ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

1. Uwagi w sprawie funkcjonowania Rady Nieustającej w latach 1778–1780
Katarzyna Milik
2. Struktura społeczna mieszkańców województwa łódzkiego w świetle powszechnych spisów ludności z 1921 i 1931 r.
Arkadiusz Rzepkowski
3. Rola Tadeusza Banachiewicza w działalności Polskiej Akademii Umiejętności na przykładzie Komitetów Narodowych
Tomasz Skrzyński
4. „Po owocach poznacie ich”. Niemieckie elity polityczne a powstanie RFN (1948–1949)
Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz
5. Kontakty polsko-islandzkie po 1945 r.
Mirosław Romański
6. Zaopatrzenie mieszkańców Łodzi w artykuły codziennego użytku w latach 1980–1983
Krzysztof Lesiakowski

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

1. Potwierdzenie i rozszerzenie aktu nadania prawa magdeburskiego dla Orli (1643)
Michał Sierba
2. Syberia i Daleki Wschód w oczach polskiego pisarza. Wacław Sieroszewski (1858–1945)
Adrian Uljasz
3. Struktury młodzieżowych organizacji niepodległościowych działających na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1945–1956 (wybrane aspekty)
Andrzej Szczypka

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

1. Krystyna Szelągowska, My Norwegowie. Tożsamość narodowa norweskich elit w czasach nowożytnych, Avalon Publishing House, Kraków 2011, ss. 399
Zbigniew Anusik
2. Tadeusz Srogosz, Żołnierz swawolny. Z dziejów obyczajów armii koronnej w XVII wieku, DiG Publishing House, Warszawa 2010, ss. 264
Andrzej Stroynowski
3. Gail Kligman, Polityka obłudy. Kontrola rozrodczości w Rumunii pod rządami Ceauşescu, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas Publishing House, Kraków 2010, ss. 428 + tabl.
Arkadiusz Rzepkowski
4. Patrycja Domejko-Kozera, Polityka zagraniczna Hiszpanii w okresie rządów Felipe Gonzáleza (1982–1996), „Semper” Scientific Publishing House, Warszawa 2011, ss. 311
Andrzej M. Brzeziński

KRONIKA NAUKOWA

1. Sprawozdanie ze spotkania z Panią prof. Olgą Goldberg-Mulkiewicz poświęcone pamięci zmarłego w 2011 r. prof. Jakuba Goldberga, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, 29 maja 2012 r.
Małgorzata Karkocha
2. Odnowienie doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego profesora Jerzego Kmiecińskiego i profesora Stanisława M. Zajączkowskiego
Małgorzata Karkocha
3. Życiorys naukowy profesora Jerzego Kmiecińskiego
Tadeusz Grabarczyk
4. Tekst laudacji wygłoszonej w dniu 4 czerwca 2012 r. z okazji odnowienia doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego profesora Jerzego Kmiecińskiego
Tadeusz Grabarczyk
5. Życiorys naukowy profesora Stanisława M. Zajączkowskiego
Jan Szymczak
6. Tekst laudacji wygłoszonej w dniu 4 czerwca 2012 r. z okazji odnowienia doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego profesora Stanisława M. Zajączkowskiego
Jan Szymczak

Recent Submissions