Show simple item record

dc.contributor.authorMajcher, Kamil
dc.date.accessioned2021-07-16T09:55:29Z
dc.date.available2021-07-16T09:55:29Z
dc.date.issued2020-12-30
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38037
dc.description.abstractThe article assesses the competitiveness of the member countries of the Andean Community – CAN in foreign trade of coffee and its substitutes in 1995 and 2019.The study was conducted using quantitative indicators of international competitive position: RCA, IPR, RTA, LFI. The study showed that in 1995, there was a strong comparative advantage in the foreign trade of coffee and its substitutes in all CAN countries, in particular Colombia (high RTA index: 17,92, high LFI index: 25,28). In 2019, Bolivia’s comparative advantage (low RTA index: –0,56) and Ecuador (low index RTA: –0,21) was lost. A downward trend was observed for each member of the community (decrease in RCA, RTA, LFI index, increase in IPR index).en
dc.description.abstractCelem artykułu jest ocenienie konkurencyjności krajów Andyjskiego Wspólnego Rynku – CAN (Kolumbia, Peru, Ekwador, Boliwia) w odniesieniu do handlu zagranicznego kawą i jej substytutami na rynku międzynarodowym w 1995 i 2019 r. W badaniu wykorzystano metodę analizy ilościowych wskaźników międzynarodowej pozycji konkurencyjnej ex post: RCA, IPR, RTA, LFI.Analiza wykazała, że w 1995 r. wszystkie kraje CAN miały silną przewagę komparatywną w handlu zagranicznym kawą i jej substytutami, przy czym relatywnie najwyższy poziom konkurencyjności na rynku międzynarodowym osiągnęła Kolumbia (wysokie indeksy RTA: 17,92 i LFI: 25,28). W 2019 r. przewagę komparatywną utraciły Boliwia (niski indeks RTA: –0,56) i Ekwador (RTA: –0,21). Tendencję zniżkową zaobserwowano w przypadku każdego z członków wspólnoty (spadek indeksów RCA, RTA, LFI, wzrost indeksu IPR).pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa;32pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectforeign tradeen
dc.subjectcompetitivenessen
dc.subjectcoffee and substitutesen
dc.subjectAndean Communityen
dc.subjectCANen
dc.subjecthandel zagranicznypl
dc.subjectkonkurencyjnośćpl
dc.subjectkawa i jej substytutypl
dc.subjectAndyjski Wspólny Rynekpl
dc.subjectCANpl
dc.titleKonkurencyjność Andyjskiego Wspólnego Rynku (CAN) w handlu zagranicznym kawą i jej substytutamipl
dc.title.alternativeThe competitiveness of the Andean Community (CAN) in foreign trade of coffee and substitutesen
dc.typeArticle
dc.page.number294-307
dc.contributor.authorAffiliationWyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiupl
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesAffortunato F., Ciommi M., Furia D., Vaccaro E. (2010), International Specialization and Vertical Differentiation, „Annals of the University of Oradea: Economic Science”, 1(1).pl
dc.referencesAvila D., Sandoval K. (2019), La competitividad del comercio de uva en el mercado internacional y en Estados Unidos: el caso de Mexico y Peru, „Revista Cimexus”, 14(1).pl
dc.referencesBalassa B. (1965), Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage, „The Manchester School of Economic and Social Studies”, 33(2).pl
dc.referencesBenedictis L., Tamberi M. (2002), A note on the Balassa Index of Revealed Comparative Advantage, „Working Papers. Dipartimento di Economia”, 158.pl
dc.referencesCEPAL (2020), Sistema Gráfico de Comercio Internacional, https://sgo-win-12-we-e1.cepal.org/dcii/sigci/sigci.html (data dostępu: 14.09.2020).pl
dc.referencesCumbicus Torres E.M., Jiménez Azuero R.M. (2012), Análisis Sectorial del Café en la Zona 7 del Ecuador, http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/2703/1/338X1227.pdf (data dostępu: 14.09.2020).pl
dc.referencesDurante N.D.L., da Costa J.S., González M.V., Durante C.R.L. (2017), Competitividad de la soya y la carne bovina en Paraguay, „Investigación Agraria”, 19(2).pl
dc.referencesFAO (2020), Faostat, https://www.fao.org/faostat/en/#search/Coffee%2C%20substitutes%20containing%20coffee (data dostępu: 14.09.2020).pl
dc.referencesGarcía R., Maldonado A. (2013), Competitividad del calzado de cuero colombiano: perspectiva de la ventaja comparativa revelada (1980–2008), „Revista Dimensión Empresarial”, 11(1).pl
dc.referencesICO (2020), Exports of all forms of coffee by all exporting countries, http://www.ico.org/historical/1990%20onwards/PDF/2a-exports.pdf (data dostępu: 14.09.2020).pl
dc.referencesKołodziejczak M., Kołodziejczak W., Pawlak K. (2010), Konkurencyjność sektora rolno-spożywczego nowych krajów członkowskich UE w handlu wewnątrzwspólnotowym, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, 1.pl
dc.referencesLafay G. (1992), The measurement of revealed comparative advantages, [w:] M.G. Dagenais, P.A. Muet (red.), International Trade Modeling, Chapman and Hall, London.pl
dc.referencesMajcher K. (2019), Przewaga komparatywna krajów Andyjskiego Wspólnego Rynku – CAN w międzynarodowym handlu towarami z Mercosur, „Ekonomia Międzynarodowa”, 27.pl
dc.referencesMálaga J.E., Williams G.W. (2010), La competitividad de México en la exportación de productos agricolas, „Revista Mexicana de Agronegocios”, 27.pl
dc.referencesNosecka B., Pawlak K. (2014), Wybrane problemy konkurencyjności sektora rolno- spożywczego w Polsce i Unii Europejskiej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.pl
dc.referencesOcampo López O.L., Castañeda Peláez K., Vélez Upegui J.J. (2016), Caracterización de los ecotopos cafeteros colombianos en el Triángulo del Café, „Perspectiva Geográfica”, 22(1).pl
dc.referencesRecalde M.L., Barraud A. (2002), Competitividad de la carne vacuna en Argentina, „Actualidad Económica”, 12(52).pl
dc.referencesRivera Silva M.R., Nikolskii Gavrilov I., Castillo Álvarez M., Ordaz Chaparro V.M., Diaz Padilla G., Guajardo Panes R.A. (2013), Vulnerabilidad de la producción del café (Coffea arabica L.) al cambio climático global, „Terra Latinoamericana”, 31(4).pl
dc.referencesRudianto Y.L. (2009), Competitiveness Theory, „Die – Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen”, 6(1).pl
dc.referencesSegura J., Segura O. (2004), Indice de ventaja comparativa revelada: un indicador del desempeno y de la competitividad productivo-comercial de un pais, http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/bitstream/11348/5885/1/2005112116568_VentajaComparativaRevelada.pdf (data dostępu: 14.09.2020).pl
dc.referencesSzymanik E. (2016), Konkurencyjność przedsiębiorstwa – główne aspekty, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, 953.pl
dc.referencesUNCTAD (2020), Unctadstat. Data Center, https://unctadstat.unctad.org/wds/Report-Folders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en (data dostępu: 14.09.2020).pl
dc.referencesZielińska-Głębocka A. (2012), Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne, Wolters Kluwer, Warszawa.pl
dc.referencesZielińska-Głębocka A., Rynarzewski T. (2006), Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl
dc.contributor.authorEmailkamil.majcher.wroclaw@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/2082-4440.32.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0