Show simple item record

dc.contributor.authorCieciura, Włodzimierz
dc.contributor.editorPietrasiak, Małgorzata
dc.contributor.editorMierzejewski, Dominik
dc.date.accessioned2021-05-31T08:12:10Z
dc.date.available2021-05-31T08:12:10Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationCieciura W., Polityka religijna w Chińskiej Republice Ludowej. Komunistyczne państwo a religia, [w:] Chiny i Japonia. Dylematy mocarstw w Azji Wschodniej, Pietrasiak M., Mierzejewski D. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 195-209, DOI: 10.18778/7525-337-5.15pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-337-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35985
dc.descriptionOd wczesnych etapów istnienia Komunistycznej Partii Chin kwestia religii zajmowała ważne miejsce w doktrynie partyjnej. Od momentu zdobycia władzy przez KPCh partyjne państwo stworzyło rozbudowany system kontroli działalności grup religijnych, zdominowany przez kadrowców (ganbu), lojalnych wobec Partii i rządu. Utworzono centralne urzędy, w gestii których znalazło się prowadzenie polityki „wolności wyznania” i poddano je kontroli Biura Zjednoczonego Frontu KC KPCh, które do dziś stanowi oficjalną płaszczyznę kontaktów na linii Partia – religie. Od początku istnienia ChRL Partia energicznie wkroczyła na obszary pozostające wcześniej w wyłącznej gestii grup religijnych, organizując szereg oficjalnych stowarzyszeń, poddanych ścisłej kontroli organizacyjnej Zjednoczonego Frontu i Biura Spraw Religijnych. Autor publikacji podjął próbę wyjaśnienia mechanizmów działania ChRL w kwestiach religijnych w oparciu o tło historyczne.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPietrasiak M., Mierzejewski D. (red.), Chiny i Japonia. Dylematy mocarstw w Azji Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectreligiapl_PL
dc.subjectChińska Republika Ludowapl_PL
dc.subjectpolityka religijnapl_PL
dc.subjectreforma rolnapl_PL
dc.titlePolityka religijna w Chińskiej Republice Ludowej. Komunistyczne państwo a religiapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009pl_PL
dc.page.number195-209pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-868-4
dc.identifier.doi10.18778/7525-337-5.15
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinenauki o kulturze i religiipl_PL
dc.disciplinenauki o polityce i administracjipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe