Show simple item record

dc.contributor.authorCzyżewski, Marek
dc.contributor.editorDopierała, Renata
dc.contributor.editorWaniek, Katarzyna
dc.date.accessioned2021-10-21T08:03:50Z
dc.date.available2021-10-21T08:03:50Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationCzyżewski M., Generalne kierunki opracowania, wymiary analityczne, [w:] Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów, Dopierała R., Waniek K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 73-80, DOI: 10.18778/8088-218-8.06pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-218-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39496
dc.descriptionAutor poprzez rekonstrukcję podstawowych cech polskich biograficznych doświadczeń wojennych opisuje istotne przymioty polskiej tożsamości narodowej czasu wojny. Wybór materiałów biograficznych z II wojny światowej jako podstawy dla analizy polskiej tożsamości narodowej jest uwarunkowany dwoma czynnikami: – II wojna światowa była okresem, w trakcie którego szczególnie mocno uwydatniły się uprzednio ukształtowane podstawowe cechy polskiej tożsamości narodowej. – Ponadto, ciężar specyficznych doświadczeń II wojny światowej przydał polskiej tożsamości narodowej nowych treści, których kulturowe i polityczne oddziaływanie trwa do dnia dzisiejszego. To właśnie doświadczenia wojenne są do tej pory zasobem interpretacyjnym dla wypełniania treścią polskiej tożsamości narodowej, np. poprzez odróżnianie „polskości” od „typowych” cech Niemca, Rosjanina (Sowieta), Żyda, Litwina, Ukraińca.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDopierała R., Waniek K. (red.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectbiografiapl_PL
dc.subjectII wojna światowapl_PL
dc.subjectpolska tożsamość narodowapl_PL
dc.subjecttożsamość narodowapl_PL
dc.subjectzjawiska społecznepl_PL
dc.subjectidiom biograficznypl_PL
dc.titleGeneralne kierunki opracowania, wymiary analitycznepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number73-80pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, Zakład Badań Komunikacji Społecznejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-219-5
dc.contributor.authorBiographicalnoteDr hab., profesor Uniwersytetu Łódzkiego i kierownik Zakładu Badań Komunikacji Społecznej w Instytucie Socjologii UŁ, przewodniczący Rady Konsorcjum Naukowego „Analiza Dyskursu”, redaktor naczelny czasopisma „Przegląd Socjologiczny”. Główne zainteresowania: analiza dyskursu publicznego, demokratyzacja kultury, opinia publiczna i sposoby jej kształtowania, retoryka publiczna, fenomen „społeczeństwa wiedzy”, nowe formy panowania w obszarze komunikowania społecznego, język wrogości i mowa nienawiści, komunikacja międzykulturowa, jakościowe badania społeczne, teoria społeczna. Współautor i współredaktor książek „Cudze problemy”, „Rytualny chaos”, „Retoryka i polityka” i „Dyskurs elit symbolicznych” oraz zeszytu czasopisma „Societas/Communitas” pt. „Pedagogizacja życia społecznego”.pl_PL
dc.referencesCzyżewski M., 1993, Auseinandersetzungen mit dem „eigenen” Rechtsextremismus in deutschen und polnischen Massenmedien, Preprint, Zentrum für interdisziplinäre Forschung, Bielefeld.pl_PL
dc.referencesCzyżewski M., 1995, man muss diese jugend retten und nicht hassen: Auseinandersetzungen mit dem Rechtsextremismus in deutschen und polnischen Massenmedien, [w:] M. Czyżewski, E. Gülich, M. Kastner, H. Hausendorf (red.), Selbst–und Fremdbilder im Gespräch. Kommunikative Prozesse nach der Wiedervereinigung Deutschlands und dem Systemwandel in Ostmitteleuropa, Westdeutscher Verlag, Opladen, s. 348–378.pl_PL
dc.referencesCzyżewski M., Rokuszewska-Pawełek A., 1989–1990, Analiza autobiografii Rudolfa Hössa, „Kultura i Społeczeństwo”, w trzech częściach: nr 2/1989, s. 35–65, nr 3–4/1989, s. 163–181, nr 1/1990, s. 119–135.pl_PL
dc.referencesEglin P., 1980, Culture as Method: Location as an Interactional Device, „Journal of Pragmatics”, vol. 4, s. 121–135.pl_PL
dc.referencesHelling I., 1990, Metoda badań biograficznych, [w:] J. Włodarek, M. Ziółkowski (red.), Metoda biograficzna w socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań, s. 93–115.pl_PL
dc.referencesŁotman J., 1993, Poetyka zachowania codziennego w kulturze rosyjskiej XVIII wieku, [w:] B. Żyłko (red.), Semiotyka dziejów Rosji, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź, s. 189–221.pl_PL
dc.referencesMelchior M., 1990, Społeczna tożsamość jednostki, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-218-8.06
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe