Show simple item record

dc.contributor.authorBryła, Paweł
dc.contributor.editorDomański, Tomasz
dc.date.accessioned2021-06-15T07:31:14Z
dc.date.available2021-06-15T07:31:14Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationBryła, P., Znaczenie marki na rynku ekologicznych produktów żywnościowych, [w:] Strategie budowania marki i rozwoju handlu. Nowe trendy i wyzwania dla marketingu, T. Domański (red.), Uniwersytet Łódzki–Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Łódź–Warszawa 2020, https://doi.org/10.18778/8142-903-0.03pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-903-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/36221
dc.description.abstractW tym rozdziale przedstawiono ocenę znaczenia marki na rynku ekologicznych produktów żywnościowych, jak również wskazano czynniki wpływające na to znaczenie. Analizy oparto na wynikach badania ankietowego przeprowadzonego metodą CAWI w reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15–65 lat. W modelu regresji logistycznej ustalono, iż prawdopodobieństwo kierowania się marką wzrasta wraz z: rosnącym znaczeniem oznaczeń jakości, pozytywną percepcją oznaczeń jakości, oceną autentyczności produktów przez pryzmat oznaczeń jakości, wskazywaniem słabego merchandisingu jako kluczowej bariery rozwoju rynku żywności ekologicznej i wiekiem respondenta. Natomiast maleje, gdy autentyczność jest oceniana za pomocą smaku.pl_PL
dc.description.abstractThis chapter aims at assessing the importance of the brand on the market of organic food products as well as indicating its predictors. The analyses are based on a survey carried out with the CAWI method in a representative sample of 1,000 inhabitants of Poland aged 15–65. In a logistic regression model, the probability of being driven by the brand increases with: 1) an increasing importance of quality signs, 2) a positive perception of quality signs, 3) evaluating product authenticity through quality signs, 4) indicating weak merchandising as a key barrier to the development of the organic food market, and 5) the respondent’s age. It decreases when the authenticity is evaluated through taste.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofStrategie budowania marki i rozwoju handlu. Nowe trendy i wyzwania dla marketingu;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectżywność ekologicznapl_PL
dc.subjectmarka produktupl_PL
dc.subjectoznaczenia jakościpl_PL
dc.subjectzachowania konsumentówpl_PL
dc.titleZnaczenie marki na rynku ekologicznych produktów żywnościowychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number30-58pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucjipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-904-7
dc.referencesAnisimova T., Sultan P., The role of brand communications in consumer purchases of organic foods: A research framework, „Journal of Food Products Marketing”, 2014, 20(5), s. 511–532.pl_PL
dc.referencesBartels J., Hoogendam K., The role of social identity and attitudes toward sustainability brands in buying behaviors for organic products, „Journal of Brand Management”, 2011, 18(9), s. 697–708.pl_PL
dc.referencesBauer H., Heinrich D., Schäfer D., The effects of organic labels on global, local, and private brands. More hype than substance?, „Journal of Business Research”, 2013, 66(8), s. 1035–1043.pl_PL
dc.referencesBryła P., Organic food online shopping in Poland, „British Food Journal”, 2018, 120(5), s. 1015–1027.pl_PL
dc.referencesBryła P., Organic food consumption in Poland: motives and barriers, „Appetite”, 2016, 105, s. 737–746.pl_PL
dc.referencesBryła P., Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych – perspektywa sprzedawcy i konsumenta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesBryła P., The role of appeals to tradition in origin food marketing: a survey among Polish consumers, „Appetite”, 2015, 91, s. 302–310.pl_PL
dc.referencesBryła P., The impact of EU accession on the marketing strategies of Polish food companies, „British Food Journal”, 2012, 114(8), s. 1196–1209.pl_PL
dc.referencesDomański T., Bryła P., Marketing produktów żywnościowych, PWE, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesDrexler D., Fiala J., Havlíčková A., Potůčková A., Souček M., The effect of organic food labels on consumer attention, „Journal of Food Products Marketing”, 2018, 24(4), s. 441–455.pl_PL
dc.referencesEllison B., Duff B., Wang Z., White T., Putting organic label in context: Examining the interactions between the organic label, product type, and retail outlet, „Food Quality and Preference”, 2016, 49, s. 140–150.pl_PL
dc.referencesGarbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, PWE, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesGórska-Warsewicz H., Żakowska-Biemans S., Czeczotko M., Świątkowska M., Stangierska D., Świstak E., Bobola A., Szlachciuk J., Krajewski K., Organic private labels as sources of competitive advantage – the case of international retailers operating on the Polish market, „Sustainability”, 2018, 10(7), 2338, s. 1–28.pl_PL
dc.referencesGrzybowska-Brzezińska M., Grzywińska-Rąpca M., Atrybuty żywności ekologicznej determinujące wybory konsumentów, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, 2016, nr 114, s. 57–68.pl_PL
dc.referencesLarceneux F., Benoit-Moreau F., Renaudin V., Why might organic labels fail to influence consumer choices? Marginal labelling and brand equity effects, „Journal of Consumer Policy”, 2012, 35(1), s. 85–104.pl_PL
dc.referencesLlorens M., Carcelén S., The role of private labels in the organic food market, [w:] Handbook of research on strategic retailing of private label products recovering economy, red. M. Gómez-Suárez, M. Martínez-Ruiz, IGI Global, Hershey 2016, s. 359–387.pl_PL
dc.referencesPilarczyk B., Nestorowicz R., Marketing ekologicznych produktów żywnościowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesReinders M., Bartels J., The roles of identity and brand equity in organic consumption behavior: Private label brands versus national brands, „Journal of Brand Management”, 2017, 24(1), s. 68–85.pl_PL
dc.referencesRyan J., Casidy R., The role of brand reputation in organic food consumption: A behavioral reasoning perspective, „Journal of Retailing and Consumer Services”, 2018, 41, s. 239–247.pl_PL
dc.referencesSchäfer D., Heinrich D., Green branding: Do local and global brands benefit from organic labeling, [w:] The Sustainable Global Marketplace, red. M. Conway, Springer, Cham 2015, s. 443.pl_PL
dc.referencesStanton J., Guion D., Perceptions of „organic” food: A view through brand theory, „Journal of International Food and Agribusiness Marketing”, 2015, 27(2), s. 120–141.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-903-0.03


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe