Show simple item record

dc.contributor.authorGlinkowska-Krauze, Beata
dc.contributor.authorChebotarov, Iegor
dc.contributor.authorChebotarov, Viacheslav
dc.date.accessioned2021-04-01T13:29:09Z
dc.date.available2021-04-01T13:29:09Z
dc.date.issued2020-03-30
dc.identifier.issn1508-2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/34885
dc.description.abstractBased on the work of Hofstede, Trompenaars, Lewis, and Rapaille, the founders of the theory of national business cultures and comparative economic studies, the characteristics of corresponding scientific areas are identified: cross-cultural management, cross-cultural communications, and cross-cultural marketing, including their methodological and practical aspects. Using the classic measuring parameters of national business cultures (“Individualism,” “Power Distance,” “Masculinity,” “Uncertainty Avoidance,” “Long-Term Orientation,” “Indulgence”), a comparative analysis is carried out on the example of Poland, Ukraine, Germany, France, and Hungary; the results of the authors’ own development of this interdisciplinary problem are presented. On this basis, new approaches are proposed in establishing mutually beneficial international cooperation between Polish and Ukrainian enterprises, not only in Europe but also in other regions of the world.en
dc.description.abstractNa podstawie badań i uogólnienia pracy twórców teorii narodowych kultur biznesu, a także na bazie ekonomicznych badań porównawczych przez G. Hofstede, F. Trompenaarsa, R. Lewisa i C. Rapaille, charakterystycznych dla odpowiednich dziedzin naukowych dokonano analizy takich zagadnień, jak: zarządzanie międzykulturowe, komunikacja międzykulturowa i marketing międzykulturowy – ich metodycznych i praktycznych aspektów. Korzystając z klasycznych parametrów pomiaru narodowych kultur biznesu („Indywidualizm”, „Dystans władzy”, „Męskość”, „Unikanie niepewności”, „Orientacja długoterminowa”, „Pobłażliwość”), przeprowadzana jest analiza porównawcza na przykładzie Polski, Ukrainy, Niemiec, Francji i Węgier; w opracowaniu przedstawiono wyniki badań własnego opracowania tego interdyscyplinarnego problemu. Na tej podstawie proponowane są nowe podejścia do nawiązywania wzajemnie korzystnej współpracy międzynarodowej między polskimi i ukraińskimi przedsiębiorstwami nie tylko w Europie, ale także w innych regionach świata.pl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesComparative Economic Research. Central and Eastern Europe;1pl
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectcomparative studiesen
dc.subjectnational business cultureen
dc.subjectmeasuring parameters of national business culturesen
dc.subjectmanagementen
dc.subjectcommunicationsen
dc.subjectmarketingen
dc.subjectinternationalizationen
dc.subjectPolanden
dc.subjectUkraineen
dc.subjectbadania porównawczepl
dc.subjectnarodowa kultura biznesowapl
dc.subjectpomiar parametrów narodowych kultur biznesowychpl
dc.subjectzarządzaniepl
dc.subjectkomunikacjapl
dc.subjectmarketingpl
dc.subjectinternacjonalizacjapl
dc.subjectPolskapl
dc.subjectUkrainapl
dc.titleComparative Studies of National Business Cultures in the Countries of Central and Eastern Europe: the Basics for Improving International Entrepreneurship in Poland and Ukraineen
dc.title.alternativeBadania porównawcze krajowych kultur biznesowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej: przesłanki poprawy międzynarodowej przedsiębiorczościpl
dc.typeArticle
dc.page.number7-18
dc.contributor.authorAffiliationGlinkowska-Krauze, Beata - Ph.D., The University of Lodz, Faculty of Management, Lodz, Polanden
dc.contributor.authorAffiliationChebotarov, Iegor - Ph.D., Luhansk Taras Shevchenko National University, Starobilsk, Ukraineen
dc.contributor.authorAffiliationChebotarov, Viacheslav - Doctor of Sciences, Professor, Luhansk Taras Shevchenko National University Starobilsk, Ukraineen
dc.identifier.eissn2082-6737
dc.referencesDeresky, H. (2000), International management: Management across borders and cultures, Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.en
dc.referencesGlinkowska, B. (2018), Internacjonalizacja polskich i ukraińskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.en
dc.referencesGlinkowska, B., Chebotarov, V. (2018), A Comparative Cross-Cultural Analysis of the Profile of A Modern Ukrainian Manager: the Imperatives of the Future in the Context of Internationalization, “Comparative Economic Research Central and Eastern Europe” (1508–2008), Vol. 21, No. 3, pp. 63–74. https://doi.org/10.2478/cer–2018–0019en
dc.referencesGlinkowska, B., Kaczmarek, B. (2016), Zarządzanie międzynarodowe i internacjonalizacja przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.en
dc.referencesHofstede, G. (1980), Culture’s consequences: International differences in work-related values, Beverly Hills, CA: Sage Publications.en
dc.referencesHofstede, G. (1994), Culture and organizations: Intercultural cooperation and its importance for survival – software of the mind, HarperCollins, London.en
dc.referencesHofstede, G. (2011), Culture’s consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations (second editions), Thousand Oaks: Sage Publications.en
dc.referencesLee, K. Y. (2000), From Third World to First: 1965–2000: Memoirs of Lee Kuan Yew, Vol. 2, Harper.en
dc.referencesLewis, R. (1999), Cross Cultural Communication: A Visual Approach, Transcreen Publications.en
dc.referencesLewis, R.D. (2005), When Cultures Collide: Managing successfully across cultures, 3th ed. Nicholas Brealey Publishing.en
dc.referencesListwan, T., Stor, M. (red.) (2008), Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.en
dc.referencesPocztowski, A. (2002), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.en
dc.referencesRapaille, C. (2004), 7 Secrets of Marketing in a Multi-Cultural World., 2nd ed. Tuxedo Production.en
dc.referencesRapaille, C. (2007), The Culture Code, Broadway Books.en
dc.referencesSitko-Lutek, A. (2004), Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin.en
dc.referencesTrompenaars, F. (1993), Riding the waves of culture: Understanding cultural diversity in business, Economist Books, London.en
dc.referencesTrompenaars, F., Woolliams, P. (2003), Business across cultures, West Sussex: Capstone Publishing.en
dc.referencesHlinkows`ka, B., Chebotariow, Ye., Chebotariow, W. (2018), Кrоs-kul`turni pidpryiemnyc`ki komunikacii: nawchal`no-metodychnyi posibnyk dl`a mahistrantiw. Derż. Zakl., “Luhan. nac. un-t imeni Tarasa Shewchenka, Starobil`s`k.en
dc.referencesTodorowa, N. (2008), Кrоs-kul`turnyi menedzhment, DоnNTU, Donec`k.en
dc.referencesChebotariow, W.A. (2016), Chwert` stolittia ukains`ko-amerykans`koi druzhby: dopomohaty Mercy Corps jak model` miżnarodnoi spiwpraci u podolanni naslidkiw wiis`kowoho konfliktu na Donbasi/Ahora. Wyp.16. – 2016. – s. 37–41.en
dc.referencesChebotariow, W.A., Kolosow, A.M., Markow, R.W. ta in. (2016), Osnowy biznes–planuwannia w mikro-pidpryiemnyctwi (nauk.-prakt. Dowidnyk dl`a beneficiariw Mercy Corps) – Starobil`s`k: DZ. “Luhan. nac. un-t imeni Tarasa Shewchenka”.en
dc.contributor.authorEmailGlinkowska-Krauze, Beata - beata.glinkowska@uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailChebotarov, Iegor - iegor.chebotarov@gmail.com
dc.contributor.authorEmailChebotarov, Viacheslav - vena.lnu@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1508-2008.23.01
dc.relation.volume23


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0