Numer tematyczny, opublikowane w nim prace to zbiór referatów wygłoszonych przez studentów i wykładowców podczas studenckiej sesji naukowej „Vitam beatam agere – sposoby na życie szczęśliwe”, która odbyła się 18.05.2017 roku. Ukazują one różne interpretacje pojęcia szczęścia na przestrzeni wieków: od dzieł starożytnych poprzez literaturę renesansu, aż do współczesnej fantastyki i kina popularnego.

Recent Submissions