Show simple item record

dc.contributor.authorBłoch, Wiktor
dc.date.accessioned2021-08-09T15:02:05Z
dc.date.available2021-08-09T15:02:05Z
dc.date.issued2018-12-30
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38557
dc.description.abstractThe aim of this article is to analyze the incoherence between the old-age pension system and disability pension system in Poland. The article consists of a preface, four sections and summary. The first two sections include description of rules and characteristic features of the pension systems. The article focuses on the factors which affect the calculation of the amount of disability and old-age pensions. The third section presents two theoretical models, which show how the amount of the disability pension depends on earnings and job seniority, and then compares relative amount of the disability pension with a replacement rate existing in old-age pension system. The conclusion is that rules for calculating the amount of the disability pensions are much more favorable. In the last section, the author presents proposals which, in his opinion, may reduce differences between the two systems and make the existing mechanisms fairer.en
dc.description.abstractCelem artykułu jest przeanalizowanie problemu niespójności systemu rentowego i emerytalnego w Polsce pod względem wysokości otrzymywanych świadczeń. Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej scharakteryzowano system rentowy, koncentrując się na sposobie ustalania wysokości świadczeń. Następnie przedstawiono ewolucję systemu emerytalnego, zwracając uwagę na zmiany wynikające z reformy wprowadzonej w 1999 roku. W trzeciej części przeprowadzono dwie symulacje kształtowania się relacji świadczenia rentowego do wynagrodzenia, uwzględniając zarobki oraz staż pracy ubezpieczonego. Otrzymane wyniki porównano ze stopami zastąpienia osiąganymi w systemie emerytalnym. Podkreślono fakt, że zasady ustalania wysokości świadczeń w systemie rentowym są znacznie korzystniejsze. W ostatniej części przedstawiono propozycje zmian systemowych prowadzące do zwiększenia spójności obu systemów i zredukowania relatywnych różnic w wysokości otrzymywanych świadczeń.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;4pl
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectold-age pension systemen
dc.subjectdisability pension systemen
dc.subjectreplacement rateen
dc.subjectsystem emerytalnypl
dc.subjectsystem rentowypl
dc.subjectstopa zastąpieniapl
dc.titleNiespójność systemu emerytalnego i systemu rentowego w Polscepl
dc.title.alternativeIncoherence between Polish Old-Age Pension System and Disability Pension Systemen
dc.typeArticle
dc.page.number27-39
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomiipl
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesEuropean Commission, The 2015 Ageing Report Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2013–2060), Brussels 2015.pl
dc.referencesGóra M., System emerytalny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.pl
dc.referencesKołosowska B., Skutki finansowe reformy systemu emerytalnego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2004.pl
dc.referencesMuszalski W., Ubezpieczenie społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.pl
dc.referencesOręziak L., OFE katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2014.pl
dc.referencesUstawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118).pl
dc.referenceshttp://www.zus.pl/swiadczenia/renty/renty-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy dostęp: 15.06.2019pl
dc.referenceshttps://www.mpips.gov.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenie-emerytalne/system-emerytalny/ dostęp: 15.06.2019pl
dc.contributor.authorEmailwiktor.bloch@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.53.02
dc.relation.volume53


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0