Show simple item record

dc.contributor.authorMaciaszek, Janusz
dc.contributor.authorKleszcz, Ryszard
dc.contributor.editorMaciaszek, Janusz
dc.contributor.editorKleszcz, Ryszard
dc.date.accessioned2021-10-28T15:28:05Z
dc.date.available2021-10-28T15:28:05Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationMaciaszek J., Kleszcz R., Wprowadzenie, [w:] Argumentacja, myślenie, działanie, Maciaszek J., Kleszcz R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 5-7, DOI: 10.18778/8088-406-9.01pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-406-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39645
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMaciaszek J., Kleszcz R. (red.), Argumentacja, myślenie, działanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.relation.ispartofseriesBibliotheca Philosophica;1
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleWprowadzeniepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Logiki i Metodologii Nauk 90-131 Łódź, ul. Lindleya 3/5pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Logiki i Metodologii Nauk 90-131 Łódź, ul. Lindleya 3/5pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-407-6
dc.contributor.authorEmailjanuszm@uni.lodz.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailkleszcz@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-406-9.01
dc.relation.volume5-7pl_PL
dc.disciplinefilozofiapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe