Show simple item record

dc.contributor.authorKisiołek, Artur
dc.contributor.authorKaryy, Oleh
dc.contributor.authorНalkiv, Liubov
dc.date.accessioned2021-04-01T13:31:00Z
dc.date.available2021-04-01T13:31:00Z
dc.date.issued2020-06-23
dc.identifier.issn1508-2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/34898
dc.description.abstractIn the information age, the role of higher education as a factor of social progress is increasing. The competition among higher education institutions is also growing. This requires higher education institutions’ (HEIs) marketing policies to be diversified, digitalized, and integrated into the virtual space. In order to find out the role and importance of Internet tools and in marketing activities, a questionnaire survey was conducted among managers and specialists of HEIs in Ukraine and Poland. The data served as the basis to study the level of variation, structure similarity, and consistency of the generalized responses of the respondents of the two countries. We verified hypotheses about (1) the absence of significant differences between the estimates of the role of the Internet in the marketing activities of HEIs in Poland and Ukraine; (2) the consistency of answers of the respondents of the two countries regarding the use of the Internet in market activites of HEIs; (3) HEIs’ use mostly geo-targeting potential consumers of higher education online. The dominant feature of the Internet – quick access to information – enables effective marketing activities. The management of HEIs should increase the awareness of their marketing staff in using the Internet to expand the delivery of educational services, intensify interviewing practices for obtaining feedback from customers, attract sponsors, promote their own brands, do market research, and so on.en
dc.description.abstractW warunkach ery informacyjnej zwiększa się rola szkolnictwa wyższego w systemie czynników stymulujących postęp społeczny, wzrasta też poziom konkurencji w środowisku dostawców tych usług. Wymaga to dywersyfikacji polityki marketingowej instytucji szkolnictwa wyższego, jej digitalizacji i integracji w przestrzeni wirtualnej. W celu zbadania roli narzędzi internetowych i ich znaczenia w działaniach marketingowych przeprowadzono badania ankietowe wśród menedżerów i specjalistów instytucji szkolnictwa wyższego na Ukrainie i w Polsce. Uzyskane dane posłużyły jako podstawa do badania poziomu zmienności, podobieństwa struktur i ogólnej spójności odpowiedzi respondentów z tych dwóch krajów. Zweryfikowano hipotezy dotyczące braku istotnych różnic między przewidywaną rolą Internetu w działalności marketingowej instytucji szkolnictwa wyższego w Polsce i na Ukrainie, spójności odpowiedzi respondentów z tych dwóch krajów na temat poziomu rozpowszechnienia praktyk korzystania z Internetu w działaniach marketingowych instytucji szkolnictwa wyższego oraz docierania przez Internet do potencjalnych studentów przez szkoły wyższe z uwzględnieniem czynników geograficznych. Dominująca cecha Internetu – szybki dostęp do informacji – umożliwia skuteczne działania marketingowe. Osoby zarządzające szkołami wyższymi powinny zwiększyć świadomość pracowników działów marketingu w zakresie korzystania z Internetu w celu rozszerzenia świadczenia usług edukacyjnych, zintensyfikowania interakcji z klientami, przyciągnięcia sponsorów, promowania własnych marek, badań rynku i tym podobnych.pl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesComparative Economic Research. Central and Eastern Europe;2pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjecthigher education institutionen
dc.subjectmarketing activityen
dc.subjectInternet-marketingen
dc.subjectmarketing communicationsen
dc.subjectstructure similaritiesen
dc.subjectvariationsen
dc.subjectrank correlationen
dc.subjectinstytucja szkolnictwa wyższegopl
dc.subjectdziałania marketingowepl
dc.subjectmarketing internetowypl
dc.subjectkomunikacja marketingowapl
dc.subjectpodobieństwa strukturalnepl
dc.subjectwariacjepl
dc.subjectkorelacja rangpl
dc.titleComparative Analysis of the Practice of Internet Use in the Marketing Activities of Higher Education Institutions in Poland and Ukraineen
dc.title.alternativeAnaliza porównawcza praktycznego wykorzystania internetu w działaniach marketingowych uczelni wyższych w Polsce i na Ukrainiepl
dc.typeArticle
dc.page.number87-102
dc.contributor.authorAffiliationKisiołek, Artur - Department of Economics, The Great Poland University of Social and Economics in Środa Wlkpen
dc.contributor.authorAffiliationKaryy, Oleh - Department of Management of Organizations, Lviv Polytechnic National Universityen
dc.contributor.authorAffiliationНalkiv, Liubov - Department of Management of Organizations, Lviv Polytechnic National Universityen
dc.identifier.eissn2082-6737
dc.referencesBartosik-Purgat, M. (2018), Nowe media w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.en
dc.referencesBeztelesna, L., Vasyliv, V. (2016), Internet marketing as a formation resource of image policy and competitiveness of University, “Herald of the National University of Water and Environmental Engineering, Rivne”, Vol. 3 (75), pp. 17–29.en
dc.referencesBuchnowska, D. (2013), Activity of the best Polish universities on the Facebook social network, “Economic Problems of Services”, Vol. 105, pp. 605–614.en
dc.referencesDaynovskyy, Y., Semak, B., Boychuk, I. (2018), Digital communication strategies in marketing of higher education services, “Visnyk of Lviv Trade and Economic University. Economic Sciences”, Vol. 56, pp. 5–11. https://doi.org/10.36477/2522-1205-2018-56-01en
dc.referencesHall, H., Peszko, K. (2016), Social media as a relationship marketing tool of modern university, “Marketing i Zarządzanie”, Vol. 5 (46), pp. 41–56. https://doi.org/10.18276/miz.2016.46-05en
dc.referencesIlliashenko, S. (2014), Internet-marketing of scientifically-educational services. “Scientific works of Donetsk National Technical University. Economic series”, Vol. 4, pp. 271–277.en
dc.referencesKisiołek, A. (2018), Internet advertising as a marketing tool of higher education institutions in Poland, “Visnyk of Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities in Rivne”, Vol. 2 (20), pp. 51–59.en
dc.referencesKisiołek, A., Karyy, O., Prokopenko, O. (2018), Online marketing of higher education institutions of Poland and the Ukraine in the light of research, “Visnyk of Lviv Polytechnic National University. Series of Logistic”, Vol. 892, pp. 105–113.en
dc.referencesMozgova, G., Kolosovska, O., Onishchenko, V. (2017), Use of the mobile application “INSTAGRAM” as an Internet marketing tool for social communications to promote the brand of higher education institutions and their subdivisions, “Scientific Herald of Kherson State University”, Vol. 23 (2), pp. 77–82.en
dc.referencesPetrunya, Y., Petrunya, V. (2018), The environment of university activity and marketing aspects of management, “Scientific View: Economics and Management”, Vol. 2 (60), pp. 115–121. https://doi.org/10.32836/2521-666X/2018-2-60-16en
dc.referencesProsovych, O., Botsman, Y. (2018), Marketplace as a digital marketing tool, “Journal of Lviv Polytechnic National University. Series of Economics and Management Issues”, Vol. 5, No. 897, pp. 32–38. https://doi.org/10.23939/semi2018.01.032en
dc.referencesSmyczek, S., Matysiewicz, J. (2015), New Media in Higher Education Market, Publishing House of the University of Economics in Katowice, Katowice.en
dc.referencesThe 7 hottest higher ed digital marketing trends for 2019. Retrieved from: https://www.higher-education-marketing.com (accessed: 10.07.2019).en
dc.referencesThe Most Important 2019 Higher Education Marketing Trends. Retrieved from: https://linchpinseo.com/marketing-trends-in-higher-education/ (accessed: 10.07.2019).en
dc.referencesWojciechowska, I. (2018), The Scale of Using Social Media by Universities in Poland, “Modern Management Review”, Vol. 25 (1), pp. 169–182.en
dc.referencesZabolotskiy, А. (2016), Internet marketing of Distance Learning in Ukrainian Universities (for example, the University of Economics and Law “Krok”). “Youth and the Market”, Vol. 3 (164), pp. 164–167.en
dc.referencesZhehus, О. (2018), Forming of the Social Media Marketing strategy of higher education institutions, “Marketing and Digital Technologies”, Vol. 2 (2), pp. 58–75. https://doi.org/10.15276/mdt.2.2.2018.5en
dc.contributor.authorEmailKisiołek, Artur - a.kisiolek@wwsse.pl
dc.contributor.authorEmailKaryy, Oleh - Oleh.I.Karyi@lpnu.ua
dc.contributor.authorEmailНalkiv, Liubov - Lyubov.I.Halkiv@lpnu.ua
dc.identifier.doi10.18778/1508-2008.23.14
dc.relation.volume23


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0