Show simple item record

dc.contributor.authorKwiecień, Kamil
dc.date.accessioned2021-08-09T15:01:20Z
dc.date.available2021-08-09T15:01:20Z
dc.date.issued2018-09-30
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38551
dc.description.abstractThe circular economy seeks to separate economic growth from resource use and environmental impact. For enterprises, it is a source of both potential benefits and serious challenges. The aim of the article is to identify the challenges that companies implementing the assumptions of this concept must face. The business models and strategies characteristics of a circular economy were also presented. This article is theoretical.en
dc.description.abstractGospodarka o obiegu zamkniętym dąży do oddzielenia wzrostu gospodarczego od zużycia zasobów i wpływu na środowisko. Dla przedsiębiorstw stanowi źródło zarówno potencjalnych korzyści, jak i poważnych wyzwań. Celem artykułu jest wyodrębnienie wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się firmy wdrażające założenia tej koncepcji. Przedstawiono także charakterystyczne dla gospodarki obiegu zamkniętego modele biznesowe i strategie. Niniejszy artykuł ma charakter teoretyczny.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;3pl
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectcircular economyen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectenterprisesen
dc.subjectgospodarka o obiegu zamkniętympl
dc.subjectśrodowiskopl
dc.subjectprzedsiębiorstwapl
dc.titleGospodarka o obiegu zamkniętym – wyzwania dla przedsiębiorstwpl
dc.title.alternativeCircular Economy – Challenges for Enterprisesen
dc.typeArticle
dc.page.number47-59
dc.contributor.authorAffiliationPolitechnika Częstochowskapl
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesBrears R.C., Natural Resource Management and the Circular Economy, Palgrave Macmillan, New York 2018.pl
dc.referencesDeloitte Sustainability Consulting Central Europe, Gospodarka o obiegu zamkniętym. Jak wyzwolić potencjał z planowanych zmian, Warszawa 2016.pl
dc.referencesEllen MacArthur Foundation, Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: biznesowe uzasadnienie przyspieszonej zmiany, https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/PL-Towards-a-Circular-Economy-Business-Rationale-for-an-Accelerated-Transition-v.1.5.1.pdf [dostęp: 1.10.2018].pl
dc.referencesEuropean Environment Agency, Circular economy in Europe. Developing the knowledge base, Publications Offi ce of the European Union, Luxembourg 2016.pl
dc.referencesInstytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Polska droga do gospodarki o obiegu zamkniętym. Opis sytuacji i rekomendacje, http://igoz.org/wp/wp-content/uploads/2017/04/Polska_droga_do_GOZ_IGOZ.pdf [dostęp: 5.10.2018].pl
dc.referencesInstytut Innowacyjna Gospodarka, W kierunku gospodarki cyrkularnej. Rekomendacje rozwoju i implementacji praktycznych rozwiązań dla biznesu, http://www.r2piproject.eu/wp-content/uploads/2018/04/raport_w_kierunku_gospodarki_cyrkularnej-1.pdf [dostęp: 5.10.2018].pl
dc.referencesJastrzębska E., Gospodarka o obiegu zamkniętym – nowa idea czy stare podejście? Dobre praktyki społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 491.pl
dc.referencesKoalicja na Rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego Reconomy, Gospodarka obiegu zamkniętego. Biznes i konsument na ścieżce zmiany, Warszawa 2017.pl
dc.referencesKoalicja na Rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego Reconomy, W kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Wyzwania i szanse, Warszawa 2016.pl
dc.referencesKomisja Europejska, Zamknięcie obiegu – plan działań UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2015) 614 fi nal, Bruksela 2015.pl
dc.referencesKrausmann F., Gingrich S., Eisenmenger N., Erb K.H., Haberl H., Fischer-Kowalski M., Growth in global material use, GDP and population during the 20th century, „Ecological Economics” 2009, Vol. 68, No. 10.pl
dc.referencesLacy P., Rutqvist J., Waste to wealth. Creating advantage in a circular economy, Palgrave Macmillan, New York 2015.pl
dc.referencesMao J., Liu Ch., Pei Y., Xu L., Circular economy and sustainable development enterprises, Springer Nature, Singapore 2018.pl
dc.referencesRaftowicz-Filipkiewicz M., Ekonomia cyrkularna – wyzwanie i konieczność zrównoważonego rozwoju, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” 2015, t. 2, nr 40.pl
dc.referencesRokicka E., Woźniak W., W kierunku zrównoważonego rozwoju. Koncepcje, interpretacje, konteksty, Katedra Socjologii Ogólnej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016.pl
dc.referencesRutkowska-Podołowska M., Popławski Ł., Współczesny kapitalizm a ochrona środowiska, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” 2014, t. 2, nr 41.pl
dc.referencesSzyja P., Istota, zakres i praktyka kształtowania gospodarki okrężnej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 453.pl
dc.referencesWorld Business Council for Sustainable Development, CEO Guide to the Circular Economy, https://docs.wbcsd.org/2017/06/CEO_Guide_to_CE.pdf [dostęp: 5.10.2018].pl
dc.contributor.authorEmailkamilkwiecien94a@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.52.04
dc.relation.volume52


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0