Now showing items 1-10 of 1

  alternative care (1)
  deinstitutionalization (1)
  deinstytucjonalizacja (1)
  ekonomia społeczna (1)
  instytucje opieki całkowitej (1)
  instytucjonalna piecza zastępcza (1)
  piecza zastępcza (1)
  polityka społeczna (1)
  residential care institution/institutional foster care (1)
  social economy (1)