Show simple item record

dc.contributor.authorBurdyka, Konrad
dc.date.accessioned2021-03-05T10:38:17Z
dc.date.available2021-03-05T10:38:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationBurdyka Konrad (2021) Kilka uwag o terenowym badaniu amatorskich klubów piłkarskich (w nastającej erze postpandemicznej). „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 17, nr 1, s. 12–25 [dostęp dzień, miesiąc, rok]. Dostępny w Internecie: ‹www.przegladsocjologiijakosciowej.org›. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/1733-8069.17.1.02pl_PL
dc.identifier.issn1733-8069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/34070
dc.description.abstractEmpirical studies in the field of sports sociology are characterized by an extraordinary difficulty of realization in situ, which is manifested by limited access to research material and limited possibility of its comparisons. As Klaus Heinemann (1989) pointed out in his classic study, these problems result from (a) the diversity of models of modern sport and forms of its social rooting, and (b) the specificity of sports organizations – currently polyfunctional, often operating in extremely diversified social environments. The aim of the article is to present selected methodological problems that occurred during the ethnographic study of amateur football clubs operating in the countryside of Poland. The author also makes an attempt to relate the experience gained from the realization of this venture with the post-pandemic situation. The article can thus be treated as a voice in the discussion on the usefulness of qualitative tools in the study of contemporary sport.pl_PL
dc.description.abstractStudia empiryczne w obszarze socjologii sportu cechuje ponadprzeciętna trudność realizacji in situ, objawiająca się chociażby ograniczonym dostępem do materiału badawczego i ograniczoną możliwością jego porównań. Jak zauważył w swym klasycznym już opracowaniu Klaus Heinemann (1989), problemy te wynikają (a) ze zróżnicowania modeli nowożytnego sportu i form jego społecznego zakorzenienia oraz (b) ze specyfiki organizacji sportowych – obecnie polifunkcyjnych, działających nieraz w skrajnie odmiennych środowiskach społecznych. Celem artykułu jest prezentacja wybranych problemów metodologicznych zaistniałych w toku etnograficznego oglądu amatorskich klubów piłkarskich działających na obszarach wiejskich w Polsce. Autor podejmuje również próbę odniesienia doświadczeń wyniesionych z realizacji tego przedsięwzięcia do sytuacji postpandemicznej. Artykuł może być tym samym potraktowany jako głos w dyskusji nad użytecznością instrumentarium jakościowego w studiach nad współczesnym sportem.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej;1
dc.subjectklub piłkarskipl_PL
dc.subjectwieśpl_PL
dc.subjectmetodologiapl_PL
dc.subjectpandemiapl_PL
dc.subjectfootball clubpl_PL
dc.subjectrural areaspl_PL
dc.subjectmethodologypl_PL
dc.subjectpandemicpl_PL
dc.titleKilka uwag o terenowym badaniu amatorskich klubów piłkarskich (w nastającej erze postpandemicznej)pl_PL
dc.title.alternativeSome Notes on the Field Study of Amateur Football Clubs (in the Coming Post-Pandemic Era)pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number12–25pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PANpl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteKonrad Burdyka, doktor nauk społecznych, adiunkt w Zakładzie Antropologii Kultury Wsi IRWiR PAN. W obszarze jego zainteresowań badawczych znajdują się wiejskie organizacje pozarządowe (LZS, OSP, KGW) oraz niematerialne dziedzictwo kulturowe (zabawy i gry tradycyjne). Pełni funkcję przewodniczącego Sekcji Socjologii Wsi i Rolnictwa PTS oraz zasiada w Komisji Sportu Wiejskiego PKOl. Adres kontaktowy: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk Zakład Antropologii Kultury Wsi ul. Nowy Świat 72 00-330 Warszawapl_PL
dc.referencesAngrosino Michael (2009) Obserwacja w nowym kontekście. Etnografia, pedagogika irozwój problematykispołecznej. Przełożył Filip Rogalski [w:] N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, red., Metody badań jakościowych, t. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 129−151.pl_PL
dc.referencesAngrosino Michael (2010) Badania etnograficzne i obserwacyjne. Przełożyła Maja Brzozowska-Brywczyńska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesBjärsholm Daniel i in. (2018) Ethical considerations in researching sport and social entrepreneurship. „European Journal for Sport and Society”, vol. 15, no. 3, s. 216−233.pl_PL
dc.referencesBurdyka Konrad (2019) Między zagrodą a boiskiem. Studium aktywności wiejskich klubów sportowych. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.pl_PL
dc.referencesCalia Clara i in. (2020) Ethical challenges in the COVID-19 research context: a toolkit for supporting analysis and resolution. „Ethics & Behavior”, s. 1−16.pl_PL
dc.referencesDobrowolski Kazimierz (1966) Studia nad życiem społecznym i kulturą. Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PWN.pl_PL
dc.referencesEvans Adam B. i in. (2020) Sport in the face of the COVID-19 pandemic: towards an agenda for research in the sociology of sport. „European Journal for Sport and Society”, vol. 17, no. 2, s. 85−95.pl_PL
dc.referencesFine Gary A., Abramson Corey M. (2020) Ethnography in the time of Covid-19. Vectors and the vulnerable. „Etnografia e ricerca qualitativa, Rivista quadrimestrale”, vol. 2, s. 165−174.pl_PL
dc.referencesFlick Uwe (2011) Projektowanie badania jakościowego. Przełożył Paweł Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesGibbs Graham (2011) Analizowanie danych jakościowych. Przełożyła Maja Brzozowska-Brywczyńska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesGuba Egon G., Lincoln Yvonna S. (2009)Kontrowersje wokół paradygmatów, sprzeczności i wyłaniające się zbieżności. Przełożyła Monika Bobako [w:] N. K. Denzin, Y. S. Lincoln, red., Metody badań jakościowych, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 281−313.pl_PL
dc.referencesHammersley Martyn, Atkinson Paul (2000) Metody badań terenowych. Przełożył Sławomir Dymczyk. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.pl_PL
dc.referencesHeinemann Klaus (1989) Wprowadzenie do socjologii sportu. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych.pl_PL
dc.referencesHughson John (1998) Among the thugs. The ‘New Ethnographies’ of Football Supporting Subcultures, „International Review for the Sociology of Sport”, vol. 33, no. 1, s. 43−57.pl_PL
dc.referencesKonecki Krzysztof (2000) Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesKossakowski Radosław, Antonowicz Dominik, Szlendak Tomasz (2012) Duszący dym odpalonych rac. O wyzwaniach w etnografiisubkultury kibiców piłkarskich. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 8, nr 3, s. 6−29.pl_PL
dc.referencesLofland Lyn H. i in. (2009) Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych. Przełożyły Anna Kordasiewicz, Sylwia Urbańska, Monika Żychlińska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesLutyński Jan (2000) Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesPalmer Catherine (2010) Everyday risks and professional dilemmas: fieldwork with alcohol-based (sporting) subcultures. „Qualitative Research” vol. 10, no. 4, s. 421–440.pl_PL
dc.referencesPearson Geoff (2009) The researcher as hooligan: where ‘participant’ observation means breaking the law. „International Journal of Social Research Methodology”, vol.12, no. 3, s. 243−255.pl_PL
dc.referencesPolskie Towarzystwo Socjologiczne (2012) Kodeks etyki socjologa [dostęp 21 sierpnia 2020 r.]. Dostępny w Internecie: ‹https://pts. org.pl/wp-content/uploads/2016/04/kodeks.pdf›.pl_PL
dc.referencesSparkes Andrew C. (2016) Ethnography as a sensual way of being. Methodological and representational challenges [w:] Molnar Gyozo, Purdy Laura G., eds., Ethnographies in Sport and Exercise Research. New York, London: Routledge, s. 45−58.pl_PL
dc.referencesStempień Jakub R. (2018) Wokół pytań o polską socjologię sportu. „Studia Socjologiczne”, nr 1, s. 171−193.pl_PL
dc.referencesSzpak Ewelina (2018) „Chory człowiek jest wtedy jak coś go boli”. Społeczno-kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi w Polsce Ludowej, wyd. 2. Warszawa: Instytut Historii PAN.pl_PL
dc.referencesWinkler Ingo (2017) Doing Autoethnography: Facing Challenges, Taking Choices, Accepting Responsibilities. „Qualitative Inquiry”, vol. 24, no. 1, s. 1−12.pl_PL
dc.referencesWohl Andrzej (1975) Some Remarks on the Methodology of Research on the Sociology of Sport. „International Review of Sport Sociology”, vol. 10, no. 2, s. 5−32.pl_PL
dc.referencesWright Mills Charles (2007) Wyobraźnia socjologiczna. Przełożyła Marta Bucholc. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkburdyka@wp.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1733-8069.17.1.02
dc.relation.volume17pl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record