Show simple item record

dc.contributor.authorSzmeja, Maria
dc.date.accessioned2021-09-30T17:06:51Z
dc.date.available2021-09-30T17:06:51Z
dc.date.issued2021-05-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39279
dc.description.abstractThe domination of a metropolitan social theory is the main topic of Raewlyn Connell’s work. Her 2007 book titled The Southern Theory: The Global Dynamics of Knowledge in Social Science has provoked discussion among European and American sociologists alike. The main axis of the work revolves around questioning the beginning and evolution of sociology, and showing alternative sources of social knowledge. Undoubtedly, the book has its advantages and disadvantages, and the discussion of sociologists on preserving or changing the existing paradigm of social sciences has also absorbed Polish sociologists.en
dc.description.abstractPraca Raewyn Connell dotyczy dominacji poglądów metropolitalnych w teorii społecznej. Jej książka Teoria z globalnego Południa wywołała spór wśród europejskich i amerykańskich socjologów. Zakwestionowanie genezy socjologii i jej drogi rozwoju, wskazanie na alternatywne źródła wiedzy o społeczeństwie stanowią główną myśl pracy. Niewątpliwie książka ma zalety i wady, a dyskusja socjologów nad utrzymaniem lub zmianą istniejącego paradygmatu nauk społecznych zaangażowała również polskich socjologów.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej;2pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectNorth-Atlantic knowledgeen
dc.subjectmetropolitan knowledgeen
dc.subjectsocial theoryen
dc.subjectnon-European sociologyen
dc.subjectnauka północnoatlantyckapl
dc.subjectwiedza metropolitalnapl
dc.subjectteoria społecznapl
dc.subjectsocjologia pozaeuropejskapl
dc.titleDlaczego dobra i dlaczego dyskusyjna jest książka Raewyn Connell o teorii społecznej?pl
dc.title.alternativeWhy Is Raewyn Connell’s Book on Social Theory Good and Why Is It Debatable?en
dc.typeArticle
dc.page.number132-143
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Humanistycznypl
dc.identifier.eissn1733-8069
dc.referencesArjomand Said Amir (2008) Southern Theory: An Ilusion. „European Journal of Sociology”, vol. 49, issue 3, s. 546−549.pl
dc.referencesBecker Howard, Barnes Harry (1964) Rozwój myśli społecznej od wiedzy ludowej do socjologii. Przełożyli Alina Molska i in. Warszawa: Książka i Wiedza.pl
dc.referencesBurawoy Michael (2009) Challenges for a Global Sociology [dostęp 15 marca 2019 r.]. Dostępny w Internecie: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1525/ctx.2009.8.4.36pl
dc.referencesCalhoun Craig, Duster Troy, Van Antwerpen Jonathan (2010) The Vision and Division of American Sociology [w:] Sujata Patel, ed., The ISA Handbook of Diverse Sociological Traditions. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage, s. 114−127.pl
dc.referencesCollins Randall (1997a) A Sociological Guilt Trip: Comment on Connell. „American Journal of Sociology”, vol. 102, no. 6, s. 1558−1564.pl
dc.referencesCollins Randall (1997b) Why is Classical Theory Classical? „American Journal of Sociology”, vol. 102, no. 6, s. 1511−1557.pl
dc.referencesConnell Raewyn (2007) Southern Theory: The Global Dynamics of Knowledge in Social Science. Cambridge: Polity Press.pl
dc.referencesConnell Raewyn (2011) Sociology for the Whole World. „International Sociology”, vol. 26, no. 3, s. 288−291.pl
dc.referencesConnell Raewyn (2019) Teoria z globalnego Południa. W stronę ogólnoświatowej nauki o społeczeństwie. Przełożył Paweł Tomanek. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.pl
dc.referencesDomańska Ewa (2007) Zwrot performatywny we współczesnej humanistyce. „Teksty Drugie”, nr 5, s. 48−61.pl
dc.referencesDomański Henryk (2004) Struktura społeczna. Warszawa: Scholar.pl
dc.referencesDomański Henryk (2015) Czy są w Polsce klasy społeczne? Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.pl
dc.referencesGolka Marian (2009) Pamięć społeczna i jej implanty. Warszawa: Scholar.pl
dc.referencesGorlach Krzysztof (2001) Świat na progu domu. Rodzinne gospodarstwa rolne w Polsce w obliczu globalizacji. Kraków: WUJ.pl
dc.referencesHauser Ewa, Wasilewski Jacek, red. (1999) Lessons in Democracy. Kraków: Jagiellonian Uniwersity Press, Rochester, NY: University of Rochester Press.pl
dc.referencesKeen Mike F., Mucha Janusz, eds. (2009) Sociology in Central and Eastern Europe. Westport, Connecticut, London: Praeger.pl
dc.referencesKeen Mike F., Mucha Janusz, eds. (2006) Autobiographies of Transformation. London, New York: Routledge.pl
dc.referencesKeim Wiebke (2011) Counterhegemonic Currents and Internationalization of Sociology: Theoretical Reflections and Empirical Example. „International Sociology”, vol. 26, no. 1, s. 123−145.pl
dc.referencesKraśko Nina (1996) Instytucjonalizacja socjologii w Polsce 1970−2000. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.pl
dc.referencesMucha Janusz (2009) Socjologia w Europie Środkowo-Wschodniej czy socjologia wschodnioeuropejska? „Przegląd Socjologiczny”, nr 58 s. 9−31.pl
dc.referencesMuller John (2009) Southern Theory: The Global Dynamics of Knowledge and Social Science. „Globalization Societies and Education”, vol. 7, no. 4, s. 505−509.pl
dc.referencesNijakowski Lech M. (2014) O przydatności studiów postkolonialnych w badaniach Śląska. „Przegląd Humanistyczny. Pismo Uniwersytetu Warszawskiego” nr 5 (446), s. 83−95.pl
dc.referencesNowicka-Franczak Magdalena (2017) Ucieczka w postkolonialność. Pułapki wschodnioeuropejskiego dyskursu teorii postkolonialnej. „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Etnograficzne”, t. 45, z. 4, s. 404−414.pl
dc.referencesPatel Sujata, ed. (2010) The ISA Handbook of Diverse Sociological Traditions. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington, DC: Sage.pl
dc.referencesSzacka Barbara (2006) Czas przeszły, pamięć i mity. Warszawa: Scholar.pl
dc.referencesSzacki Jerzy (1981) Historia myśli socjologicznej. Warszawa: PWN.pl
dc.referencesSzczepański Jan (1969) Socjologia. Rozwój problematyki i metod. Warszawa: PWN.pl
dc.referencesSzpociński Andrzej, Kwiatkowski Tadeusz (2006) Przeszłość jako przedmiot przekazu. Warszawa: Scholar.pl
dc.referencesSztompka Piotr (2010) One Sociology or More? [w:] Sujata Patel, ed., The ISA Handbook of Diverse Sociological Traditions. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington, DC: Sage, s. 21−28.pl
dc.referencesSztompka Piotr (2014/2015) Kolejna socjologiczna utopia. „Studia Litterarie et Historica”, nr 3−4, s. 335−348.pl
dc.referencesZarycki Tomasz (2008) Polska i jej regiony a debata postkolonialna [w:] M. Dajnowicz, red., Oblicza polityczne regionów Polski. Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.pl
dc.contributor.authorEmailszmeja@agh.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-8069.17.2.07
dc.relation.volume17


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0