Show simple item record

dc.contributor.authorMarciniak, Wojciech
dc.date.accessioned2021-03-03T14:49:19Z
dc.date.available2021-03-03T14:49:19Z
dc.date.issued2020-12-30
dc.identifier.issn1644-857X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/34061
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Nauk Historycznych;2pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.titlePrzerwane biografie. Relacje deportowanych z Polski w głąb Sowietów 1940–41, wybrała E. Kołodziejska-Fuentes, Ośrodek Karta i Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Warszawa 2020, ss. 328.pl
dc.title.alternativePrzerwane biografie. Relacje deportowanych z Polski w głąb Sowietów 1940–41, wybrała E. Kołodziejska-Fuentes, Ośrodek Karta i Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Warszawa 2020, pp. 328.en
dc.typeOther
dc.page.number351-363
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki/University of Lodz, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Polski i Świata po 1945 rokupl
dc.identifier.eissn2450-7660
dc.referencesDzieduszycki J., Trzy lata wykreślone z życiorysu, Lublin 1989.pl
dc.referencesMy deportowani. Wspomnienia Polaków z więzień, łagrów i zsyłek w ZSRR, wybór i oprac. B. Klukowski, Warszawa 1989.pl
dc.referencesPolacy w ZSSR (1939–1942). Antologia, oprac. i wstęp M. Czapska, Warszawa 1991.pl
dc.referencesPrzerwane biografie. Relacje deportowanych z Polski w głąb Sowietów 1940–41, wybrała E. Kołodziejska-Fuentes, Warszawa 2020.pl
dc.referencesSądeccy Sybiracy w stepach Kazachstanu, Nowy Sącz 2008.pl
dc.referencesTak było…, [wybór i oprac. A. Szemioth, S. Goldgart, M. Kaplitowa, A. Semkowicz, H. Szczerbińska, A. Winiarska], Kraków 1995.pl
dc.references„W czterdziestym nas Matko na Sibir zesłali…” Polska a Rosja 1939–1942, wybór i oprac. I. Grudzińska-Gross, J.T. Gross, wstęp. J.T. Gross, Kraków 2008.pl
dc.referencesWschodnie losy Polaków, t. I , wybór W. Myśliwski, Łomża 1991.pl
dc.referencesWspomnienia kaszubskich Sybiraków, red. E. Pryczkowski, Banino 2006.pl
dc.referencesWspomnienia sądeckich Sybiraków, Nowy Sącz 2005.pl
dc.referencesWspomnienia Sybiraków. Zbiór tekstów źródłowych, red. J. Kobryń, Bystrzyca Kłodzka 2008.pl
dc.referencesWspomnienia Sybiraków. Zbiór tekstów źródłowych część druga, red. Jerzy Kobryń, Janusz Kobryń, Bystrzyca Kłodzka 2010.pl
dc.referencesWspomnienia Sybiraków. Zbiór tekstów źródłowych część trzecia, red. Jerzy Kobryń, Janusz Kobryń, Bystrzyca Kłodzka 2013.pl
dc.referencesWspomnienia Sybiraków. Zbiór tekstów źródłowych część czwarta, red. Jerzy Kobryń, Janusz Kobryń, Bystrzyca Kłodzka 2017.pl
dc.referencesZ nieludzkiej ziemi do Polski, [oprac. redakcyjne K. Dominiak, redaktor naczelny BTN S. Betlejewski], Bydgoszcz 1991.pl
dc.referencesArchiwum Wschodnie. Kolekcja relacji, [red. M. Bronowicki], Warszawa 2006.pl
dc.referencesArchiwum Wschodnie. Kolekcje osobiste, kolekcja wspomnień Komisji Historycznej Zarządu Głównego Związku Sybiraków, [red. A. Dzienkiewicz, J. Michałowska, E. Rybarska], Warszawa 2008.pl
dc.referencesDają świadectwo prawdy. 30 lat Oddziału Łódzkiego Związku Sybiraków, red. A. Głowacki, S. Jurkin, Łódź 2020.pl
dc.referencesLipka M., Archiwum Wschodnie Ośrodka Karta – problemy gromadzenia i opracowywania zbiorów oraz ich udostępnianie i archiwizacja, [w:] Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce, red. T. Czarnota, M. Konstankiewicz, Warszawa–Lublin 2015, s. 77–82.pl
dc.referencesMarciniak W., Obraz Wołynia w wybranych wspomnieniach polskich mieszkańców regionu deportowanych w głąb ZSRR w latach II wojny światowej, „Echa Przeszłości” 2019, nr XX/2, s. 283–285.pl
dc.referencesWysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939–1959. Atlas ziem Polski, red. W. Sienkiewicz, G. Hryciuk, Warszawa 2008.pl
dc.contributor.authorEmailwojciech.marciniak@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1644-857X.19.02.15
dc.relation.volume19


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0