Show simple item record

dc.contributor.authorWaniek, Katarzyna
dc.contributor.editorDopierała, Renata
dc.contributor.editorWaniek, Katarzyna
dc.date.accessioned2021-10-22T10:23:05Z
dc.date.available2021-10-22T10:23:05Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationWaniek K., II wojna światowa w spotkaniach młodej Polki z wojennym i powojennym pokoleniem Niemców. Orientacja na podejmowanie perspektywy Innego i praca pośrednicząca — przypadek Doroty, [w:] Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów, Dopierała R., Waniek K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 505-518, DOI: 10.18778/8088-218-8.26pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-218-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39526
dc.descriptionII wojna światowa w relacjach polsko-niemieckich nieustannie stanowi temat problematyczny zarówno w dyskursie elit symbolicznych, jak i w prywatnych rozmowach zwykłych obywateli obu narodów. Ów drugi — potoczny dyskurs — będzie przedmiotem analizy Autorki w tym artykule. Odwoła się Ona do mikrosytuacji rozmowy, odtwarzanych w autobiograficznym wywiadzie narracyjnym, w których różna dla wojennego i powojennego pokolenia Niemców i młodej Polki pamięć wojny staje się zagrożeniem dla ładu interakcji oraz tożsamości osób zaangażowanych.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDopierała R., Waniek K. (red.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectII wojna światowapl_PL
dc.subjectPolacypl_PL
dc.subjectkobietypl_PL
dc.subjectNiemcypl_PL
dc.subjectczasy powojennepl_PL
dc.subjectInnypl_PL
dc.titleII wojna światowa w spotkaniach młodej Polki z wojennym i powojennym pokoleniem Niemców. Orientacja na podejmowanie perspektywy Innego i praca pośrednicząca — przypadek Dorotypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number505-518pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Kulturypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-219-5
dc.contributor.authorBiographicalnoteDr, adiunkt w Katedrze Socjologii Kultury, pracę doktorską napisała pod kierownictwem prof. Fritza Schützego na Uniwersytecie Ottona-von-Guericke w Magdeburgu, która ukazała się pt. „Polish Immigrants to Germany. Biographical analysis of narrative interviews with young Polish people who left for Germany between 1989 and 1999” nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. W obszarze jej badawczych zainteresowań znajduje się problematyka migracji, marginalizacji, obcości, cierpienia, a także indywidualne doświadczenia biograficzne w różnych warunkach społeczno-historycznych.pl_PL
dc.referencesBaumeister R. E., Hastings S., 1997, Distortions of Collective Memory: How Groups Flatter and Deceive Themselves, [w:] J. W. Pennebaker, D. Paez, B. Rimé (red.), Collective Memory of Political Events: Social Psychological Perspectives, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, Nowy Jork, s. 277–293.pl_PL
dc.referencesCzyżewski M., 1997, W stronę teorii dyskursu publicznego, [w:] M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski (red.), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Aureus, Kraków, s. 42–115.pl_PL
dc.referencesCzyżewski, 2005, Öffentliche Kommunikation und Rechtsextremismus, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesFreud Z., 1986, Żałoba i melancholia, [w:] K. Pospiszyl (red.), Zygmunt Freud: człowiek i dzieło, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesGrathoff R., 1990, Milieu und Lebenswelt, Suhrkamp, Frankfurt.pl_PL
dc.referencesHughes E. C., 1972, The Linguistic Division of Labour in Industrial and Urban Societies, [w:] J. A. Fishman (red.), Advances in the Sociology of Language, t. 2, The Hague, Mounton, s. 269–309.pl_PL
dc.referencesKaźmierska K., 2008, Biografia i pamięć. Na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z Zagłady, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.pl_PL
dc.referencesKłoskowska, 2005, Kultury narodowe u korzeni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRicoeur P., 2006, Pamięć, historia, zapomnienie, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesSchütz A., 1984, Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, [w:] E. Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma, tom 1, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, s. 137–192.pl_PL
dc.referencesSchütz A., 1985, Don Kichot i problem rzeczywistości, „Literatura na Świecie”, nr 2.pl_PL
dc.referencesSchütze F., 1983, Biographieforschung und narratives Interview, “Neue Praxis”, t. 13, s. 283–293.pl_PL
dc.referencesSchütze F., 1990, Presja i wina: doświadczenia młodego żołnierza niemieckiego w czasie drugiej wojny światowej i ich implikacje biograficzne, [w:] J. Włodarek, M. Ziółkowski, (red.) Metoda biograficzna w socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań, s. 325–339.pl_PL
dc.referencesStonequist E.V., 1961, The Marginal Man, A Study In Personality and Culture Conflict, Russell & Russlell INC, New York.pl_PL
dc.referencesStrauss A. L., 1969, Mirrors and Masks. The Search for Identity, Sociology Press, Mill Valley.pl_PL
dc.referencesSzacka B., 2000, Pamięć społeczna, [w:] Encyklopedia socjologii, t. III, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzacka B., 2003, Historia i pamięć zbiorowa, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4, s. 3–15.pl_PL
dc.referencesZalewski K. M., 2009, Republika Berlińska. Ewolucja niemieckiej polityki pamięci a niemiecki patriotyzm, Punkt Widzenia, Policy Briefs, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-218-8.26
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe