Show simple item record

dc.contributor.authorIndrzejczak, Andrzej
dc.contributor.authorPromińska, Beata
dc.contributor.editorMaciaszek, Janusz
dc.contributor.editorKleszcz, Ryszard
dc.date.accessioned2021-10-28T15:30:28Z
dc.date.available2021-10-28T15:30:28Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationIndrzejczak A., Promińska B., Uwagi o formach kontrargumentacji, [w:] Argumentacja, myślenie, działanie, Maciaszek J., Kleszcz R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 27-40, DOI: 10.18778/8088-406-9.03pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-406-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39647
dc.description.abstractPrezentowany tekst stanowi elementarne wprowadzenie do problematyki kontrargumentacji. Sposoby reakcji na nieakceptowane stanowisko w dyskusji uporządkowano według czterech możliwych przedmiotów ataku: nadawca, charakter i siła argumentu, przesłanki, teza. Omówione zostały najważniejsze strategie ataku oraz oceniono ich logiczną wartość.pl_PL
dc.description.abstractThe paper provides an elementary introduction to the problems of counterarguments. The ways of possible critical reaction are divided according to four objects of attack: the proponent, strength of argument, premises, conclusion. The most important strategies of attack are discussed and evaluated according to their logical strength.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMaciaszek J., Kleszcz R. (red.), Argumentacja, myślenie, działanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.relation.ispartofseriesBibliotheca Philosophica;1
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectargumentypl_PL
dc.subjectkontrargumentypl_PL
dc.subjectdyskusjapl_PL
dc.subjectfortele erystycznepl_PL
dc.subjectargumentspl_PL
dc.subjectcounterargumentspl_PL
dc.subjectdiscussionpl_PL
dc.subjecteristic attackspl_PL
dc.titleUwagi o formach kontrargumentacjipl_PL
dc.title.alternativeRemarks on the form of counterargumentationpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number27-40pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Logiki i Metodologii Nauk 90-131 Łódź, ul. Lindleya 3/5pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Logiki i Metodologii Nauk 90-131 Łódź, ul. Lindleya 3/5pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-407-6
dc.referencesCzeżowski, T. (1958), O dyskusji i dyskutowaniu, [w:] Odczyty filozoficzne. Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego – Towarzystwo Naukowe w Toruniu, s. 280–288.pl_PL
dc.referencesKochan, M. (2005), Pojedynek na słowa. Wydawnictwo ZNAK.pl_PL
dc.referencesMarciszewski, M. (1994), Sztuka dyskutowania. Warszawa, Wydawnictwo Aleph.pl_PL
dc.referencesSchopenhauer, A. Erystyka [wydanie dowolne].pl_PL
dc.referencesTokarz, M. (2006), Argumentacja, perswazja, manipulacja. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.pl_PL
dc.referencesTrzęsicki, K. (2000), Logika. Nauka i sztuka. Białystok, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.pl_PL
dc.contributor.authorEmailindrzej@filozof.uni.lodz.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailbeaprom@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-406-9.03
dc.disciplinefilozofiapl_PL
dc.disciplinenauki o komunikacji społecznej i mediachpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe