SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

1. Language Activity of a 3-Year-Old Child in Interaction with Adults. A Case Study
Honorata Dłużewska-Owczarek, Monika Kaźmierczak
2. Speech Therapy Case Study of Patient Diagnosed with the Frontal Psychoorganic Syndrome
Renata Gliwa
3. Therapeutic Recommendations for Caregivers of People with Dysphagia
Agnieszka Hamerlińska, Jacek J. Błeszyński, Jerzy Rottermund, Andrzej Knapik
4. Psychological Determinants of Meta-Linguistic Skills by Pre-School Children
Katarzyna Jachimowska, Paulina Pawłowska
5. Nowe technologie w terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami mowy
Joanna Jatkowska
6. Konceptualizacje głosu
Monika Kaźmierczak
7. Knowledge of Teachers and Students of Early School Education and Pre-School Education on the Dysfunctions and Parafunctions of the Orofacial Complex
Marta Kosicka, Ewa Gacka
8. Diagnozowanie dziecka/ucznia z mutyzmem wybiórczym
Renata Marciniak-Firadza
9. Linguistics of Augmentative and Alternative Communication in the Process of Diagnosis of Speech Inability and Speech Non-Occurrence
Mirosław Michalik
10. Logopaedics as an Interdisciplinary Science in the Eyes of Speech Therapists. Preliminary Research Results
Danuta Pluta-Wojciechowska
11. A Detailed Summary of Speech Pathology Assessment and Intervention of A Minimally Verbal Australian Child with Autism Spectrum Disorder
Danielle Sims
12. Neurorozwojowy wymiar gestu wskazywania palcem – rozwój i stymulacja
Anna Siudak, Ewa Bielenda-Mazur
13. Uwarunkowania skuteczności terapii utrwalonego jąkania w opiniach logopedów i studentów logopedii
Paulina Piekacz, Katarzyna Węsierska, Marta Węsierska
14. Budowa graficzna pisma oraz zaburzenia w strukturze wyrazów na przykładzie wybranych próbek tekstów pisanych przez dorosłe osoby z dysleksją
Marzena Maria Szurek
15. Postępowanie logopedyczne w przypadku dzieci z niewielkim nasileniem niepłynności mówienia
Tomasz Woźniak

RECENZJE

16. Recenzja: Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka, tom 2, pod redakcją Katarzyny Węsierskiej i Mikołaja Witkowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2020, ss. 286
Anna Skoczek

Recent Submissions