Show simple item record

dc.contributor.authorMielnik, Sławomir
dc.contributor.editorMusiaka, Łukasz
dc.date.accessioned2021-09-22T13:44:58Z
dc.date.available2021-09-22T13:44:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationMielnik S., Zrzeszenie Świadków Jehowy w województwie lubelskim w latach 1945–1964, [w:] Przestrzenny wymiar badań dziedzictwa kulturowego, Ł. Musiaka (red.), „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej” 2020, t. 9-10, WUŁ, https://doi.org/10.18778/8220-630-2.16pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-630-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39138
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPrzestrzenny wymiar badań dziedzictwa kulturowego;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectZrzeszenie Świadków Jehowypl_PL
dc.subjectŚwiadkowie Jehowypl_PL
dc.titleZrzeszenie Świadków Jehowy w województwie lubelskim w latach 1945–1964pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number361-386pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych, Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polscepl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-631-9
dc.referencesBagiński E., 1997, Świadkowie Jehowy. Pochodzenie, historia, wierzenia, Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków.pl_PL
dc.referencesBagiński E., 1998, Siewcy kąkolu. Historia i wierzenia Świadków Jehowy, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków.pl_PL
dc.referencesBielecki M., 2018, Status osoby duchownej w związku wyznaniowym. „Świadkowie Jehowy w Polsce”, „Studia z Prawa Wyznaniowego”, 21, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.pl_PL
dc.referencesChabasińska A., 2012, Lubuscy Świadkowie Jehowy wobec represji komunistycznego państwa w latach 1945–1956, [w:] Wojcieszyk E. (red.), Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1945–1956, „Studia i Materiały Poznańskiego IPN”, 20, Poznań.pl_PL
dc.referencesChrosnowski F., 1958, Świadkowie Jehowy, „Homo Dei”, 27/1 (85), Wydawnictwo Homo Dei, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCiecieląg P., 2016, Wyznania religijne w Polsce 2012–2014, GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDeriequebourg R., 1988, Struktura i życie Świadków Jehowy, „W drodze”, 9 (181), Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”, Poznań–Wrocław–Gdańsk.pl_PL
dc.referencesFels G., 1995, Świadkowie Jehowy bez retuszu, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów.pl_PL
dc.referencesLikwidacja badaczy pisma św., 1938, „Jutrzenka Białostocka”, 5.pl_PL
dc.referencesMarzec Z., 2008, Metody działania i przyczyny sukcesów Świadków Jehowy, Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków.pl_PL
dc.referencesMiłosz J., 2004, Świadkowie Jehowy w Wielkopolsce, „Biuletyn IPN”, 3 (38), Warszawa.pl_PL
dc.referencesMiłosz J., 2008, Prześladowania Świadków Jehowy na terenie województwa poznańskiego w okresie stalinowskim, [w:] Białecki K. (red.), Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1945–1956, Poznań.pl_PL
dc.referencesMiłosz J., 2008a, Już nie szpiedzy, jeszcze nielegalni – Świadkowie Jehowy w oczach wielkopolskiej SB w latach 1956–1970, [w:] Białecki K. (red.), Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1945–1956, Poznań.pl_PL
dc.referencesOsmańczyk E.J., 1974, Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRadziłowicz M., 2011, Świadkowie Jehowy – od początku funkcjonowania do roku 1914, „Studia Ełckie”, 13.pl_PL
dc.referencesRocznik Świadków Jehowy z lat 1994–2014, 1994, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. and International Bible Students Association, New York.pl_PL
dc.referencesRzędowski J., 2004, Najdłuższa konspiracja PRL?, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 3 (38), Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzafrański A., 1973, Badacze Pisma Świętego, [w:] Gryglewicz F., Łukaszyk R., Sułowski Z. (red.), Encyklopedia katolicka, t. 1, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, kol. 1251–1253.pl_PL
dc.referencesŚwiadkowie Jehowy. Głosiciele Królestwa Bożego, 1995, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. International Bible Students Association, Brooklyn, New York.pl_PL
dc.referencesUchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 1963 r., VI KO 48/60.pl_PL
dc.referencesUrban K., 1994, Mniejszości religijne w Polsce 1945–1950, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, 424, Kraków.pl_PL
dc.referencesWydawcy na Polskę: Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce.pl_PL
dc.referencesArchiwum Akt Nowych, Ministerstwo Administracji Publicznej, sygn. 1086, 931, k. 70.pl_PL
dc.referencesArchiwum Akt Nowych w Warszawie, Zespół: Ministerstwo Administracji Publicznej, sygn. 1086, Wydział do Spraw Wyznań, sygn. 127/03, 127/203, 01283/1443.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Lublinie, Komitet Wojewódzki PZPR w Lublinie, Kancelaria I Sekretarza, Referat Organizacji Masowych Wydzielonych, sygn. 1224.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Lublinie, Zespół: Urząd Wojewódzki Lubelski, sygn. 48, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, Wydział do Spraw Wyznań, sygn. 102, 170.pl_PL
dc.referencesInstytut Pamięci Narodowej, sygn. IPN BU 0259/557/28, IPN BU 01331/49/D.pl_PL
dc.contributor.authorEmaile-mail: slawomir.mielnik@kul.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-630-2.16


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe