Show simple item record

dc.contributor.authorLeszczyńska, Joanna
dc.date.accessioned2021-03-31T18:06:34Z
dc.date.available2021-03-31T18:06:34Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/34863
dc.description.abstractOchotki (Chironomidae) są rodziną niewielkich muchówek powszechnie występujących w słodkowodnych ekosystemach całego świata. Celem niniejszej rozprawy było uzupełnienie niewystarczającej wiedzy na temat różnorodności zgrupowań Chironomidae oraz czynników determinujących ich występowanie w rzekach położonych w stosunkowo jednorodnym zoogeograficznie regionie centralnej Polski. Próby pobierano w cyklu rocznym (raz w miesiącu) z siedmiu stanowisk wyznaczonych w odcinkach nizinnych rzek o różnej rzędowości: Bzura (I), Mroga (II), Mrożyca (II), Moszczenica (III), Grabia (III), Widawka (IV), Warta (V). Materiał biologiczny stanowiły dane zebrane w ciągu ostatnich 30 lat z każdej rzeki, uzupełnione o próby z nowego stanowiska wyznaczonego w Moszczenicy. W czasie poboru prób mierzono również podstawowe parametry środowiskowe rzek. Ogółem, pozyskano 840 prób, w których oznaczono 61 gatunków. W badanych zgrupowaniach zidentyfikowano gatunki typowe dla potamalu rzek nizinnych regionu palearktycznego. Grupa 14 gatunków wyjaśniała prawie 60% różnic między zgrupowaniami. Pod względem funkcjonalnym, skład zgrupowań Chironomidae nie odbiegał od teorii ciągłości rzek. Z kolei bogactwo gatunkowe wzrastało wraz z ich rzędowością, osiągając maksimum w ciekach trzeciego i czwartego rzędu (Grabia, Widawka). Struktura zgrupowań Chironomidae istotnie nawiązywała do profili siedliskowych poszczególnych cieków, ich wielkości oraz przynależności do systemu rzecznego (Wisły i Odry). Wartości zastosowanych miar różnorodności/dominacji/równomierności istotnie różniły się zarówno pomiędzy sobą jak i pomiędzy rzekami. Różnorodność Chironomidae (N1) (gamma γ) całego regionu wyniosła 18,31 gatunków. Została ona rozłożona na średni składnik alfa (α) równy 4,04 gatunków i składnik beta (β) o wartości 4,53 zgrupowań. Modelowanie bayesiańskie wskazało na istnienie pozytywnej zależności pomiędzy liczbą gatunków Chironomidae a granulacją nieorganicznego podłoża oraz zawartością rozpuszczonego w wodzie tlenu.pl_PL
dc.description.sponsorshipTo długoterminowe badanie było finansowane przez wiele grantów rządowych (w zależności od cyklu badań) oraz dofinansowania MNiSW dla młodych badaczy w 2015, 2016 i 2017 r.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectmakrobezkręgowce bentosowepl_PL
dc.subjectparametry środowiskowepl_PL
dc.subjectrzeki o różnej rzędowościpl_PL
dc.subjectbogactwo gatunkowepl_PL
dc.subjectmiary różnorodnościpl_PL
dc.titleLokalna i regionalna różnorodność gatunkowa Chironomidae (Diptera) w rzekach centralnej Polskipl_PL
dc.title.alternativeLocal and regional species diversity of Chironomidae (Diptera) in rivers of central Polandpl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number102pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowcówpl_PL
dc.contributor.authorEmailjoanna.leszczynska@biol.uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorGrzybkowska, Maria
dc.dissertation.reviewerMieczan, Tomasz
dc.dissertation.reviewerCzerniawska-Kusza, Izabela
dc.date.defence2021-11-16
dc.disciplinenauki biologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record