Show simple item record

dc.contributor.authorNiewiarowska-Kulesza, Julia
dc.contributor.authorPawłowska, Aneta
dc.date.accessioned2021-09-21T12:51:36Z
dc.date.available2021-09-21T12:51:36Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationNiewiarowska-Kulesza J., Pawłowska A., Japonizm w sztuce modernizmu. Obrazy przepływającego świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, DOI: 10.18778/8088-460-1pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-460-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39119
dc.descriptionPublikacja prezentuje fascynację europejskich artystów i intelektualistów sztuką japońską, a w szczególności drzeworytem ukiyo-e. Było to istotne zjawisko kultury przełomu XIX i XX wieku. Autorki skoncentrowały się na inspiracjach widocznych w dziełach artystów związanych z impresjonizmem i postimpresjonizmem francuskim, takich jak Eduard Manet, Claude Monet, Edgar Degas, Paul Gauguin oraz Henri de Toulouse-Lautrec. Ponadto omówione zostały wpływy sztuki japońskiej na twórczość malarzy akademickich, np. George’a Hendrika Breitnera, znakomitego malarza ewoluującego od realizmu do impresjonizmu oraz artystów związanych z kolonialną Afryką Południową.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectsztuka japońskapl_PL
dc.subjectpostimpresjonizmpl_PL
dc.subjectimpresjonizmpl_PL
dc.subjectmodernizmpl_PL
dc.subjectdrzeworyty japońskiepl_PL
dc.subjectsztuka Zachodupl_PL
dc.titleJaponizm w sztuce modernizmu. Obrazy przepływającego światapl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number162pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Sztukipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Sztukipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-461-8
dc.referencesAlberowa Z., Dzieduszycka M., Drzeworyt japoński XVII–XX w., Kraków 1959.pl_PL
dc.referencesAlberowa Z., O sztuce Japonii, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesAlberowa Z., Sztuka japońska w zbiorach polskich, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesAlexander L., Cohen E., 150 South African Paintings: Past and Present, Cape Town 1990.pl_PL
dc.referencesAlley R., Catalogue of the Tate Gallery’s Collection of Modern Art other than Works by British Artists, London 1981.pl_PL
dc.referencesAnesaki M., Art, Life and Nature in Japan. Rutland, Vermont and Tokyo 1973.pl_PL
dc.referencesArcydzieła sztuki japońskiej w kolekcjach polskich, red. A. Król, Kraków 2014.pl_PL
dc.referencesArnold M., Henri de Toulouse-Lautrec 1864–1901. The Theatre of Life, Koln 1993.pl_PL
dc.referencesArt of Japan, Japanisms and Polish-Japanese Art Relations, red. A. Kluczewska-Wójcik, J. Malinowski, Toruń 2012.pl_PL
dc.referencesArtyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, wybór i opr. E. Grabska, H. Morawska, Warszawa 1963.pl_PL
dc.referencesBaarsen R.J., Bartolena S., Manet, tłum. H. Cieśla, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesBenfey C., The Great Wave: Gilded Age Misfits, Japanese Eccentrics, and the Opening of Old Japan, New York 2003.pl_PL
dc.referencesBergsma R., Hefting P., George Hendrik Breitner, 1857–1923: schilderijen, tekeningen, foto’s, Bossum 1994.pl_PL
dc.referencesBerman E., Art & Artists of South Africa, Cape Town–Rotterdam 1983.pl_PL
dc.referencesBerman E., Art and Artists of South Africa: An Illustrated Biographical Dictionary and Historical Survey of Painters, Sculptors and Graphic Artists since 1875, Cape Town 1994.pl_PL
dc.referencesBiddle G., Some Memories of Mary Cassatt, 1926, t. 10.pl_PL
dc.referencesBinyon L., Japanese Colour Prints, Boston 1960.pl_PL
dc.referencesBionda R., Willem de Zwart 1862–1931, Haarlem 1984.pl_PL
dc.referencesBonafoux P., Monet. Biografia, przeł. K. Bartkiewicz, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesBoonzaier G., Lipshitz L., Wenning, Unie–Volkspers Beperk, Cape Town 1949.pl_PL
dc.referencesBowness A., Impressionists and Post Impressionists. (Vol. 7 of The Book of Art. New York, 1965), s. 41–53.pl_PL
dc.referencesBraziller G., Hiroshige. One hundred famous views of Edo, New York 1986.pl_PL
dc.referencesBrodska N., Impresjonizm, przeł. Z. Przypkowska, M. Makulska, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesBrowse L., Degas Dancers, London 1949.pl_PL
dc.referencesBuckland R., Clarck T., Oikawa S., A Japanese Menagerie. Animal pictures by Kawanabe Kyosai, London 2006.pl_PL
dc.referencesBurty P., Japonisme, „La Renaissance littéraire et artistique”, 1872, s. 25–26.pl_PL
dc.referencesCalza G.C., Hokusai, New York 2003.pl_PL
dc.referencesChilvers I., Osborne H., Oksfordzki leksykon sztuki, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesCouchoud J.P., Sztuka francuska II, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesCrepaldi G., Impresjoniści, przeł. K. Dyjas, Z. Okulus, D. Ściborowska-Wytrykus, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesCrepaldi G., Gauguin, przeł. H. Cieśla, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesCrowe Y., Persia and China: Safavid Blue and White Ceramics in the Victoria and Albert Museum, 1501–1738, London 2002.pl_PL
dc.referencesCzyńska M., Najpiękniejsze. Kobiety z obrazów, Kraków 2014.pl_PL
dc.referencesDerenicz M., Japonia – Nippon, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesDuchting H., Impresjonizm, przeł. J. Szymańska-Kumaniecka, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesDuffey A.E., Anton van Wouw: The Smaller Works, Pretoria 2008.pl_PL
dc.referencesDupetit M., James McNeill Whistler, przeł. D. Abraham, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesDurand-Ruel P., Receuil d-estampes gravées á l’eau-forte, Paris 1873.pl_PL
dc.referencesDuret T., Works in Oil and Pastel by the Impessionists of Paris, New York 1886.pl_PL
dc.referencesDuwfa J., Winds from the East. A study in the art of Manet, Degas, Monet and Whistler 1856–86, Stockholm 1981.pl_PL
dc.referencesDzieje sztuki powszechnej, red. B. Lewalska, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesEllridge A., Gauguin and the Nabis: Prophets of Modernism, New York 1995.pl_PL
dc.referencesEstetyka japońska. Słowa i obrazy, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesFahr-Becker G., Japanese Prints, Koln 2007.pl_PL
dc.referencesFahr-Becker G., Secesja, przeł. B. Ostrowska, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesFermigier A., Tolouse-Lautrec, New York 1969.pl_PL
dc.referencesFrancastel P., Impressionisme, Paris 1970.pl_PL
dc.referencesFrèches-Thory C., The Nabis : Bonnard, Vuillard, and their circle, New York 1991.pl_PL
dc.referencesFrey J., Toulouse-Lautrec. Biografia, przeł. J. Andrzejewska, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesFuchs S., Malarstwo japońskie. Z powodu wystawy drzeworytów japońskich z kolekcji p. F. Jasieńskiego, „Czas”, 04.01.1902.pl_PL
dc.referencesGeffroy G., La vie artistique, troisième serie, Paris 1914.pl_PL
dc.referencesGetlein F., Mary Cassatt – paintings and prints, New York 1980.pl_PL
dc.referencesGibson M., Symbolism, Koln 2003.pl_PL
dc.referencesGoino T., Van Gogh’s Japanese Prints, Matsumoto 1994.pl_PL
dc.referencesGonse L., L’Art Japonais, Paris 1883.pl_PL
dc.referencesGroom G., Beyond the Easel: Decorative Painting by Bonnard, Vuillard, Denis, and Roussel, 1890–1930, Chicago 2001.pl_PL
dc.referencesHanson L., The Tragic Life of Toulouse-Lautrec, New York 1956.pl_PL
dc.referencesHarris F., Ukiyo-e: The Art of the Japanese Print, Singapore 2010.pl_PL
dc.referencesHefting P.H., ‘Brieven van G.H. Breitner aan H.J. van der Weele’, [w:] Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 1976, vol. 27, s. 148–149.pl_PL
dc.referencesHeijbroek J. F., Portret van een kunsthandel: de firma Van Wisselingh en zijn compagnons, 1838-heden / J.F. Heijbroek en E.L. Wouthuysen, Amsterdam 1999.pl_PL
dc.referencesHeteren M. van, Jansen G., Leeuw R. de, Poëzie der werkelijkheid; Nederlandse schilders van de negentiende eeuw, Amsterdam 2000.pl_PL
dc.referencesHilska V., Dzieje i kultura narodu japońskiego. Krótki zarys, przeł. S. Gawłowski, Warszawa 1957.pl_PL
dc.referencesHiroshige A., Hiroshige one hundred famous views of Edo, New York 1986.pl_PL
dc.referencesHistoria sztuki od starożytności do postmodernizmu, red. C. Frontisi, przeł. I. Badowska, J. Pałęcka, B. Walicka, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesHofstatter H.H., Symbolizm, przeł. S. Błaut, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesHollingsworth M., Sztuka w dziejach człowieka, przeł. S. Rościcki, Wrocław 1992.pl_PL
dc.referencesHughes R., The Schock of the New. Art and the Century of Change, London 1980.pl_PL
dc.references‘In de commode van Parijs tot Den Haag’ Matthijs Horrix (1735–1809), een meubelmaker in Den Haag in de tweede helft van de achttiende eeuw, „Oud Holland – Quarterly for Dutch Art History”, vol. 107, no. 2 , s. 161–256.pl_PL
dc.referencesInspiracje sztuką Japonii w malarstwie i grafice polskich modernistów, [katalog wystawy], oprac. Z. Alberowa, Ł. Kossowski, Kielce–Kraków 1981.pl_PL
dc.referencesIves C.F., The Great Wave: The influence of Japanese Woodcuts on French Prints, New York 1974.pl_PL
dc.referencesJanssen H., Sinderen W. van, Kapelle J., De Haagse School, Den Haag 1997.pl_PL
dc.referencesJaponisme: Japanese Influence on French Art 1854–1910 (Catalog of an Exhibition Shown at The Cleveland Museum of Art, July 9 – August 31, 1975), Rutland, Vermont and Tokyo 1975.pl_PL
dc.referencesJaroszyński T., Wystawa sztuki japońskiej, „Gazeta Polska” 1901, nr 47, s. 2.pl_PL
dc.referencesJasieński F., Niechaj żywi nie tracą nadziei, „Świat” 1912, nr 31, s. 3.pl_PL
dc.referencesJasieński F., Przed I-szą wystawę sztuki japońskiej, „Kurier Warszawski” 1901, nr 44, s. 1.pl_PL
dc.referencesJasieński F., Z deszczu pod rynnę, „Ilustracja polska” 1901, z. 5, s. 7.pl_PL
dc.referencesJaworska W., W kręgu Gauguina. Malarze szkoły Pont-Aven, Warszawa 1969.pl_PL
dc.referencesJedlińska E., Powszechna wystawa światowa w Paryżu w 1900 roku. Splendory Trzeciej Republiki, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesJohnson D., Japanese Prints in Europe before 1840, “The Burlington Magazine” 1982, nr 124, s. 343–348.pl_PL
dc.referencesJuszczak W., Postimpresjoniści, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesKalitina N., Claude Monet, Leningrad 1984.pl_PL
dc.referencesKawakami A., Travellers’ Visions: French Literary Encounters with Japan, 1881–2004, s. 21–22.pl_PL
dc.referencesKeene D., Landscapes and portraits. Appreciations of Japanese culture, London 1972.pl_PL
dc.referencesKeene D., The Japanese Discovery of Europe, 1720–1830, Stanford, California 1969.pl_PL
dc.referencesKępiński Z., Impresjonizm, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesKleiner F.S., Gardner’s Art through the Ages: Non-Western Perspectivesi, Belmont 2009.pl_PL
dc.referencesKluczewska-Wójcik A., Feliks „Manggha” Jasieński i jego kolekcja w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków 2014.pl_PL
dc.referencesKluczewska-Wójcik A., Japonia w kulturze i sztuce polskiej końca XIX i początków XX wieku, Toruń 2016.pl_PL
dc.referencesKostowska-Watanabe E., Transformacja Japonii w okresie Meiji i Taishō – nowi ludzie w nowych czasach, [w:] Zmiany społeczne w Japonii w XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia, red. Eadem, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesKotański W., Sztuka Japonii, Warszawa 1974.pl_PL
dc.referencesKotula A., Krakowski P., Sztuka abstrakcyjna, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesKozyra A., Filozofia zen, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesKról A., Japonizm polski, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesKról A., Manggha Boznańskiej. Inspiracje sztuką Japonii w malarstwie Olgi Boznańskiej, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesKról A., Obraz świata, który przemija. Inspiracje sztuką Japonii w malarstwie Jana Stanisławskiego i jego uczniów, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesKról A., Podróż do Japonii. Inspiracje sztuką Japonii w twórczości Juliana Fałata, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesKról A., Wyczół w Japonii, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesKról W., Donn C., Manet, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesKról W., Rodary S., Paul Cezanne, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesKról W., Zabyunyan D., Nabiści, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesKubiak Ho-Chi B., Estetyka i sztuka japońska, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesLambourne L., Japonisme. Cultural Crossings between Japan and the West, New York 2005.pl_PL
dc.referencesLambourne L., The Aesthetic Movement, New York 1996.pl_PL
dc.referencesLessing J., Berichte von der Pariser, Weltausstellung 1878.pl_PL
dc.referencesLichtwark A., Lüth E. und Schiefler G., Justus Brinckmann in seiner Zeit, Hamburg 1978.pl_PL
dc.referencesMachotka E., Orientalizm czy nacjonalizm? Jasieńskiego Japonia, „Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie” 2010, vol. III, s. 87–110.pl_PL
dc.referencesMaleszko A.K., Krajobrazy Japonii. Drzeworyt japoński ukiyo-e i shin hanga ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesMaleszko A.K., Współczesna sztuka japońska z kolekcji. Mitsugiego Mochidy w Muzeum Narodowym w Warszawie, [w:] Sztuka Dalekiego Wschodu. Studia, red. J. Malinowski, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesMast M. van der, Dumas Ch. (eds.), Van Gogh en Den Haag, Zwolle 1990.pl_PL
dc.referencesMasuda K., Kenkyusha’s New Japanese-English Dictionary, Tokio 1991.pl_PL
dc.referencesMathieu C., Guide to the Musée d’Orsay, tłum. na ang. R. Anthony, Paris 1992.pl_PL
dc.referencesMeech-Pekarik J., Japonisme Comes to America: The Japanese Impact on the Graphic Arts 1876–1925, New York 1990.pl_PL
dc.referencesMeier-Graefe J., Degas, New York 1923.pl_PL
dc.referencesMelanowicz M., Literatura japońska. Od VI do połowy XIX wieku, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesMichener J.A., The Floating World, New York 1954.pl_PL
