Show simple item record

dc.contributor.authorSobczyński, Marek
dc.contributor.authorBarwiński, Marek
dc.date.accessioned2014-03-15T23:25:31Z
dc.date.available2014-03-15T23:25:31Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationSobczyński M., Barwiński M., 2009, Wpływ przemian terytorialnych i struktury wewnętrznej ziem ukraińskich na położenie geopolityczne Rzeczpospolitej [w:] Franz M., Pietkiewicz K., Od Zborowa do NATO (1649-2009). Studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVII-XXI wieku. Politologia. Toruń, s. 42-105.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7611-518-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/3902
dc.description.abstractZ faktu geograficznego sąsiedztwa ziem zasiedlonych przez dwa słowiańskie plemiona – zachodniosłowiańskich Polaków i wschodniosłowiańskich – Rusinów (Ukraińców) wynika, w sposób nierozerwalny, trwająca przez długie wieki ich wzajemna interakcja. Również fakt tworzenia przez każdą z tych nacji odrębnych państwowości, jak również, w pewnych okresach historii, wspólnej państwowości, implikuje w sposób oczywisty zależność od silnie determinujących uwarunkowań geopolitycznych. Można powiedzieć wręcz, iż w toku dziejów obu narodów wielokroć potwierdzała się teza o nierozerwalności losów politycznych obu nacji i o silnym wpływie państwowości każdej z tych nacji na wzajemne położenie geopolityczne ich państw. Terytorialne podziały wewnętrzne nadal funkcjonują, stając się namacalnym wyrazem zróżnicowanych dziejów kraju, mają także wpływ na relacje z Polską i nasze położenie geopolityczne. Przede wszystkim istnieje groźba rozpadu Ukrainy na dwa lub większą liczbę jednostek geopolitycznych, z których zapewne nieliczne tylko zdołałyby zachować suwerenność. Paradoksem jest fakt, iż galicyjska część Ukrainy, najsilniej związana historycznie z Rzeczpospolitą jest matecznikiem skrajnie antypolskich organizacji, natomiast obszary zdominowane przez mniejszość rosyjską są wobec Polski co najmniej obojętne. Najsilniejsze sympatie wobec naszego kraju panują w regionach czysto ukraińskich, które już przed kilkoma wiekami straciły kontakt z Rzeczpospolitą, ale nie idzie to zarazem w parze z sympatiami prozachodnimi i pro-natowskimi, te najsilniejsze są w Galicji. Również we władzach najwyższych Ukrainy nie ma jedności poglądów co do strategii wyborów geopolitycznych. Z jednej strony deklarowana jest wola przystąpienia do NATO i UE czyli powrót do cywilizacji Zachodu, z drugiej brak jest rozwiązania kwestii gazociągu Odessa-Brody, zawierane są kolejne układy ekonomiczne z Rosją, co wskazuje na dychotomię polityki ukraińskiej w zasadniczej dla niej kwestii położenia geopolitycznegopl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Adam Marszałekpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectUkrainapl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectgeopolitykapl_PL
dc.subjectzmiany terytorialnepl_PL
dc.subjectgranicepl_PL
dc.subjectpograniczapl_PL
dc.subjectkresypl_PL
dc.subjectgeografia politycznapl_PL
dc.subjectgeografia historycznapl_PL
dc.titleWpływ przemian terytorialnych i struktury wewnętrznej ziem ukraińskich na położenie geopolityczne Rzeczpospolitejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number42-105pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzkipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska