Show simple item record

dc.contributor.authorCiarkowski, Blazej
dc.date.accessioned2021-09-14T06:32:30Z
dc.date.available2021-09-14T06:32:30Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationCiarkowski B. Recreational architecture at the service of politics – dissonant heritage of holiday resorts from the era of the People’s Republic of Poland. Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation 2017;49:19-26pl_PL
dc.identifier.issn0860-2395
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39051
dc.description.abstractModernistyczne ośrodki wypoczynkowe wznoszone w PRL stanowiły istotny element projektu modernizacyjnego. Realizowały program władz budowy „drugiej Polski” i wpisywały się w obowiązujące tendencje w architekturze światowej. Po latach socmodernistyczne domy wczasowe i sanatoria niejednokrotnie wpisują się w defi nicję „niepożądanego dziedzictwa”, a o problemach z ich interpretacją i adaptacją nierzadko decyduje tło polityczno-historyczne, tożsamość, ogólna recepcja nowoczesności. Skrajnymi przykładami tego złożonego zjawiska są Ustroń oraz Jastrzębia Góra. W pierwszym przypadku realizacja A. Franty i H. Buszki stała się czasowo elementem herbu miasta i jest do dziś częścią lokalnej tożsamości. W drugim – obiekt autorstwa Sz. Bauma rozebrano jako nieprzystający do współczesnych wymogów. Waloryzacja budynków oraz ich poszczególnych elementów według istniejących kryteriów określa wartość materii. Wzbogacona o informacje dotyczące miejsca, jakie dany obiekt zajmuje w pamięci indywidualnej i kolektywnej (wraz z całym bagażem związanych z nim zdarzeń), pozwala nakreślić właściwą strategię ochrony.pl_PL
dc.description.abstractModernist holiday resorts built in the time of the People’s Republic of Poland constituted an important element of the modernization project. They implemented the program of the authorities in favor of the construction of “the second Poland” and formed a part of the contemporary tendencies of global architecture. Now that many years have passed, social modernist holiday resorts and sanatoriums often embody the defi nition of the “undesired heritage” while their interpretation and adaptation is often infl uenced by the political and historical background, identity, and general reception of modernity. Ustroń and Jastrzębia Gora are the extreme examples of this complex phenomenon. In the case of Ustronie, the project of A. Franta and H. Buszko in time has become an element of the city’s coat of arms and up to this day remains a part of the local identity. In the case of the latter, Sz. Baum’s object was demolished as it was deemed unfi t for the contemporary requirements. The evaluation of the buildings and their elements according to the existing criteria determines the value of the matter. Enriched by the information on the place a given object takes in people’s individual and collective memory (together with the recollection of the events related to it), it allows to come up with an appropriate strategy of protection.pl_PL
dc.publisherZarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytkówpl_PL
dc.relation.ispartofseriesWiadomości Konserwatorskie • Journal of Heritage Conservation;49
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/*
dc.subjectmodernizmpl_PL
dc.subjectPRLpl_PL
dc.subjectarchitektura modernistycznapl_PL
dc.subjecttrudne dziedzictwopl_PL
dc.subjectośrodki wypoczynkowepl_PL
dc.subjectmodernismpl_PL
dc.subjectmodernist architecturepl_PL
dc.subjectdissonant heritagepl_PL
dc.subjectholiday resortspl_PL
dc.titleArchitektura wypoczynkowa w służbie polityki – kłopotliwe dziedzictwo ośrodków wypoczynkowych z czasów Polski Ludowejpl_PL
dc.title.alternativeRecreational architecture at the service of politics – dissonant heritage of holiday resorts from the era of the People’s Republic of Polandpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number19-26pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Historii Sztuki, Wydział Filozoficzno- -Historyczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eissn2544-8870
dc.referencesAshworth G., Turnbridge J. Dissonant heritage: the management of the past as a resource in confl ict. Chichester, 1996.pl_PL
dc.referencesBarucki T. Zielone konie. Henryk Buszko, Aleksander Franta, Jerzy Gottfried. Wyd. Salix Alba, Warszawa, 2015.pl_PL
dc.referencesCiarkowski B. Function follows form? – nowe funkcje w obiektach architektury modernistycznej. In: Szmygin B. (ed.) Wartość funkcji w obiektach zabytkowych. PKN ICOMOS, Warszawa, 2014.pl_PL
dc.referencesJaciow W., Piasecki E. Zespół dzielnic wypoczynkowych Wisła-Centrum. Architektura 1964;9.pl_PL
dc.referencesJuszkiewicz P. Cień modernizmu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2013.pl_PL
dc.referencesLeder A. Prześniona rewolucja. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, 2014.pl_PL
dc.referencesLeszczyński A. Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1953–1980. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, 2103.pl_PL
dc.referencesLewicki J. Jak ocalić co cenne z architektury XX wieku. Gazeta Wrocławska 18.12.2008.pl_PL
dc.referencesMacdonald S. Undesirable Heritage: Fascist Material Culture and Historical Consciousness in Nuremberg. International Journal of Heritage Studies 2006;12.pl_PL
dc.referencesSkolimowska A. Modulor Polski. Historia osiedla Za Żelazną Bramą. In: Gorczyca Ł., Czapelski M. (ed.) Mister Warszawy. Architektura mieszkaniowa lat 60. XX wieku. Wyd. Raster, Warszawa, 2012.pl_PL
dc.referencesSowiński P. Wakacje w Polsce Ludowej. Polityka władz i ruch turystyczny (1945–1989). Wydawnictwo TRIO, Warszawa, 2005.pl_PL
dc.referencesSpringer F. Źle urodzone. Karakter, Warszawa, 2011.pl_PL
dc.referencesSzafer T.P. Nowa architektura polska. Diariusz lat 1966–1970. Arkady, Warszawa, 1972.pl_PL
dc.referencesSzczerski A. Cztery nowoczesności. Teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku, DodoEditor, Kraków, 2015.pl_PL
dc.referencesWinnicki J. Jaszowiec – dzielnica wczasowa. Architektura 1969;2–3.pl_PL
dc.referencesZmagania z nowoczesną formą – rozmowa z Janem Sową. Rzut 2016;1:10–15.pl_PL
dc.identifier.doi10.17425/WK49RESORTS
dc.disciplinearchitektura i urbanistykapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe