Show simple item record

dc.contributor.authorAlimpiiev, Yevhenii
dc.date.accessioned2021-08-23T12:09:22Z
dc.date.available2021-08-23T12:09:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1899-8658
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38713
dc.description.abstractWe analyze social-economic models of countries with developed information economies using group method of data handling. We identified the determinants of optimal model for social and economic development of countries with developed information societies. The experience of countries with developed information economy show that their success and high level of competitiveness rely on adequate determination of prospective development directions and effective implementation of innovations in production. Countries-leaders by IT-industry, show higher indicators of competitiveness and living standards. The high employment rates guarantee the dynamic economy and civil society. Implementing strategies for social and economic development of countries with developed information economy maximally ensure the protection of national economic interests. Therefore, the models for sustainable social and economic development objectively form the basis of economic securitypl_PL
dc.description.abstractW artykule analizowane są społeczno-ekonomiczne modele krajów o rozwiniętych gospodarkach informacyjnych przy użyciu grupowej metody przetwarzania danych. Określono determinanty optymalnego modelu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów o rozwiniętych społeczeństwach informacyjnych. Doświadczenia krajów o rozwiniętej gospodarce informacyjnej wskazują, że ich sukces oraz wysoki poziom konkurencyjności opierają się na odpowiednim określeniu perspektywicznych kierunków rozwoju i skutecznym wdrażaniu innowacji. Kraje wiodące w branży IT wykazują wyższe wskaźniki konkurencyjności i standardów życia. Wysokie wskaźniki zatrudnienia gwarantują dynamiczny rozwój gospodarki i społeczeństwa. Wdrażanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego krajów o rozwiniętej gospodarce informacyjnej maksymalnie zapewnia ochronę narodowych interesów gospodarczych. Dlatego modele zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego obiektywnie tworzą podstawę bezpieczeństwa ekonomicznego.pl_PL
dc.publisherWyższa Szkoła Humanitaspl_PL
dc.relation.ispartofseriesZN WSH Zarządzanie 2019 (3),
dc.rightsUznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectsustainable developmentpl_PL
dc.subjectinformation societypl_PL
dc.subjectgroup method of data handlingpl_PL
dc.subjectstrategy for social and economic developmentpl_PL
dc.subjecteconomic securitypl_PL
dc.subjectzrównoważony rozwójpl_PL
dc.subjectspołeczeństwo informacyjnepl_PL
dc.subjectgrupowa metoda przetwarzania danychpl_PL
dc.subjectstrategia rozwoju społecznego i gospodarczegopl_PL
dc.subjectbezpieczeństwo ekonomicznepl_PL
dc.titleSustainable development determinants on an information society: case study of national economiespl_PL
dc.title.alternativeDeterminanty zróżnicowanego rozwoju społeczeństwa informacyjnego: studium przypadku gospodarki naukowejpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number21-33pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.doi10.5604/01.3001.0013.7238
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe