Show simple item record

dc.contributor.authorBłaszczyk, Alina
dc.contributor.authorSawicka, Justyna
dc.date.accessioned2021-08-09T15:02:05Z
dc.date.available2021-08-09T15:02:05Z
dc.date.issued2018-12-30
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38556
dc.description.abstractThe 500+ program was a subject of observation and evaluation as one of the key determinants of the current economic situation of the Polish society. The program was examined particularly in terms of its impact on the distribution of expenses (distinguishing the size of incomes of families), the fertility rate or the unemployment rate. The aim of the article is to indicate the correlation between this financial benefit and such economic indicators as the achieved income level, birth rate or the level of wealth. In order to carry out inferences, secondary research was carried out using the subject literature, as well as the applicable laws and their amendments since 2016.en
dc.description.abstractW artykule obserwacji i ocenie poddany został program 500 plus jako jeden z kluczowych determinantów obecnej sytuacji ekonomicznej polskiego społeczeństwa. Rozpatrywano znaczenie programu 500 plus, w szczególności biorąc pod uwagę jego wpływ na rozkład wydatków (przy rozróżnieniu wielkości dochodów rodzin), poziom dzietności czy stopę bezrobocia. Celem artykułu jest wskazanie korelacji pomiędzy wprowadzonym świadczeniem finansowym a takimi wskaźnikami ekonomicznymi, jak uzyskiwany poziom dochodów, wskaźnik urodzeń czy poziom zamożności. Do przeprowadzenia wnioskowania posłużyły badania wtórne z wykorzystaniem literatury przedmiotu, a także dostępnych ustaw i ich nowelizacji od 2016 roku. pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;4pl
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subject500 plus programen
dc.subjecteconomyen
dc.subjectmacroeconomicsen
dc.subjectprogram 500 pluspl
dc.subjectgospodarkapl
dc.subjectmakroekonomiapl
dc.titleWpływ programu 500 plus na ewolucję demograficzną polskiego społeczeństwapl
dc.title.alternativeImpact of the 500 Plus Program on the Demographic Evolution of Polish Societyen
dc.typeArticle
dc.page.number7-25
dc.contributor.authorAffiliationBłaszczyk, Alina - Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwapl
dc.contributor.authorAffiliationSawicka, Justyna - Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingupl
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesAktualizacja programu konwergencji 2016, https://bs.net.pl/aktualizacja-programu-konwergencji-2016/ dostęp: 21.04.2016pl
dc.referencesAktywność ekonomiczna ludności Polski, III kwartał 2016, GUS, Warszawa 2017.pl
dc.referencesBadanie postaw i przekonań Polaków dotyczących posiadania dzieci i polityki prorodzinnej, http://wei.org.pl/wp-content/uploads/2017/12/old/images/file-da993e2b58fe1ecd04481f4ef7552545.pdf dostęp: 9.02.2018pl
dc.referencesBielas D., Jak działa mechanizm „złotówka za złotówkę”?, https://mamotoja.pl/zasada-zlotowkaza-zlotowke-w-swiadczeniach-rodzinnych,prawo-dla-rodzicow-artykul,24641,r1p1.html dostęp: 9.02.2018pl
dc.referencesChądzyński M., Osiecki G., 500 plus wyrwie z biedy polskie rodziny to będzie raptowny skok dochodów, http://forsal.pl/artykuly/940824,500-plus-wyrwie-z-biedy-polskie-rodziny-tobedzie-raptowny-skok-dochodow.html dostęp: 4.05.2016pl
dc.referencesChądzyński M., Osiecki G., Armia nowych klientów opieki społecznej. Będą zmiany w systemie 500 plus, http://forsal.pl/artykuly/996826,armia-nowych-klientow-opieki-spolecznej-beda-zmiany-w-systemie-500-plus.html dostęp: 29.11.2016pl
dc.referencesDzierżek A., Gotówka od państwa marnotrawiona na alkohol. Rozwiewamy mity, http://www.gazetaprawna.pl/amp/1000990,gotowka-od-panstwa-marnotrawiona-na-alkohol-rozwiewamy-mity.html dostęp: 15.12.2016pl
dc.referencesEkonomiści chwalą program „Rodzina 500+”: „To ukłon w stronę polityki społecznej”, https://wpolityce.pl/gospodarka/316063-ekonomisci-chwala-program-rodzina-500-to-uklon-w-strone-polityki-spolecznej dostęp: 19.11.2016pl
dc.referencesGranica skrajnego ubóstwa w Polsce to 550 zł, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Granica-skrajnego-ubostwa-w-Polsce-to-550-zl-7568548.html dostęp: 24.01.2018pl
dc.referencesInglot K., Program 500+ nie zrewolucjonizuje polskiego rynku pracy, http://www.workservice.com/pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/Ekspert-HR-komentuje/Program-500-nie-zrewolucjonizuje-polskiego-rynku-pracy dostęp: 9.04.2018pl
dc.referencesJak oszczędzają Polacy i na co wydają środki z programu 500+?, http://forsal.pl/artykuly/995508,jak-oszczedzaja-polacy-i-na-co-wydaja-srodki-z-programu-500.html dostęp: 23.11.2016pl
dc.referencesKlinger K., Otto P., Baby boom demografi a 500 plus, http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1073193.baby-boom-deografia-500-plus.html dostęp: 25.09.2017pl
dc.referencesKlinger K., Otto P., Baby boom napędzany paliwem 500 plus, http://www.gazetaprawna.pl/amp/1073193,baby-boom-napedzany-paliwem-500-plus.html?test_login=prod dostęp: 25.09.2017pl
dc.referencesKostrzewski L., Uszczelnianie 500 plus, jakie zmiany w programie zapowiada, http://wyborcza.pl/7,97654,21853285,uszczelnianie-500-plus-jakie-zmiany-w-programie-zapowiada.html dostęp: 24.05.2017pl
dc.referencesKoszty wychowania dzieci w Polsce 2015. Raport Centrum im. Adama Smitha pod kierunkiem prof. dr. hab. Aleksandra Surdeja, http://smith.pl/sites/default/files/zalaczniki_201508/dzieci_2015_raport.pdf, s. 3, s. 7 dostęp: 12.04.2018pl
dc.referencesMatysiak A., Węziak-Białowolska D., Country-Specific Conditions for Work and Family Reconciliation: An Attempt at Quantification, „European Journal of Population” 2016, Vol. 32, No. 4, s. 475–510.pl
dc.referencesMiączyński P., Kostrzewski L., GfK i BIQdata pokazują, gdzie rząd skieruje najwięcej pieniędzy z „500 plus”, http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,22104575,gfk-i-biqdata-pokazuja-gdzie-rzad-skieruje-najwiecej-pieniedzy.html dostęp: 18.04.2016pl
dc.referencesNa co Polacy wydadzą pieniądze z programu 500. Zobacz wyniki badania, http://forsal.pl/artykuly/939180,na-co-polacy-wydadza-pieniadze-z-programu-500-zobacz-wyniki-badania-ing.html dostęp: 26.04.2016pl
dc.referencesNa co Polacy wydają pieniądze z 500+, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Na-co-Polacy-wydaja-pieniadze-z-500-7537133.html dostęp: 10.08.2017pl
dc.referencesOdpowiedź na interpelację nr 6703 w sprawie programu „Rodzina 500 plus”. Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=51C9483F dostęp: 7.11.2016pl
dc.referencesOlkowski G., Zmiany w programie 500 plus. Kto może dostać więcej pieniędzy a kto mniej, http://www.gazetalubuska.pl/strefa-biznesu/pieniadze/a/zmiany-w-programie-500-plus-kto-moze-dostac-wiecej-pieniedzy-a-kto-mniej,13249064/ dostęp: 11.06.2018pl
dc.referencesOwczarek: program 500 wyprowadzi znaczną część rodzin ponad próg ubóstwa, https://finanse.wp.pl/owczarek-program-500-wyprowadzi-znaczna-czesc-rodzin-ponad-prog-ubostwa-6111667692283521a?ticaid=117a3e dostęp: 13.07.2016pl
dc.referencesPAP, 1,5 proc. pracowników może zrezygnować z pracy. Powód? 500 złotych na dziecko, Millward Brown dla Work Service S.A., https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/work-service-rezygnacja-z-pracy-przez-program-rodzina-500-plus/hfn7vwn dostęp: 11.10.2016pl
dc.referencesPrognoza ludności na lata 2014–2050, https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny.pl/defaultaktualnosci/5469/prognoza_ludnosci_na_lata_2014_-_2050.pdf dostęp: 23.05.2018pl
dc.referencesProjekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, https://www.premier.gov.pl/mobile/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-pomocy-panstwa-w-wychowywaniu-dzieci.html dostęp: 1.02.2016pl
dc.referencesRękas M., Koszty wychowania dzieci a aktywność zawodowa kobiet w Polsce w latach 2010–2016, [w:] Ekonomia, red. A. Bąk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 489, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017, s. 338–353.pl
dc.referencesRodzina 500+. Poradnik dla rodziców i opiekunów, ftp://ftp.helion.pl/online/e_05ip/e_05ip.pdf, s. 3 dostęp: 12.04.2018pl
dc.referencesRodzina 500 plus, http://rodzina500plus.kalisz.pl/ dostęp: 12.04.2018pl
dc.referencesRodzina 500 plus w sejmie, https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,7660,rodzina-500-plus-w-sejmie.html dostęp: 12.04.2018pl
dc.referencesRӧhrborn G., Alternatywy do 500? Okrągły stół o przyszłości polityki rodzinnej w Polsce, https://pl.boell.org/pl/2016/09/02/alternatywy-do-500-okragly-stol-o-przyszlosci-polityki-rodzinnej-w-polsce dostęp: 2.09.2016pl
dc.referencesRuzik-Sierdzińska A., 500 plus a praca, Analiza 2017/15, Instytut Obywatelski, s. 11.pl
dc.referencesStopka M., Urodzenia i zgony w Polsce 2016/2017, http://www.michalstopka.pl/urodzenia-i-zgony-w-polsce-20162017/ dostęp: 7.04.2017pl
dc.referencesStrzelecki P., Saczuk K., Grabowska I., Kotowska I.E., Rynek pracy, [w:] Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, listopad 2015.pl
dc.referencesUrodzenia i dzietność, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/urodzenia-idzietnosc,34,1.html dostęp: 23.05.2018pl
dc.referencesZ 500 zł dzieci nie będzie, https://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/z-500-zl-dzieci-nie-bedzie,16,324 dostęp: 5.12.2015pl
dc.referencesZapytano rodziców na co wydadzą pieniądze z programu 500+, http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,115167,19678307,zapytano-rodzicow-na-co-wydadza-pieniadze-z-programu-500-zl.html dostęp: 25.02.2016pl
dc.contributor.authorEmailBłaszczyk, Alina - alinab5@o2.pl
dc.contributor.authorEmailSawicka, Justyna - j.saw.kam@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.53.01
dc.relation.volume53


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0