Numer nieograniczony tematycznie, w którym studenci przybliżają swoim koleżankom i kolegom wpływ starożytności na sztukę średniowieczną oraz postać Klodii Metelii. Czytelnicy dowiedzą się z niego jak Polskę (a także i Łódź) widzą obcokrajowcy z Turcji i Stanów Zjednoczonych. Tym razem w „Zapiecku literackim” czeka nie twórczość artystyczna studentów, ale recenzja książki, a pod koniec numeru kilka studenckich sucharów na poprawienie humoru.


Spis treści

Drodzy Czytelnicy! - Wasza Redakcja - str. 2

"Wpływ starożytności na sztukę średniowiecza - Zuzanna Braun str. 4

Klodia Metelli - kobieta występna w życiu Marka Tuliusza Cycerona - Ewa Snopkowska - str. 10

A Turk Wandering the Streets of Lodz - Anil Karaca - str. 16

"Bo nie umiałam siebie zapytać, jak naprawdę się czuję." - recenzja debiutu literackiego M. Halber - Patrycja Abramian - str. 18

American Dream, czyli gość specjalny i jego podróż do Polski - Damian Socha - str. 21

VARIA - str. 25

Recent Submissions