dc.referencesMitsuoki T., Zbiór zasad malarstwa japońskiego, cyt. za: M. Ueda, Szukając podobieństwa do natury, Mitsuoki o sztuce malowania, [w:] Estetyka japońska. Słowa i obrazy. Antologia, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesMorena F., Hokusai, przeł. H. Borkowska, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesMunsterberg H., The Arts of Japan: An Illustrated History, Tokio 1957.pl_PL
dc.referencesMyers B., Modern Art in the Making. New York 1959.pl_PL
dc.referencesNaifeh S., White Smith G., Van Gogh. Życie, przeł. M. Stopa, B. Stokłosa, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesNarazaki M., Sharaku: The Enigmatic Ukiyo-E Master, przeł. na ang. B.F. Abiko, London 1995.pl_PL
dc.referencesNaudé A., Hugo Naudé, Cape Town 1974.pl_PL
dc.referencesNeedham G., Japonisme. Japanese Influence on French Painting 1 854–1910, [w:] Japanese Influence on French Art 1854–1910, essays by G.P. Weisberg, P.D. Cate, G. Needeham, M. Eidelberg, W.R. Johnston, Cleveland 1975.pl_PL
dc.referencesNowak J.S., Kraków w spotkaniu z Japonią i jej kulturą na przełomie XIX i XX wieku: Udział prasy w recepcji sztuki i kultury japońskiej, „Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Ser. Nowa”, t. 3, 2010, s. 129–153.pl_PL
dc.referencesObraz przepływającego świata. Grafika japońska od XVIII do XX wieku ze zbiorów Gabinetu Rycin MNP, kat. oprac. W. Rządek, Poznań 1994.pl_PL
dc.referencesOno A., Japonisme in Britain: Whistler, Menpes, Henry, Hornel and 19th century Japan.pl_PL
dc.referencesOrient i orientalizm w sztuce. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków, grudzień 1983, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesPałasz-Rutkowska E., Starecka K., Japonia, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesPate A.S., Japanese Dolls: The fascinating World of Ningyō, Tokyo−Rutland−Vermont−Singapore 2008.pl_PL
dc.referencesPawłowska A., Galerie sztuki w Republice Południowej Afryki: prowincjonalne czy globalne, postkolonialne czy narodowe?, [w:] Centrum, prowincje, peryferia – wzajemne relacje w dziejach sztuki, red. P. Gryglewski, K. Stefański, R. Wróbel, Łódź 2013, s. 265–274.pl_PL
dc.referencesPawłowska A., Sztuka i kultura Afryki Południowej. W poszukiwaniu tożsamości artystycznej na tle przekształceń historycznych, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesPeccatori S., Zuffi S., Degas i impresjoniści, przeł. D. Łąkowska, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesPeccatori S., Zuffi S., Manet, przeł. H. Cieśla, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesPeruchot H., Cézanne, przeł. K. Byczewska, Kraków 1968.pl_PL
dc.referencesPeruchot H., Renoir, przeł. K. Byczewska, Warszawa 1968.pl_PL
dc.referencesPeters L.N., James McNeill Whistler, New York 1998.pl_PL
dc.referencesPlessis Scholtz J. du, Boonzaier D.C., D.C. Boonzaier en Pieter Wenning: verslag van ‘n vriendskap, Cape Town 1973.pl_PL
dc.referencesProust A., Edouard Manet, Souvenirs, Paris 1913.pl_PL
dc.referencesProust M., W stronę Swanna, tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1965, s. 286–287. Oryginał pt. Du côté de chez Swann został wydany w 1913 r.pl_PL
dc.referencesPrzesmycki Z., Drzeworyt japoński, „Chimera” 1901, z. IV, s. 490.pl_PL
dc.referencesRachlin H., Skandale, wandale i… niezwykłe opowieści o wielkich dziełach sztuki, przeł. E. Pankiewicz, Poznań 2010.pl_PL
dc.referencesReff T., Degas: The Artist’s Mind, New York 1976.pl_PL
dc.referencesRewald J., Camille Pissarro, Letters to his son Lucien, New York 1943.pl_PL
