Show simple item record

dc.contributor.authorSekuła, Paweł
dc.date.accessioned2021-06-18T14:47:00Z
dc.date.available2021-06-18T14:47:00Z
dc.date.issued2020-03-31
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/37620
dc.description.abstractThe aim of this article is to analyze the correlation and cointegration between the stock market, the treasury bond market, and the currency market in the Czech Republic, Poland, and Hungary. The analysis covers a fourteen-year period (January 2006 – December 2019). The study found correlations between variables, but they were unstable between subperiods. The Engle–Granger test applied in the cointegration analysis did not confirm the cointegration between the analyzed variables.en
dc.description.abstractCelem artykułu jest przeanalizowanie korelacji i kointegracji rynku akcji, rynku obligacji skarbowych oraz rynku walutowego w Czechach, Polsce i na Węgrzech. Analiza obejmuje 14 lat, począwszy od stycznia 2006 r., a skończywszy na grudniu 2019 r. Badanie wykazało korelacje między zmiennymi, które były niestabilne w podokresach. Zastosowany w analizie test Engle’a–Grangera nie potwierdził kointegracji między analizowanymi zmiennymi.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa;29pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectfinancial marketsen
dc.subjectcorrelationen
dc.subjectcointegrationen
dc.subjectrynki finansowepl
dc.subjectkorelacjapl
dc.subjectkointegracjapl
dc.titleAnaliza zależności na rynkach finansowych Europy Środkowejpl
dc.title.alternativeAnalysis of interdependence on the financial markets of Central Europeen
dc.typeArticle
dc.page.number61-80
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwapl
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesAggarwal R. (1981), Exchange Rates and Stock Prices: A Study of the US Capital Markets under Floating Exchange Rates, „Akron Business and Economic Review”, 12.pl
dc.referencesAgmon T. (1972), The Relations Among Equity Markets in the United States, United Kingdom, Germany and Japan, „Journal of Finance”, 28.pl
dc.referencesAndersson M., Krylova E., Vähämaa S. (2008), Why Does the Correlation between Stock and Bond Returns Vary Over Time?, „Applied Financial Economics”, 18(2).pl
dc.referencesBranson W.H. (1983), Macroeconomic Determinants of Real Exchange Risk, [w:] R.J. Herring (red.), Managing Foreign Exchange Risk, Cambridge University Press, Cambridge.pl
dc.referencesBuszkowska E. (2014), Badanie zależności między indeksami giełdowymi a kursami walutowymi, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, 4(928).pl
dc.referencesCzapkiewicz A., Jamer P. (2015), Dynamika współzależności Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z innymi rynkami finansowymi, „Ekonometria”, 2(48).pl
dc.referencesDemian C.V. (2011), Cointegration in Central and East European markets in light of EU accession, „Journal of International Financial Markets, Institutions & Money”, 21(1).pl
dc.referencesDickey D.A, Fuller W.A. (1979), Distribution of the Estimators for Autoregressive Time-Series with a Unit Root, „Journal of the American Statistical Association”, 74(366).pl
dc.referencesDoman M., Doman R. (2011), The Impact of the Exchange Rate Dynamics on the Dependencies in Global Stock Market, „Dynamic Econometric Models”, 11.pl
dc.referencesDornbusch R., Fischer S. (1980), Exchange Rates and the Current Account, „American Economic Review”, 70(5).pl
dc.referencesDyduch J. (2016), Analiza zależności długookresowych między indeksem WIG i indeksem obligacji skarbowych TBSP.INDEX, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 282.pl
dc.referencesEmbrechts P., Neil A.M., Straumann D. (1999), Correlation: Pitfalls and Alternatives, „Risk”, May.pl
dc.referencesFiszeder P. (2000), Econometric Analysis of the World Stock Indices and Exchange Rates and their Influence on the Warsaw Stock Exchange, „Dynamic Econometric Models”, 4.pl
dc.referencesFrankel J.A. (1983), Monetary and Portfolio-Balance Models of Exchange Rate Determination [w:] Bhandari J.S., Putnam B.H. (red.), Economic Interdependence and Flexible Exchange Rates, MIT Press, Cambridge.pl
dc.referencesGjika D., Horvath R. (2013), Stock Market Comovements in Central Europe: Evidence from the Asymmetric DCC Model, „Economic Modelling”, 33.pl
dc.referencesHilliard J.E. (1979), The Relationship Between Equity Indices on World Exchanges, „Journal of Finance”, 34(1).pl
dc.referencesHołubowicz K. (2014), Korelacja indeksów cen akcji na globalnych rynkach finansowych, „Nauki o Finansach”, 2(19).pl
dc.referencesIlmanen A. (2003), Stock-Bond Correlations, „Journal of Fixed Income”, 13(2).pl
dc.referencesKliber A., Kliber P. (2010), Zależności pomiędzy kursami walut środkowoeuropejskich w okresie kryzysu 2008, „Przegląd Statystyczny”, 57(1).pl
dc.referencesKwiatkowski D., Phillips P.C.B., Schmidt P., Shin Y. (1992), Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternative of a Unit Root: How Sure Are We that Economic Time Series Have a Unit Root?, „Journal of Econometrics”, 54(1–3).pl
dc.referencesLothian J.R. (2002), Internationalization of Money and the Globalization of Financial Markets, „Journal of International Money and Finance”, 21(6).pl
dc.referencesMa C.K., Kao G.W. (1990), On Exchange Rate Changes and Stock Price Reactions, „Journal of Business Finance and Accounting”, 17(3).pl
dc.referencesMaddala G.S. (2006), Ekonometria. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl
dc.referencesMalliaris A.G., Urrita J. (1992), The International Crash of October 1987: Causality Tests, „Journal of Financial and Quantitative Analysis”, 27(3).pl
dc.referencesSoenen, L., Hennigar E. (1988), An Analysis of Exchange Rates and Stock Prices: The US Experience between 1980 and 1986, „Akron Business and Economic Review”, 19.pl
dc.referencesSyllignakis M.N., Kouretas G.P. (2011), Dynamic Correlation Analysis of Financial Contagion: Evidence from the Central and Eastern European Markets, „International Review of Economics and Finance”, 20(4).pl
dc.referencesSyriopoulos T. (2004), International Portfolio Diversification to Central European Stock Markets, „Applied Financial Economics”, 14(17).pl
dc.referencesWitkowska D. (2011), Kointegracja kursów walutowych Polski, Węgier i Czech, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, 12(2).pl
dc.referencesZielonka P., Foltyński P. (1999), Korelacje pomiędzy stopami zwrotu wybranych giełd papierów wartościowych w drugiej połowie lat 90, „Nasz Rynek Kapitałowy”, 101.pl
dc.contributor.authorEmailpawel.sekula@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/2082-4440.29.04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0