Show simple item record

dc.contributor.authorLubocki, Adam
dc.contributor.authorFodor, Áron Szabolcs
dc.contributor.editorGryglewski, Krzysztof
dc.contributor.editorKuliś, Jakub
dc.contributor.editorPisarski, Jakub
dc.contributor.editorWiśniewski, Cyprian
dc.date.accessioned2021-11-30T09:17:19Z
dc.date.available2021-11-30T09:17:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationLubocki A., Fodor Á. S., Polska a traktat trianoński – zarys problematyki, [w:] Vade Nobiscum, tom XXIII/2021. Studia nad XIX i XX wiekiem, K. Gryglewski, J. Kuliś, J. Pisarski, C. Wiśniewski (red.), WUŁ, Łódź 2021, https://doi.org/10.18778/8220-645-6.05pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-645-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39944
dc.description.abstractThe authors of this article have tried to present some issues concerning the Treaty of Trianon (1920). The first one is made up by the resolutions of the document which is called the ‘peace dictate of Trianon’ by Hungarians, and their reception in Hungary in the interwar period has also been analysed. This issue is still not well-known enough in the collective consciousness of Poles. The second significant issue is related to a problem which is controversial in Polish historiography: this is the question whether Poland ratified the Treaty of Trianon since she was obliged to do it. The opinions concerning this topic are ambiguous. Therefore, the presentation of the opinions of each of the historians provides the opportunity to give an idea of this issue. The authors conclude their article by presenting some information on the act of signing the treaty on 4th June, 1920 from the perspective of Polish newspapers, with a special regard to newspapers in Galicia being geographically the closest ones, and the most detailed ones which described the events in Hungary.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofVade Nobiscum, tom XXIII/2021. Studia nad XIX i XX wiekiem;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectTreaty of Trianonpl_PL
dc.subjectratificationpl_PL
dc.subjectpress of Galiciapl_PL
dc.titlePolska a traktat trianoński – zarys problematykipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number65-88pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationMuzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie; Uniwersytet Gdańskipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jagiellońskipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-646-3
dc.referencesMagyar Nemzeti Levéltár. Országos Levéltár [Węgierskie Archiwum Narodowe. Archiwum Państwowe w Budapeszcie] Politikai osztály reservált iratai (1918–1944) [Dokumenty zarezerwowane Oddziału Politycznego (1918–1944)]. Teczka 17. Relacje polsko-węgierskie, 1920 r. [Lengyel-magyar viszony, 1920].pl_PL
dc.referencesApponyi A., Apponyi Albert gróf delegációvezető szóbeli válasza a magyar békedelegaciónak átadott békefeltételekre, [w:] Trianon, opr. M. Zeidler, Budapest 2008.pl_PL
dc.referencesAz 1921. évi XXXIII. törvénycikk az Északüamerikai Egyesült Államokkal, a Britt Birodalommal, Franciaországgal, Olaszországgal és Japánnal, továbbá Belgiummal, Kinával, Kubával, Görögországgal, Nicaraguával, Panamával, Lengyelországgal, Portugáliával, Romániával, a Szerb-Horvát-Szlovén Állammal, Sziámmal és Cseh-Szlovákországgal 1920. évi június hó 4. napján a Trianonban kötött békeszerződés becikkelyezéséről (Budapest 1921. július 26.), [w:] Trianon, opr. M. Zeidler, Budapest 2008, s. 166–311.pl_PL
dc.referencesDwa bratanki. Dokumenty i materiały do stosunków polsko-węgierskich 1918–1920, opr. E. L. Varga, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesEkspertyzy i materiały delegacji polskiej na konferencję w Wersalu 1919 roku, Warszawa 2009.pl_PL
dc.references„Budapeszti Közlöny” [Biuletyn Budapesztański] 1921.pl_PL
dc.references„Czas” 1920.pl_PL
dc.references„Dziennik Ludowy” 1920.pl_PL
dc.references„Głos Narodu” 1920.pl_PL
dc.references„Kurier Lwowski” 1920.pl_PL
dc.references„Népszava” [Słowo ludu] 1920.pl_PL
dc.references„Nowa Reforma” 1920.pl_PL
dc.references„Pesti Hírlap” [Gazeta Peszteńska] 1920.pl_PL
dc.references„Pesti Napló” [Dziennik Peszteński] 1920.pl_PL
dc.references„Słowo Polskie” 1920.pl_PL
dc.references„Statisztikai Szemle” [Przegląd Statystyczny] 1938.pl_PL
dc.referencesBartnicki A., Traktat wersalski. Narodziny „systemu wersalsko-waszyngtońskiego”, Warszawa 1967.pl_PL
dc.referencesBatowski H., Rozpad Austrowęgier 1914–1918 (Sprawy narodowościowe i działania dyplomatyczne), Kraków 1982.pl_PL
dc.referencesChrząszcz A. J., Motyw Trianon w węgierskiej polityce historycznej po 1989 roku, Warszawa 2020.pl_PL
dc.referencesDąbrowski J., Węgry, Kraków 1924.pl_PL
dc.referencesDupka Gy., „Hova tűnt a sok virág…”, Ungvár–Budapest 2012.pl_PL
dc.referencesDwa wiekuiste dęby. Dzieje przyjaźni polsko-węgierskiej, Kraków 2018.pl_PL
dc.referencesFelczak W., Fischinger A., Polska–Węgry. Tysiąc lat przyjaźni, Warszawa 1979.pl_PL
dc.references[Gyurkó J.], Falurombolás a Székelyföldön, „Kapu” 1989, t. 2, nr 5.pl_PL
dc.referencesHildebrandt A., Węgry: Przewodnik historyczny. Polskie ślady, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesJehliczka F., Quo vadis Słowaczyzno?, Warszawa 1935.pl_PL
dc.referencesKochanowski J., Węgry. Od ugody do ugody (1867–1990), Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesKoźmiński M., Polska i Węgry przed drugą wojną światową (październik 1938–wrzesień 1939). Z dziejów dyplomacji i irredenty, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970.pl_PL
dc.referencesLachendro J., Prasa województwa krakowskiego w latach 1918–1939, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesLubocki A., Lengyelország és a trianoni békediktátum, tłum. Á. Fodor, „Történeti Tanulmányok” 2018, t. 26, s. 166–182.pl_PL
dc.referencesLubocki A., Traktat trianoński – krzywda narodu węgierskiego. Zarys problemu, „Zeszyty Naukowe Koła Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2016, t. 1, s. 112–128.pl_PL
dc.referencesPaczkowski A., Prasa Drugiej Rzeczypospolitej 1918–1939, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesPrasa polska w latach 1864–1918, red. J. Łojek, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesSmolana K., Eustachy Sapiecha, [w:] Ministerstwo Spraw Zagranicznych II Rzeczypospolitej. Organizacja, polityka, ministrowie, red. P. Długołęcki, K. Szczepanik, Szczecin 2014.pl_PL
dc.referencesSnopek J., Węgry. Zarys dziejów i kultury, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesSüle A., Terület- és településrendezési tervek Romániában, „Regio. Kisebbségtudományi Szemle” 1990, t. 1, nr 1, s. 31–43.pl_PL
dc.referencesSzabó K., A csehszlovák-magyar lakosságcsere története, Magyar Tudományos Akadémia (rękopis).pl_PL
dc.referencesSzarka L., Otthontalan emlékezet – Emlékkönyv a csehszlovák-magyar lakosságcsere 60. évfordulójára, Komárom 2007.pl_PL
dc.referencesSzczepaniak A., Od autonomii do niepodległości. Działalność polityczna Erazma Piltza w latach 1914–1929, Opole 2015.pl_PL
dc.referencesVillat L., Rola Węgier w wojnie polsko-bolszewickiej w roku 1920, tłum. St. S., Warszawa 1931.pl_PL
dc.referencesBéni A., Quotes about the Treaty of Trianon by famous non-Hungarian people. https://dailynewshungary.com/quotes-about-the-treaty-of-trianon-by-famous-non-hungarian-people/ (dostęp: 29.07.2020).pl_PL
dc.referencesMTI – Hungary Today, Szijjártó at UN: ‘Situation of Ethnic Minorities in Ukraine Unacceptable and Unlawful’, https://hungarytoday.hu/szijjarto-at-un-situation-of-ethnic-minorities-in-ukraine-unacceptable-and-unlawful/ (dostęp: 24.07.2020).pl_PL
dc.referencesTrianoński Traktat Pokojowy (fr. Traité de paix de Trianon, węg. trianoni békeszerződés), https://mjp.univ-perp.fr/traites/1920trianon2.html (dostęp: 23.07.2020).pl_PL
dc.referencesVass Á., Ukrainian Parliament Passes Language Law, Angering Minorities, https://hungarytoday.hu/ukrainian-parliament-passes-language-law-angering-minorities/ (dostęp: 24.07. 2020).pl_PL
dc.referencesVincze G., A romániai magyar kisebbség oktatásügye 1944–1989 között, http://www2.arts.u-szeged.hu/doktar/texts/oktatas.html (dostęp: 23.07.2020).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-645-6.05


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe