Show simple item record

dc.contributor.authorWygnańska, Joanna
dc.contributor.editorDopierała, Renata
dc.contributor.editorWaniek, Katarzyna
dc.date.accessioned2021-10-22T10:24:29Z
dc.date.available2021-10-22T10:24:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationWygnańska J., Materiał badawczy z projektu „Biografia a tożsamość narodowa” (1992–1994) — o archiwizacji zbioru w ramach Archiwum Danych Jakościowych IFIS PAN, [w:] Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów, Dopierała R., Waniek K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 519-523, DOI: 10.18778/8088-218-8.27pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-218-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39527
dc.descriptionAutorka krótko przedstawia perspektywę ponownej analizy zarchiwizowanej kolekcji z projektu „Badania a tożsamość narodowa”, która może służyć ponownemu „odczytywaniu” tekstów lub weryfikacji wyników poprzednich badań.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDopierała R., Waniek K. (red.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectArchiwum Danych Jakościowych IFIS PANpl_PL
dc.subject1992–1994pl_PL
dc.subjectprojekt "Biografia a tożsamość narodowa"pl_PL
dc.subjectpolska tożsamość narodowapl_PL
dc.subjectarchiwizacjapl_PL
dc.titleMateriał badawczy z projektu "Biografia a tożsamość narodowa" (1992–1994) — o archiwizacji zbioru w ramach Archiwum Danych Jakościowych IFIS PANpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number519-523pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Kulturypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-219-5
dc.contributor.authorBiographicalnote(1984), magister socjologii, asystent naukowy w Katedrze Socjologii Kultury UŁ. Obecnie w trakcie realizacji rozprawy doktorskiej pt. Dyskursywne konstruowanie tożsamości narodowej. Studium rekonstrukcji tożsamości serbskiej. Jej zainteresowania naukowe to tematyka mniejszości narodowych, etniczność, analiza dyskursu, badania biograficzne.pl_PL
dc.referencesFilipkowski P., 2005, Po co archiwizować dane jakościowe i jak robią to inni?, [w:] „ASK. Społeczeństwo, badania, metody”, nr 14, s. 31–52.pl_PL
dc.referencesHeaton J., 2008, Secondary analysis of qualitative data: an overview, [w:] “Historical Social Research” (33), s. 33–45.pl_PL
dc.referencesKaźmierska K., 2014, Autobiograficzny wywiad narracyjny – kwestie etyczne i metodologiczne w kontekście archiwizacji narracji, [w:] „Studia Socjologiczne” nr 3 (214), s. 221–238.pl_PL
dc.referencesPiotrowski A., 1996, Wstęp, [w:] M. Czyżewski, A. Piotrowski, A. Rokuszewska-Pawełek (red.), Biografia a tożsamość narodowa, Katedra Socjologii Kultury UŁ, Łódź, s. 5–11.pl_PL
dc.referencesRokuszewska-Pawełek A., 1996, Miejsce biografii w socjologii interpretatywnej. Program socjologii biografistycznej Fritza Schützego, [w:] „ASK. Społeczeństwo, badania, metody”, nr 1, s. 37–54.pl_PL
dc.referencesSzacka B., 1995, O pamięci społecznej, [w:] „Znak” nr 5, s. 68–76.pl_PL
dc.referencesZiółkowski M., 1999, Cztery funkcje przywracanej pamięci, [w:] „Studia Socjologiczne” nr 4, s. 55–76.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-218-8.27
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe