SPIS TREŚCI

1. Wstęp
Krzysztof Stefański

Artykuły

2. Cmentarz, trup i dusza w wyobrażeniach prasy kaliskiej drugiej połowy XIX wieku
Maciej Błachowicz
3. Kaplica grobowa rodziny Trębickich w Zembrowie jako przykład francuskich wpływów w dziewiętnastowiecznym budownictwie sepulkralnym na ziemiach polskich
Marta Wiraszka
4. Cmentarz ewangelicko-augsburski w Ozorkowie i pomniki rodziny Schlösserów
Krzysztof Stefański
5. Cmentarz ewangelicko-augsburski w Pabianicach – dzieje i analiza wartości artystycznych
Dominika Gwarda
6. Poznańscy Żydzi – szkic do dziejów: rabini, synagogi, szkoły talmudyczne, zapomniane cmentarze…
Eleonora Jedlińska
7. Nagrobki z cmentarza żydowskiego w Brzezinach – świadectwo dziejów brzezińskich Żydów. Kilka uwag na marginesie inwentaryzacji
Magdalena Milerowska
8. Miejsca pamięci i mogiły wojskowe. Wybrane zabytkowe nekropolie województwa łódzkiego z okresu I wojny światowej
Rafał Pakuła
9. Cmentarz w malarstwie i grafice Józefa Czajkowskiego
Monika Nowakowska

Pro memoriam

10. Znałem Anioła
Włodzimierz Adamiak

Recenzje i sprawozdania

11. W obliczu przemian i nowej rzeczywistości. Sztuka lat 1919–1939. LXVIII Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Łódź, 21–22 listopada 2019 roku
Daria Rutkowska-Siuda
12. Poza Warszawą I. Arcydzieła plastyki dawnej XII–XVIII wieku w świątyniach i rezydencjach Mazowsza, red. Michał Wardzyński, Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa 2018, ss. 262, il. 121, 2 mapy
Piotr Gryglewski
13. Czy mieliśmy szansę na „styl polski”? Anna Tejszerska (USJK), Styl narodowy w architekturze sakralnej Polski Odrodzonej (1918–1939), Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Lublin 2019
Krzysztof Stefański

Recent Submissions