dc.referencesRewald J., Historia impresjonizmu, przeł. J. Guze, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesRewald J., Post-Impressionism. From van Gogh to Gauguin, New York 1956.pl_PL
dc.referencesRobinson W., George Hendrik Breitner and the Emergence of Dutch Modernism „The Bulletin of the Cleveland Museum of Art”, 2/1/1994, vol. 81, nr 2, s. 27–43.pl_PL
dc.referencesRomanowicz B., Drzeworyty, [w:] Sztuka japońska w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie 1994.pl_PL
dc.referencesRomanowicz B., Obraz – pismo – znak. O odczytywaniu japońskiego drzeworytu, [w:] Toruńskie studia o sztuce Orientu, red. J. Malinowski, M. Wojtczak, t. 1, Toruń 2004.pl_PL
dc.referencesRomanowicz B., Utagawa Kuniyoshi: w świecie legend i fantazji, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesRyōi A., Ukiyo-monogatari, [w:] B. Romanowicz, Utagawa Kuniyoshi. W świecie legend i fantazji, Muzeum Narodowe w Krakowie, 2011, s. 23–24.pl_PL
dc.referencesRządek W., Reguły przekładu. Wieczorna Ulewa Hiroshige i Japonaiserie, Point sous la pluie van Gogha, Artium Questiones, XVIII, 2007.pl_PL
dc.referencesRzepińska M., Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, t. 2, Kraków 1979.pl_PL
dc.referencesSansom G., The Western World and Japan. A study in the Interaction of European and Asiatic Cultures, New York 1950.pl_PL
dc.referencesScheyer E., Far Eastern Art and French Impressionism, „Art Quarterly” vol. IV, 1943.pl_PL
dc.referencesScreech T., Erotyczne obrazy japońskie 1700–1820. Przestrzeń przepływającego świata, tłum. W. Laskowska, B. Romanowicz J. Wolska-Lenarczyk, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesSegard A., Mary Cassatt, Un Peintre des Enfants et des Mères, Paris 1913.pl_PL
dc.referencesSeitz W.C., Claude Monet, New York 1960.pl_PL
dc.referencesShigemi I., La réinterprétation de la perspective linéaire au Japon (1740–1830) et son retour en France (1860–1910), “Actes de la recherches en sciences sociales”, vol. 49, 1983, s. 29–45.pl_PL
dc.referencesSmith B., Japan: A History in Art, New York 1964.pl_PL
dc.referencesSobeski M., Sztuka egzotyczna, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesSosnowski L., Erotyka w sztuce japońskiej, „Estetyka i Krytyka”, (2)3 2002.pl_PL
dc.referencesStarzyński J., Van Gogh – malarz i człowiek. „Materiały do Studiów i Dyskusji” 1954, R. 5, nr 1, s. 97–98.pl_PL
dc.referencesStern H.P., Master Prints of Japan: Ukiyo-e Hanga, New York 1969.pl_PL
dc.referencesSund J., True to Temperament: Van Gogh and French Naturalist Literature. Cambridge 1992.pl_PL
dc.referencesSweet F.A., Miss Mary Cassatt, Impressionist from Pensylvania, Norman 1966.pl_PL
dc.referencesSztuka Japonii: studia, red. A. Kluczewska-Wójcik, J. Malinowski, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesThe floating world of Ukiyo-e. Shadows, dreams and substance, essays by S. Kita, L.E. Marceau, K.L. Blood, J.D. Farquhar, New York 2001.pl_PL
dc.referencesThéberge P., Lost paradise: symbolist Europe, Montreal 1995.pl_PL
dc.referencesTilborgh L. van, Van Gogh and Japan, przeł. na ang. L. Richards, Amsterdam 2006.pl_PL
dc.referencesTranscultural Japan: At the Borderlands of Race, Gender and Identity, red. D. Blake Willis, S. Murphy-Shigematsu, New York 2008.pl_PL
dc.referencesTomoko S., Sztuka japońska. W szczegółach, przeł. J. Kolczyńska, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesTotman C., Historia Japonii, przeł. J. Hunia, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesTubielewicz J., Historia Japonii, Wrocław 1984.pl_PL
dc.referencesTubielewicz J., Kultura Japonii. Słownik, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesTybus M., Holendersko-japońskie związki kulturowe i inspiracje Japonią w sztuce holenderskiej XVII stulecia, Warszawa–Toruń 2016.pl_PL
dc.referencesVarley P., Kultura japońska, przeł. M. Komorowska, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesVincent van Gogh. Listy do brata, przeł. J. Guze, M. Chełkowski, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesVollard A., Słuchając Cezanne’a, Degasa i Renoira, przeł. K. Dolatowska, Warszawa 1962.pl_PL
dc.referencesWaal H. van de, George Hendrik Breitner de ‘Singelbrug bij de Paleisstraat te Amsterdam’, „Openbaar Kunstbezit” R: 1, 1957, s. 26.pl_PL
dc.referencesWallis M., Secesja, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesWatanabe T., The Western Image of Japanese Art in the Late Edo Period, “Modern Asian Studies”, vol. 18, No. 4, Special Issue: Edo Culture and Its Modern Legacy 1984, s. 667–684.pl_PL
dc.referencesWaydel-Dmochowska J., Dawna Warszawa. Wspomnienia, Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesWeisberg P.G., Art Nouveau Bing: Paris Style, 1900, New York 1986.pl_PL
dc.referencesWelsh-Ovcharov B., Van Gogh à Paris, Paris 1998.pl_PL
dc.referencesWenning H., My Father, Cape Town 1976.pl_PL
dc.referencesWhitford F., Japanese prints and Western painters, London 1977.pl_PL
dc.referencesWichmann S., Japonisme: The Japanese Influence on Western Art Since 1858, London 2007.pl_PL
dc.referencesWieringa J., Breitner en Parijs, Deventer 2007.pl_PL
dc.referencesWierzchowska W., Impresjonizm polski, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesZajas P., Postkolonialne imaginarium południowoafrykańskie literatury polskiej i niderlandzkiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008.pl_PL
dc.referencesŻeromska E., Japoński teatr klasyczny. Korzenie i metamorfozy tom 2, kabuki, bunraku, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesBreitner: Girl in Kimono https://www.rijksmuseum.nl/en/press/press-releases/breitner-girl-in-kimono [12.08.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://lotusgreenfotos.blogspot.com/ [03.06.2009].pl_PL
dc.referenceshttp://manggha.pl/about-museum [12.05.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://news.o.pl/2009/09/11/manggha-w-holdzie-feliksowi-jasienskiemu/#/ [12.05.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://www.aaa.si.edu/collections/container/viewer/-emph-render-italic-Ipswich-Prints-emph-second-set-196421 [13.08.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://www.artnet.com/artists/pieter-willem-frederick-wenning/hermanus-yGnaMF5jweWo3qbnimZz6Q2 [12.11.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://www.fotografen.nl/nl/component/nfm_fotografen/fotograaf/id/12318 [22.10.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=8891 [01.06.2009].pl_PL
dc.referenceshttp://www.sahistory.org.za/people/daniel-cornelis-boonzaier [12.11.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=86263&dirids=1 [03.06.2009].pl_PL
dc.referenceshttps://museumtv.nl/gallerij/alle-kimonomeisjes/ [02.10.2016].pl_PL
dc.referencesReymont W., Ziemia obiecana, cyt. wg https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ziemia-obiecana-tom-pierwszy.html [12.08.2016].pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-460-1
dc.disciplinenauki o sztucepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe