Show simple item record

dc.contributor.authorPalęcka, Alicja
dc.date.accessioned2021-09-30T17:06:49Z
dc.date.available2021-09-30T17:06:49Z
dc.date.issued2021-05-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39275
dc.description.abstractThe aim of the article is to make visible the violence experienced by researchers in the field. Firstly, violence is sometimes a part of the fieldwork and as such can be analyzed. Secondly, keeping quiet about it strengthens the harmful aspects of the academic culture, in which the problems related to belonging to minority groups (including the problems of women in academia) remain invisible. As a consequence, research institutions do not develop support mechanisms for people experiencing violence, and researchers are not prepared for this kind of difficulty. I analyze three incidents of sexual harassment that I myself have experienced in the field. I interpret them as one of the strategies adopted by research participants during an interview to gain power or control over the situation.en
dc.description.abstractCelem artykułu jest uwidocznienie przemocy doświadczanej w terenie przez badaczki i badaczy. Po pierwsze, przemoc bywa częścią pracy w terenie i jako taka może podlegać analizie. Po drugie, przemilczanie jej wzmacnia szkodliwe aspekty kultury akademickiej, w której problemy związane z przynależnością do grup mniejszościowych (w tym problemy kobiet w akademii) pozostają niewidoczne. W konsekwencji instytucje badawcze nie wypracowują mechanizmów wsparcia dla osób doświadczających przemocy, a badacze i badaczki nie są przygotowane na tego rodzaju trudności. Analizuję trzy przypadki molestowania seksualnego, którego doświadczyłam w terenie. Interpretuję je jako jedną ze strategii przyjmowanych przez uczestników badań podczas wywiadu dla zyskania władzy lub kontroli nad sytuacją.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej;2pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectsexual harassmenten
dc.subjectresearch fielden
dc.subjectacademic cultureen
dc.subjectresearch participants’ strategiesen
dc.subjectmolestowanie seksualnepl
dc.subjectteren badawczypl
dc.subjectkultura akademickapl
dc.subjectstrategie osób badanychpl
dc.title„Spokojnie, jestem grzeczny”. Molestowanie seksualne jako strategia uczestników badaniapl
dc.title.alternative‘Not to Worry, I’m Well-Behaved’: Sexual Harassment as a Strategy of the Research Participantsen
dc.typeArticle
dc.page.number44-60
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii, Katedra Socjologii Ekonomicznej i Spraw Publicznychpl
dc.identifier.eissn1733-8069
dc.referencesArendell Terry (1997) Reflections on the Researcher-Researched Relationship: A Woman Interviewing Men. „Qualitative Sociology”, vol. 20, no. 3, s. 341−368.pl
dc.referencesBielenin-Lenczowska Karolina (2013) Trudne tematy, trudne badania. O wielostanowiskowej etnografii wśród macedońskich Muzułmanów (Torbeszów) w Macedonii i we Włoszech [w:] Inga Kuźma, red., Tematy trudne. Sytuacje badawcze. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 49–63.pl
dc.referencesBielenin-Lenczowska Karolina (2015) Spaghetti z ajwarem. Translokalna codzienność muzułmanów w Macedonii i we Włoszech. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.pl
dc.referencesCotterill Pamela (1992) Interviewing women. Issues of Friendship, Vulnerability, and Power. „Women’s Studies International Forum”, vol. 15, no. 5–6, s. 593–606.pl
dc.referencesEdwards Rosalind (1990) Connecting method and epistemology: A white woman interviewing black women. „Women’s Studies International Forum”, vol. 13, no. 5, s. 477–490.pl
dc.referencesFinch Janet (1984) “It’s great to have someone to talk to”: the ethics and politics of interviewing women [w:] Colin Bell, Helen Roberts, eds., Social Researching: Politics, Problems, Practice. London: Routledge and Kegan Paul, s. 70–86.pl
dc.referencesFine Gary Alan (1993) Ten Lies of Ethnography: Moral Dilemmas in Field Research. „Journal of Contemporary Ethnography”, vol. 22, no. 3, s. 267–294.pl
dc.referencesGailey Jeannine A., Prohaska Ariane (2011) Power and gender negotiations during interviews with men about sex and sexually degrading practices. „Qualitative Research”, vol. 11, no. 4, s. 365–380.pl
dc.referencesGearing Jean (1995) Fear and loving in the West Indies: Research from the heart (as well as the head) [w:] Dan Kulick, Margaret Wilson, eds., Taboo: Sex, Identity, and Erotic Subjectivity in Anthropological Fieldwork. London, New York: Taylor & Francis Routledge, s. 186–218.pl
dc.referencesGolczyńska-Grondas Agnieszka (2019) Wywiady biograficzne z osobami ze środowisk wykluczenia społecznego – refleksja nad wybranymi problemami metodologicznymi i etycznymi. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 15, nr 2, s. 178–20.pl
dc.referencesGreen Gill i in. (1993) “Who wears the trousers?” Sexual Harassment in Research Settings. „Women’s Studies International Forum”, vol. 16, no. 6, s. 627–637.pl
dc.referencesGrębecka Zuzanna (2016) Legnickie opowieści o PRL-u. Prowadzenie wywiadu etnograficznego jako praktyka profesjonalna i międzyludzka [w:] Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy, red., Antropologia praktyk językowych. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 298–324.pl
dc.referencesHanson Rebecca, Richards Patricia (2017) Sexual Harassment and the Construction of Ethnographic Knowledge. „Sociological Forum”, vol. 32, no. 3, s. 587–609.pl
dc.referencesHanson Rebecca, Richards Patricia (2019) Harassed. Gender, bodies and ethnographic research. Oakland, CA: University of California Press.pl
dc.referencesHryciuk Renata Ewa (2009) Od córki do profesjonalistki. Obserwacja uczestnicząca w antropologii: dylematy, ograniczenia i zaskoczenia na przykładzie badań terenowych w mieście Meksyk [w:] Barbara Wagner, Tomasz Wiślicz, red., Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych. Zabrze: Oficyna Wydawnicza Inforteditions, s. 53–74.pl
dc.referencesKloß Sinah Theres (2017) Sexual(ized) harassment and ethnographic fieldwork: A silenced aspect of social research. „Ethnography”, vol. 18, no. 3, s. 396–414.pl
dc.referencesKość-Ryżko Katarzyna E. (2013) Etnolog w labiryncie znaczeń kulturowych. Psychologiczne wyzwania badań terenowych [w:] Inga Kuźma, red., Tematy trudne. Sytuacje badawcze. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 15–47.pl
dc.referencesKubisa Julia (2005) O molestowaniu seksualnym w miejscu pracy w Polsce. „Humanizacja Pracy”, nr 4–5, s. 59–69.pl
dc.referencesKulick Dan (1995) Introduction. The sexual life of anthropologists: erotic subjectivity and ethnographic work [w:] Dan Kulick, Margaret Willson, eds., Taboo: Sex, Identity, and Erotic Subjectivity in Anthropological Fieldwork. London, New York: Taylor & Francis Routledge, s. 1–28.pl
dc.referencesKulick Don, Willson Margaret, eds. (1995) Taboo: Sex, Identity, and Erotic Subjectivity in Anthropological Fieldwork. London, New York: Taylor & Francis Routledge.pl
dc.referencesLee Deborah (1997) Interviewing Men: Vulnerabilities and Dilemmas. „Women’s Studies International Forum”, vol. 20, no. 4, s. 553–564.pl
dc.referencesLimerick Brigid, Burgess-Limerick Tracey, Grace Margaret (1996) The politics of interviewing: Power relations and accepting the gift. „International Journal of Qualitative Studies in Education”, vol. 9, no. 4, s. 449–460.pl
dc.referencesMcLuhan Arthur (2020) Feigning Incompetence in the Field. „Qualitative Sociology Review”, vol. 16(2), s. 62–67.pl
dc.referencesMęcfal Sylwia (2016) Badacz zjawisk „trudno dostępnych” w terenie – kwestie etyczne, praktyczne i metodologiczne. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 12, nr 3, s. 88–101.pl
dc.referencesMoreno Eva (1995) Rape in the field. Reflections from a survivor [w:] Dan Kulick, Margaret Willson, eds., Taboo: Sex, Identity, and Erotic Subjectivity in Anthropological Fieldwork. London, New York: Taylor & Francis Routledge, s. 219–250.pl
dc.referencesMügge Lisa M. (2013) Sexually harassed by gatekeepers: Reflections on fieldwork in Surinam and Turkey. „International Journal of Social Research Methodology”, vol. 16, no. 6, s. 541–546.pl
dc.referencesNewton Esther (1993) My Best Informant’s Dress: The Erotic Equation in Fieldwork. „Cultural Anthropology”, vol. 8, no. 1, s. 3–23.pl
dc.referencesOakley Ann (1981) Interviewing women: a contradiction in terms [w:] Helen Roberts, ed., Doing Feminist Research. London: Routledge and Kegan Paul, s. 30–61.pl
dc.referencesOakley Ann (2015) Interviewing Women Again: Power, Time and the Gift. „Sociology”, vol. 50, no. 1, s. 195–213.pl
dc.referencesPini Barbara (2005) Interviewing men: Gender and the collection and interpretation of qualitative data. „Journal of Sociology”, vol. 41, no. 2, s. 201–216.pl
dc.referencesPollard Amy (2009) Field of screams: difficulty and ethnographic fieldwork. „Anthropology Matters”, vol. 11, no. 2, s. 1–24.pl
dc.referencesRibbens Jane (1989) Interviewing – an „unnatural situation”? „Women’s Studies International Forum”, vol. 12, no. 6, s. 579–592.pl
dc.referencesRiessman Catherine Kohler (1987) When gender is not enough: Women interviewing women. „Gender and Society”, vol. 1, no. 2, s. 172–207.pl
dc.referencesSchool of Anthropology and Museum Ethnography, University of Oxford (brak daty) Safe interviewing guidelines [dostęp 1 lutego 2021 r.]. Dostępny w Internecie: https://www.anthro.ox.ac.uk/safety-fieldwork-and-ethics#collapse389441pl
dc.referencesSharp Gwen, Kremer Emily (2006) The Safety Dance: Confronting Harassment, Intimidation, and Violence in the Field. „Sociological Methodology”, vol. 36, s. 317–327.pl
dc.referencesSmith Dorothy E. (1990) The conceptual practices of power. A feminist sociology of knowledge. Boston: Northeastern University Press.pl
dc.referencesSmith Dorothy E. (2005) Institutional ethnography. A sociology for people. Lanham, New York, Toronto, Oxford: AltaMira Press.pl
dc.referencesSolnit Rebecca (2017) Mężczyźni objaśniają mi świat. Przełożyła A. Dzierzgowska. Kraków: Wydawnictwo Karakter.pl
dc.referencesStacey Judith (1988) Can there be a feminist ethnography? „Women’s Studies International Forum”, vol. 11, no. 1, s. 21–27.pl
dc.referencesSteffen Megan (2017) Doing Fieldwork After Henrietta Schmerler On Sexual Violence and Blame in Anthropology. „American Ethnologist Website”, November 13 [dostęp 13 lutego 2021 r.]. Dostępny w Internecie: https://americanethnologist.org/features/reflections/doing-fieldwork-after-henrietta-schmerlerpl
dc.referencesSurmiak Adrianna (2016) Wybrane problemy etyczne w naukowych badaniach na zlecenie. Refleksje etnografki. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 12, nr 3, s. s. 120–134.pl
dc.referencesTang Ning (2002) Interviewer and Interviewee Relationships Between Women. „Sociology”, vol. 36, no. 3, s. 703–72.pl
dc.referencesWojnicka Katarzyna (2020) Sex and the Fieldwork: Gender, Sexuality, Nationality, and Social Class in Research on European (Heterosexual) Men. „International Journal of Qualitative Methods”, vol. 19 [dostęp 10 maja 2021 r.]. Dostępny w Internecie https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1609406920938964pl
dc.referencesYassour-Borochowitz Dalit (2012) “Only if she is sexy”: An autoethnography of female researcher-male participants relations. „Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal”, vol. 31, no. 5–6, s. 402–417.pl
dc.contributor.authorEmaila.palecka@is.uw.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1733-8069.17.2.03
dc.relation.volume17


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0