy w polityce włoskiej w latach 1939-1940, [w:] Niemcy w polityce międzynarodowej podczas II wojny światowej, red. tenże, Instytut Historii UAM, Poznań 2007.pl_PL
dc.referencesStone Glyn, The British Government and the Sale of Arms to the Lesser European Powers, 1936-39, „Diplomacy & Statecraft” 2003, nr 2.pl_PL
dc.referencesStrang Bruce, John Bull in Search of a Suitable Russia: British Foreign Policy and the Failure of the Anglo-French-Soviet Alliance Negotiations, 1939, „Canadian Journal of History” 2006, nr 1.pl_PL
dc.referencesTamkin Nicholas, Britain, the Middle east and the ‘Northern Front’, 1941-1942, „War in History” 2008, nr 3.pl_PL
dc.referencesTürkeş Mustafa, The Balkan Pact and Its Immediate Implications for the Balkan States, 1930-34, „Middle Eastern Studies” 1994, nr 1.pl_PL
dc.referencesWatt Donald C., Błędne informacje, błędne koncepcje, brak zaufania. Z dziejów brytyjskiej polityki zagranicznej w latach 1938-1939, „Dzieje Najnowsze” 1975, nr 2.pl_PL
dc.referencesZamir M., De Gaulle and the Question of Syria and Lebanon during the Second World War: Part I, „Middle Eastern Studies” 2007, nr 5.pl_PL
dc.referencesZdulski Krzysztof, Mosul przede wszystkim… Stosunki brytyjsko-tureckie w latach 1923-1929, „Historia i Polityka” 2017, nr 19.pl_PL
dc.referencesZdulski Krzysztof, Przesłanki, negocjacje i ogłoszenie brytyjsko-tureckiej deklaracji o wzajemnej pomocy z 12 maja 1939 roku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2012, nr 89.pl_PL
dc.referencesZdulski Krzysztof, Przymierze w kryzysie – polityka Wielkiej Brytanii wobec Turcji po ataku niemieckim na Związek Sowiecki, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2017, nr 55.pl_PL
dc.referencesZdulski Krzysztof, Rola Turcji w brytyjskich planach ataku na Związek Radziecki z okresu „dziwnej wojny”, [w:] Problemy bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA), red. Radosław Bania, Robert Czulda, Krzysztof Zdulski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.pl_PL
dc.referencesZdulski Krzysztof, Rola Wielkiej Brytanii w negocjacjach wojskowych pomiędzy mocarstwami zachodnimi a Turcją w okresie maj-październik 1939 roku w świetle dokumentów brytyjskich, „Bliski Wschód” 2010, nr 7.pl_PL
dc.referencesZdulski Krzysztof, Sojusz którego nie było. Kulisy niemiecko-tureckiego traktatu o przyjaźni i nieagresji z 18 czerwca 1941 roku, [w:] Per aspera ad astra. Materiały z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów w Krakowie, 16-20 kwietnia 2008, red. Adam Świątek, t. 9, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesZdulski Krzysztof, Turcja w brytyjskich planach obrony Bliskiego Wschodu podczas „dziwnej wojny”, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2016, nr 1 (255).pl_PL
dc.referencesZdulski Krzysztof, Turcja w polityce brytyjskiej wobec Syrii i Libanu w latach 1940-1941, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2015, nr 46.pl_PL
dc.referencesZdulski Krzysztof, Wielka Brytania wobec niewypełnienia przez Turcję zobowiązań wynikających z układu o wzajemnej pomocy z 19 października 1939 roku, [w:] Wyzwania i problemy współczesnych stosunków międzynarodowych – bezpieczeństwo, dyplomacja, gospodarka, historia i polityka, red. Radosław Bania, Krzysztof Zdulski, OŁ PTSM, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, red. Alfons Klafkowski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesLeksykon Historii Powszechnej 1900-1945, red. Stanisław Sierpowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1996.pl_PL
dc.referencesLeksykon Wiedzy o Turcji, red. Tadeusz Majda, Dialog, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesLeksykon współczesnych stosunków politycznych, red. Czesław Mojsiewicz, Atla, Wrocław 2007.pl_PL
dc.referencesMały słownik stosunków międzynarodowych, red. Grażyna Michalska, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesNatkiel Richard, Atlas of 20th Century History, Hamlyn-Bison, London 1982.pl_PL
dc.referencesŻerko Stanisław, Ilustrowany leksykon II wojny światowej, Poznań 2004.pl_PL
dc.referencesBeck Peter J., „A Tedious and Perilous Controversy”: Britain and the Settlement of the Mosul Dispute, 1918-1926, „Middle Eastern Studies” 1981, nr 2.pl_PL
dc.referencesGüçlü Yücel, The Question of the Sanjak of Alexandretta. A Study in Tukish-French-Syrian Relations, Turkish Historical Society Printing House, Ankara 2001.pl_PL
dc.referencesToynbee Arnold J., The Western Question in Greece and Turkey. A Study in the Contact of Civilisations, Constable and Company Ltd., London-Bombay-Sydney 1922.pl_PL
dc.referencesMarzari Frank, Projects for an Italian-Led Balkan Bloc of Neutrals, September-December 1939, „The Historical Journal” 1970, nr 4.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-607-7
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinenauki o polityce i administracjipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe