Show simple item record

dc.contributor.authorDopierała, Renata
dc.contributor.authorWaniek, Katarzyna
dc.contributor.editorDopierała, Renata
dc.contributor.editorWaniek, Katarzyna
dc.date.accessioned2021-10-21T07:52:04Z
dc.date.available2021-10-21T07:52:04Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationDopierała R., Waniek K., Dyskusja, [w:] Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów, Dopierała R., Waniek K. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 17-40, DOI: 10.18778/8088-218-8.02pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-218-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39495
dc.descriptionRozmowa dotyczy zasadności wznowienia publikacji "Biografia a tożsamość narodowa". Jej pierwsze wydanie ukazało się w 1996 roku (drugie w 1997) i zastosowano w niej autobiograficzny wywiad narracyjny, pionierską wówczas formę, która do dziś budzi nieustające zainteresowanie badaczy.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDopierała R., Waniek K. (red.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectbiografiapl_PL
dc.subjecttożsamość narodowapl_PL
dc.subjectII wojna światowapl_PL
dc.subjectXX wiekpl_PL
dc.titleDyskusjapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number17-40pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Kultury, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-219-5
dc.contributor.authorBiographicalnoteRenata Dopierała – dr, adiunkt w Katedrze Socjologii Kultury UŁ. Prowadzi badania nad zjawiskami codzienności, prywatności i emocji, interesuje się problematyką z zakresu mikrosocjologii oraz mediów i komunikacji.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteKatarzyna Waniek – dr, adiunkt w Katedrze Socjologii Kultury, pracę doktorską napisała pod kierownictwem prof. Fritza Schützego na Uniwersytecie Ottona-von-Guericke w Magdeburgu, która ukazała się pt. „Polish Immigrants to Germany. Biographical analysis of narrative interviews with young Polish people who left for Germany between 1989 and 1999” nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. W obszarze jej badawczych zainteresowań znajduje się problematyka migracji, marginalizacji, obcości, cierpienia, a także indywidualne doświadczenia biograficzne w różnych warunkach społeczno-historycznych.pl_PL
dc.referencesBłuszkowski J., 2003, Stereotypy narodowe w świadomości Polaków: studium socjologiczno-politologiczne, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBurgess A., 1991, Mechaniczna pomarańcza: powieść, Wydawnictwo Wema.pl_PL
dc.referencesCiołkiewicz P., 2003, Debata publiczna na temat mordu w Jedwabnem w kontekście przeobrażeń pamięci zbiorowej, „Przegląd Socjologiczny”, nr 1, s. 285–306.pl_PL
dc.referencesCiołkiewicz P., 2004, Poszukiwanie granic odpowiedzialności zbiorowej. Debata o Jedwabnem na łamach „Gazety Wyborczej”, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1, s. 123–141.pl_PL
dc.referencesCzyżewski M., 2008, Debata na temat Jedwabnego oraz spór o „politykę historyczną” z punktu widzenia analizy dyskursu, [w:] S. M. Nowinowski, J. Pomorski, R. Stobiecki (red.), Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, Łódź.pl_PL
dc.referencesDavies N., 1991, Boże igrzysko. Historia Polski, Wydawnictwo Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesDavies N., 2007, Europa – między Wschodem a Zachodem, Wydawnictwo Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesGross J. T., 2008, Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka, Wydawnictwo Fundacja Pogranicze, Sejny.pl_PL
dc.referencesJoas H., Knöbl W., 2008, Kriegsverdrängung. Ein Problem in der Geschichte der Sozialtheorie, Suhrkamp, Frankfurt nad Menem.pl_PL
dc.referencesKaźmierska K., 2014, An Interview with Professor Fritz Schütze: Biography and Contribution to Interpretative Sociology, “Qualitative Sociology Review”.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski P. T., Nijakowski L. M., Szacka B., Szpociński A., 2010, Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Gdańsk-Warszawa.pl_PL
dc.referencesLandau L. M., 1962–1963, Kronika lat wojny i okupacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesThomas W. I., Znaniecki F., 1976, Chłop polski w Europie i Ameryce, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSchütze F., 2014, Autobiographical Accounts of War Experiences. An Outline for the Analysis of Topically Focused Autobiographical Texts – Using the Example of the “Robert Rasmus” Account in Studs Terkel’s Book, ‘The Good War’”, “Qualitative Sociology Review” 10 (1): 224–283, Retrieved Month, Year http://www.Qualitativesociologyreview.Org/ENG/Archive_Eng.Php (data dostępu: 10.12.2015).pl_PL
dc.referencesWaniek K., 2012, Konflikt pamięci. II wojna światowa w spotkaniach młodych Polaków i wojennego pokolenia Niemców [w:] R. Dopierała, K. Kaźmierska (red.), Tożsamość, stereotypy, nowoczesność. Księga jubileuszowa poświęcona prof. Zbigniewowi Bokszańskiemu, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków, s. 80–97.pl_PL
dc.referencesWyka K., 1984, Życie na niby. Pamiętnik po klęsce, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-218-8.02
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe