Show simple item record

dc.contributor.authorWoźniak, Wojciech
dc.date.accessioned2021-03-05T10:43:24Z
dc.date.available2021-03-05T10:43:24Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationWoźniak Wojciech (2021) Od redaktora: Etnografia sportu i e-sportu. Metodologiczne doświadczenia z badań terenowych. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 17, nr 1, s. 6–10 [dostęp dzień, miesiąc, rok]. Dostępny w Internecie: ‹www.przegladsocjologiijakosciowej. org›. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/1733-8069.17.1.01pl_PL
dc.identifier.issn1733-8069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/34071
dc.description.abstractArtykuł wprowadza w problematykę numeru, koncentrując się szczególnie na sekcji tematycznej: Etnografia sportu i e-sportu. Metodologiczne doświadczenia z badań terenowych. Redaktor zwraca uwagę na główne wątki rozważane we współczesnej literaturze przedmiotu, podkreślając relewantny dobór autorek/autorów i artykułów zgromadzonych we wspomnianej sekcji. Wskazane są także luki w literaturze naukowej dotyczące metodologii etnograficznych badań szeroko rozumianego sportu. Sekcja jest skromną próbą ich wypełnienia. Następnie redaktor wprowadza krótko w problematykę każdego z artykułów zawartych w tomie, zarówno z sekcji tematycznej, jak i sekcji varia.pl_PL
dc.description.abstractThis article introduces the subject of the thematic issue: The Ethnography of Sport and E-Sport: Methodological Experiences from the Fieldwork. The Editor points to the most crucial threads in the contemporary literature on the subject. He underlines the relevance of the authors and articles collected in this issue. Also indicated are gaps in the academic literature regarding the methodology of ethnographic research into broadly understood sport. The issue is a modest attempt to fulfill these gaps. The Editor also briefly recounts the contents of the articles, both from the thematic section and from the varia section.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej;1
dc.subjectsportpl_PL
dc.subjecte-sportpl_PL
dc.subjectetnografiapl_PL
dc.subjectsocjologiapl_PL
dc.subjectantropologia kulturypl_PL
dc.subjectsportpl_PL
dc.subjecte-sportpl_PL
dc.subjectethnographypl_PL
dc.subjectsociologypl_PL
dc.subjectcultural anthropologypl_PL
dc.titleOd redaktora Etnografia sportu i e-sportu. Metodologiczne doświadczenia z badań terenowychpl_PL
dc.title.alternativeEditorial: The Ethnography of Sport and E-Sport. Methodological Experiences from the Fieldworkpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number6–10pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteWojciech Woźniak jest socjologiem. Jego zainteresowania naukowe dotyczą fińskiego modelu społeczno- -gospodarczego oraz fińskich polityk publicznych, relacji między sportem a polityką, nierówności społecznych i dyskursu publicznego (szczególnie zjawiska paniki moralnej). Adres kontaktowy: Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódźpl_PL
dc.referencesAndrews David L., Mason Daniel S., Silk Michael L., eds. (2005) Qualitative Methods in Sports Studies. Oxford: Berg.pl_PL
dc.referencesBurdyka Konrad (2019) Między zagrodą a boiskiem. Studium aktywności wiejskich klubów sportowych. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.pl_PL
dc.referencesHughson John (2008) Ethnography and Physical Culture. „Ethnography”, vol. 9, no. 4, s. 421−428.pl_PL
dc.referencesMarkula Pirkko, Denison Jim (2005) Sport and the Personal Narrative [w:] David L. Andrews, Daniel S. Mason, Michael L. Silk, eds., Qualitative Methods in Sports Studies. Oxford: Berg, s. 165−184.pl_PL
dc.referencesMolnar Gyozo, Purdy Laura G. (2016) Introduction [w:] Gyozo Molnar, Laura G. Purdy, eds., Ethnographies in Sport and Excercise Research. Abindgdon: Routledge, s. 1−10.pl_PL
dc.referencesSands Robert R. (2002) Sport Ethnography. Champaign, IL: Human Kinetics.pl_PL
dc.referencesSzyma Karolina (2019) Ucieleśnione w ruchu. Polskie biegaczki profesjonalne w perspektywie antropologicznej. Warszawa: Wydawnictwo UW.pl_PL
dc.contributor.authorEmailwojciech.wozniak@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1733-8069.17.1.01
dc.relation.volume17pl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record