Show simple item record

dc.contributor.authorHimstedt, Katarzyna
dc.date.accessioned2021-10-01T11:22:06Z
dc.date.available2021-10-01T11:22:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2300-5491
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39306
dc.description.abstractArtykuł porusza problematykę rynku pracy w sąsiadujących ze sobą obszarach Polski wschodniej i Ukrainy zachodniej. Artykuł zawiera podstawowe wskaźniki rynku pracy, których analiza pozwala określić, czy przygraniczne położenie polskich województw i ukraińskich obwodów przyczynia się do osiągnięcia przez te regiony korzyści płynących z funkcjonowania na rynku pracy. Z przeprowadzonych analiz wynika, że niestety przygraniczne województwa i obwody nie czerpią (w stopniu zapewniającym wyrównanie do średnich krajowych) profitów ze współpracy transgranicznej, związanych z poprawą sytuacji na rynku pracy.pl_PL
dc.description.abstractThe article refers to the problems of the labor market in the neighboring Polish borderland areas of eastern and western Ukraine. The article contains the basic labor market indicators , the analysis of which allows you to specify whether the border location Polish and Ukrainian regions circuits, contributes to the achievement of these regions benefit from the functioning of the labor market. Analyses show that, unfortunately, the border province and circuits do not derive (to the extent necessary alignment to the national average) profits from the cross-border cooperation in terms of the labor market.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherAgencja Managerska VIP for Youpl_PL
dc.relation.ispartofseriesRynek – Społeczeństwo – Kultura;4(25)
dc.rightsUznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectwspółpraca transgranicznapl_PL
dc.subjectregion transgranicznypl_PL
dc.subjectrynek pracypl_PL
dc.subjectcross-border cooperationpl_PL
dc.subjectcross-border regionspl_PL
dc.subjectLabor marketpl_PL
dc.titleRynek pracy na pograniczu polsko-ukraińskim jako aspekt gospodarczo-społecznypl_PL
dc.title.alternativeLabor market on the Polish-Ukrainian borderland as an economic and social aspectpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number114-119pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Polityki Ekonomicznejpl_PL
dc.identifier.eissn2449-948X
dc.referencesAmbasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, (2017) http://poland. mfa.gov.ua/pl/ukraine-pl/regions [20.04.2017].pl_PL
dc.referencesBank Danych Lokalnych, (2014) http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks [20.04.2017].pl_PL
dc.referencesGłówny Urząd Statystyczny, (2014) Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 roku, Warszawa: Informacje i Opracowania Statystyczne GUS, s. 17, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/l_powierzchnia_i_ludnosc_przekroj_terytorialny_2013.pdf [10.04.2017].pl_PL
dc.referencesLipińska E.J., (2013) Uzdrowiska województwa podkarpackiego – identyfikacja wybranych zagrożeń środowiska, praca zbiorowa, Rzeszów: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, http:// www.wios.rzeszow.pl/pl/14,357,513,517/2/ [03.04.2017].pl_PL
dc.referencesLubelskie smakuj życie!, (2017) http://www.lubelskie.pl [20.04.2017].pl_PL
dc.referencesNieznanaUkraina.pl, (2017) http://www.nieznanaukraina.pl/246/granica-polsko-ukrainska [26.04.2017].pl_PL
dc.referencesPulinowa A., (2011) Region – podstawowe pojęcie w opisie zjawisk przestrzennych na ziemi, Warszawa: PAN IGiPZ, s. 18.pl_PL
dc.referencesStasiak J., Zaniewicz Z., (2007) Vademecum. Geografia, Gdynia: Operon.pl_PL
dc.referencesState Statistic Service of Ukraine, (2014) http://ukrstat.gov.ua/, [15.04.2017].pl_PL
dc.referencesToczyski W., Zaucha J., (1998) Międzynarodowa współpraca regionów. Wybór ekspertyz, praca zbiorowa, Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, s. 23-26.pl_PL
dc.referencesUkraińskie Centrum Ekonomiczne w Rzeczypospolitej Polskiej, (2014) http://www.uec.com.pl/pl/ukraina/informacja_o_obwodach [14.04.2017].pl_PL
dc.referenceswww.valadm.gov.ua [16.05.2017]pl_PL
dc.referencesСторощук M.I., Ковальська E.M., (2017) Ринок праці в Україні: сучасний стан та пер-пективи розвитку, Publishing house Education and Science, http://www.rusnauka.com [20.04.2017].pl_PL
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe