ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

1. Życie i kariera Orybazjusza w świetle relacji źródłowych
Krzysztof Jagusiak, Maciej Kokoszko
2. Własność ziemska w województwie wołyńskim w 1570 roku
Zbigniew Anusik
3. Debata parlamentarna nad wyłonieniem składu Komisji Wojskowej w grudniu 1788 r.
Wojciech Szczygielski
4. Dziedzictwo kulturowe łódzkich Żydów i jego rola w rozwoju współczesnej Łodzi i regionu łódzkiego
Waldemar Cudny, Ewa Kubiak, Rafał Rouba
5. Praca polityczno-wychowawcza i nastroje w wojskach lądowych w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej
Witold Jarno

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

1. Starobułgarski przekład Starego Testamentu
Svetlina Nikolova
2. Program słowiański Stanisława Staszica po postanowieniach kongresu wiedeńskiego
Tomasz Matlęgiewicz
3. Profesor Zofia Lejmbach (1901–1995). Patriotka i społecznik
Adrian Uljasz

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

1. Paweł Filipczak, Bunty i niepokoje w miastach wczesnego Bizancjum (IV wiek n.e.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, ss. 234
Maciej Kokoszko, Mirosław J. Leszka
2. Jarosław Dudek, Pęknięte zwierciadło. Kryzys i odbudowa wizerunku władcy bizantyńskiego od 1056 do ok. 1095 roku, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009, ss. 354
Mirosław J. Leszka
3. Wojna Hitlera czy prywatna wojna brytyjskiego historyka? O drogach i bezdrożach dziejopisarstwa Davida Irvinga [rec.:] David Irving, Wojna Hitlera, Wydawnictwo Prima, Warszawa 2009, ss. 784
Przemysław Waingertner
4. Niemcy jako problem międzynarodowy po II wojnie światowej, oprac. zbiorowe pod red. Stanisława Sierpowskiego, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznań 2010, ss. 305
Andrzej M. Brzeziński

KRONIKA NAUKOWA

1. Odnowienie doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego profesora Władysława Zajewskiego i profesora Wojciecha Szczygielskiego
Małgorzata Karkocha
2. Życiorys naukowy profesora Władysława Zajewskiego
Zbigniew Anusik
3. Tekst laudacji wygłoszonej w dniu 22 maja 2011 r. z okazji odnowienia doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego profesora Władysława Zajewskiego
Zbigniew Anusik
4. Wystąpienie profesora Władysława Zajewskiego podczas uroczystości odnowienia doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego

5. Życiorys naukowy profesora Wojciecha Szczygielskiego
Jan Szymczak
6. Tekst laudacji wygłoszonej w dniu 22 maja 2011 r. z okazji odnowienia doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego profesora Wojciecha Szczygielskiego
Jan Szymczak
7. Wystąpienie profesora Wojciecha Szczygielskiego podczas uroczystości odnowienia doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego

8. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Bez taryfy ulgowej. Dorobek naukowy i edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej 2000–2010, Łódź 8–10 grudnia 2010 r.
Andrzej Janicki, Sylwia Wielichowska
9. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Łódź, 9–10 grudnia 2010 r.
Wojciech Marciniak
10. Sprawozdanie z panelu pt. Żołnierze wolności – pamięć przywrócona, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 1 marca 2011 r.
Przemysław Waingertner

Recent Submissions