Numer mieszany, część artykułów stanowią referaty wygłoszone podczas studenckiej sesji naukowej poświęconej zagadnieniu upływu czasu. Stanowią one rozważania na temat dojrzewania i kolejnych etapów życia oraz przemijania dawnych tradycji i wartości na rzecz nowych. W drugiej części numeru opublikowano inne przykłady działalności studentów: teksty artystyczne, tłumaczenie wiersza na język łaciński oraz pracę językoznawczą.
Gość specjalny: dr hab. Agnieszka Kobrzycka.

Recent Submissions