Show simple item record

dc.contributor.authorKłos, Lidia
dc.date.accessioned2021-08-09T15:01:19Z
dc.date.available2021-08-09T15:01:19Z
dc.date.issued2018-09-30
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38549
dc.description.abstractThe aim of this article is to define a balanced lifestyle and VS conception and also to interpret a functioning youth’s lifestyle. For this purpose a life balance test was conducted which will make it possible to point out essential components of balance between private life and professional life or university life of our respondents. The surveys were conducted on a Steering Group of 104 students of the third year of undergraduate full-time and external studies in the years 2017 and 2018. An analysis of the main components was used to explain the research. The conclusions about balanced lifestyle of academic youth will be enunciated based on the results.en
dc.description.abstractAnaliza relacji między stylami życia współczesnego społeczeństwa a perspektywami zrównoważonego rozwoju jest zagadnieniem istotnym badawczo, którego podjęcie może pozwolić uzyskać odpowiedź na pytania: „Jak styl życia współczesnej młodzieży ma się do koncepcji zrównoważonego stylu życia?”, „Czy w przyszłości młodzież będzie sobie radziła z równoważeniem sfery życia rodzinnego i zawodowego?”. W Polsce można zauważyć wyraźną lukę badawczą związaną z brakiem szerszego omówienia zagadnienia zrównoważonego stylu życia i koncepcji dobrowolnej prostoty (Voluntary Simplicity – VS) w grupie młodzieży. Brak badań z tego zakresu uniemożliwia jednoznaczne stwierdzenie, jak polska młodzież (obecni i przyszli konsumenci) ocenia zrównoważony styl życia i czy jest w stanie dobrowolnie zaadaptować się do jego zasad. Próba podjęcia dyskusji na ten temat jest celem niniejszego opracowania. Artykuł ma charakter koncepcyjny i stanowi próbę wypełnienia wskazanej luki badawczej.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;3pl
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectbalanced lifestyleen
dc.subjectvoluntary simplicityen
dc.subjectconsumerismen
dc.subjectconscious consumeren
dc.subjectzrównoważony styl życiapl
dc.subjectdobrowolna prostotapl
dc.subjectkonsumpcjonizmpl
dc.subjectświadomy konsumentpl
dc.titleStyl życia młodzieży akademickiejpl
dc.title.alternativeStyle of Life Among Academic Youthen
dc.typeArticle
dc.page.number19-30
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzaniapl
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesAlexander S., The voluntary simplicity movement: reimagining the good life beyond consumer culture, „The International Journal of Environmental, Cultural, Economic & Social Sustainability” 2011, Vol. 7, Issue 3.pl
dc.referencesAntonides G., van Raaij W.F., Zachowanie konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.pl
dc.referencesBengamra-Zinelabidine B., On the concept of voluntary simplicity towards marketing, „Asian Journal of Business and Management Sciences” 2011, Vol. 2, No. 1.pl
dc.referencesBorys T., Problemy zrównoważonej konsumpcji, [w:] Rozwój zrównoważony: teoria i praktyka, red. B. Fiedor, R. Jończy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009.pl
dc.referencesBorys T., Zrównoważony rozwój i jakość życia człowieka czyli krótka historia o trzech drogach i postawach życiowych, „Ekonatura” 2011, nr 5, s. 28–30.pl
dc.referencesBywalec C., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.pl
dc.referencesBywalec C., Rudnicki L., Konsumpcja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.pl
dc.referencesGolka M., Nowe style zachowań, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001.pl
dc.referencesGórnik-Durose M., Kupowanie rzeczy, kupowanie doświadczeń – nowe zjawiska w zachowaniach konsumenckich, [w:] Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość – pieniądze – konsumpcja, red. M. Goszczyńska, M. Górnik-Durose, Difin, Warszawa 2010.pl
dc.referencesHenderson C., The frugality phenomenon, „Economic Review” 1979, April–May, s. 28–30.pl
dc.referencesKiełczewski D., Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008.pl
dc.referencesKłos L., Świadomość ekologiczna Polaków – przegląd badań, „Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Studia i Prace Uniwersytetu Szczecińskiego”, t. 2, nr 42, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.pl
dc.referencesKryk B., Zrównoważona jakość życia a zrównoważona konsumpcja i zachowania ekologiczne polskich konsumentów, „Handel Wewnętrzny: marketing, rynek, przedsiębiorstwo”, R. 59, t. 2, nr 6A, Warszawa 2013, s. 5–19.pl
dc.referencesKuś G., Decyzje zakupowe konsumentów a systemy komunikowania, Novae Res, Gdynia 2011.pl
dc.referencesMacnaghten P., Urry J., Alternatywne przyrody. Nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.pl
dc.referencesMcGregor S.L.T., Sustainable life path concept: journeying toward sustainable consumption, „Journal of Research for Consumers” 2013, Issue 24, s. 33–56.pl
dc.referencesMont O., Plepys A., Sustainable consumption progress: should we be proud or alarmed?, „Journal of Cleaner Production” 2008, No. 16.pl
dc.referencesMróz B., Dyskretny urok konsumpcjonizmu. Szkic do portretu konsumenta XXI wieku, [w:] Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności, red. A.M. Zawadzka, M. Górnik-Durose, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2010.pl
dc.references„Nowy wspaniały świat”? Moda, konsumpcja i rozrywka jako nowe style życia, red. W. Muszyński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.pl
dc.referencesRockefeller L.S., The case for a simpler life-style, „Reader’s Digest” 1976, February, s. 61–65.pl
dc.referencesRogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2010.pl
dc.referencesRudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.pl
dc.referencesSobka J., Test na równowagę życiową, https://www.farmacjapraktyczna.pl/2012/05/test-zyciuppanuje-rownowaga, 2012 [dostęp: 20.04.2018].pl
dc.referencesSzafraniec K., Anemia okresu transformacji a orientacje życiowe młodzieży, [w:] Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, red. J. Mariański, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002.pl
dc.referencesWoś J., Rachocka J., Kasperek-Hoppe M., Zachowania konsumentów: teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.pl
dc.referencesZalega T., Sustainable consumption and innovative consumption in consumer behaviour of Mazovian households, „Handel Wewnętrzny” 2014, nr 4.pl
dc.referencesZavestoski S., The social-psychological bases of anticonsumption attitudes, „Psychology & Marketing” 2002, Vol. 19, No. 2.pl
dc.referencesZrałek J., Voluntary simplicity – zrównoważony styl życia współczesnych konsumentów, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 231, Katowice 2015, s. 139–158.pl
dc.contributor.authorEmailLidia.Klos@usz.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.52.02
dc.relation.volume52


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0