Show simple item record

dc.contributor.authorSempach, Marek
dc.contributor.editorKisztelińska-Węgrzyńska, Agnieszka
dc.date.accessioned2021-11-26T11:59:08Z
dc.date.available2021-11-26T11:59:08Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationSempach M., Amerykanizacja kampanii wyborczych a aplikacja marketingu na rynku politycznym w Polsce w pierwszej dekadzie przemian ustrojowych, [w:] Koszty współczesnych kryzysów, A. Kisztelińska-Węgrzyńska (red.), WUŁ, Łódź 2021, https://doi.org/10.18778/8220-700-2.09pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39899
dc.description.abstractPocząwszy od roku 1952, marketing polityczny nieustająco rozwijał się w USA, które ostatecznie stały się światowym liderem w skutecznej aplikacji marketingu na rynku politycznym. Po upadku komunizmu w Polsce w roku 1989 pojawiły się nowe uwarunkowania rynkowe, gdzie wzorem wielu innych państw kampania wyborcza prowadzona w amerykańskim stylu stała się możliwa do przeprowadzenia. Artykuł zawiera marketingową ocenę kluczowych kampanii prezydencko-parlamentarnych w Polsce, które toczyły się w pierwszej dekadzie po transformacji ustrojowej. Tekst weryfikuje charakter zaangażowania marketingowego lokalnych organizacji partyjnych, poddając ocenie kwestię potencjalnej amerykanizacji kampanii wyborczych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych XX w. Podjęty problem weryfikowano, wykorzystując metodę obserwacji oraz krytyki dostępnych źródeł literaturowych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKoszty współczesnych kryzysów;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkampania politycznapl_PL
dc.subjectrynek politycznypl_PL
dc.subjectpartie politycznepl_PL
dc.subjectdoradztwo politycznepl_PL
dc.subjectkandydaci politycznipl_PL
dc.titleAmerykanizacja kampanii wyborczych a aplikacja marketingu na rynku politycznym w Polsce w pierwszej dekadzie przemian ustrojowychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number165-189pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucjipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-700-2
dc.referencesAmerican Association of Political Consultants (AAPC), https://theaapc.org/about-us/ (dostęp: 21.07.2021).pl_PL
dc.referencesAntoszewski A., Herbut R., Leksykon politologii, Wrocław 1996.pl_PL
dc.referencesButler P., Collins N., Strategic analysis in political markets, „European Journal of Marketing” 1996, vol. 30.pl_PL
dc.referencesCampaign of 1960, https://www.jfklibrary.org/learn/about-jfk/jfk-in-history/campaign-of-960 (dostęp: 19.07.2021).pl_PL
dc.referencesChmaj M., Status prawny i finansowanie partii politycznych w Kanadzie, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, t. 2.pl_PL
dc.referencesCodoni P., Wybory czerwcowe 1989 roku. U progu przemiany ustrojowej, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesDudek A., Historia polityczna Polski 1989–2005, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesDudek A., Historia polityczna Polski 1989–2015, Kraków 2016.pl_PL
dc.referencesGłowacka K., Kampania wyborcza 1989 roku jako przykład kampanii premodernizacyjnej, „Poliarchia WSMiP UJ” 2016, t. 1.pl_PL
dc.referencesJohnson J., Political Consultants and Campaigns, Boulder 2013.pl_PL
dc.referencesKolovos J., Harris P., Political Marketing and Political Communication: the relationship revisited, Dunedin 2005.pl_PL
dc.referencesKto ma szanse wygrać w wyborach prezydenckich?, CBOS, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesMaarek P., Campaign Communication & Political Marketing, Willey-Blackwell 2011.pl_PL
dc.referencesRaciborski J., Instytucjonalne uwarunkowania zachowań wyborczych, Toruń 2012.pl_PL
dc.referencesRaciborski J., Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego 1989–1995, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesStańczyk Z., Surdej A., Programy i strategie wyborcze w czasie kampanii prezydenckiej 1995 roku, Gdańsk 1996.pl_PL
dc.referencesStelmach A., Wybory jako forma legitymizacji władzy w Polsce w dwudziestoleciu przemian ustrojowych, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne UAM” 2011, t. 2.pl_PL
dc.referencesStola D., Finanse PZPR w jej ostatnich latach, „Więź” 2000, t. 3.pl_PL
dc.referencesZaufanie do polityków na początku lutego 1995, CBOS, Warszawa 1995.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmarek.sempach@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-700-2.09


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe