Show simple item record

dc.contributor.authorBilokon, Anastasiia
dc.date.accessioned2021-03-03T14:49:18Z
dc.date.available2021-03-03T14:49:18Z
dc.date.issued2020-12-30
dc.identifier.issn1644-857X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/34059
dc.description.abstractThe article describes the activities of public organizations in overcoming child homelessness and neglect of the USSR in the 1920s, showing their mechanism of functioning. It has been proven that public organizations were actively involved in the protection of children and the fight against homelessness, neglect and juvenile delinquency. They provided individual assistance to orphans and half-orphans and were engaged in the prevention of homelessness. These organizations also organized patronage, assisted in the maintenance of childcare establishments, participated actively in the creation of institutions for children of the unemployed, and provided protection of minors’ labor rights.en
dc.description.abstractW artykule opisano działania organizacji społecznych w walce z bezdomnością i zaniedbaniem dzieci w ZSRR w latach dwudziestych XX wieku, ukazując mechanizm ich funkcjonowania. Udowodniono, że organizacje społeczne aktywnie angażowały się w walkę z bezdomnością, różnego rodzaju zaniedbaniami i przestępczością nieletnich. Udzielały indywidualnej pomocy sierotom i półsierotom oraz zajmowały się zapobieganiem bezdomności. Organizacje te roztaczały także patronat, pomagały w utrzymaniu placówek opiekuńczo-wychowawczych, uczestniczyły w tworzeniu placówek dla dzieci bezrobotnych, zapewniały ochronę praw pracowniczych nieletnich.pl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Nauk Historycznych;2pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectpublic organizationsen
dc.subjectchildren’s social inspectionsen
dc.subject“Children’s Friends” Societyen
dc.subjectCommissions of economic assistance to kindergartensen
dc.subjectRural school support committeesen
dc.subjectPeasants’ mutual assistance societiesen
dc.subjectUkrainian Red Crossen
dc.subjectorganizacje społecznepl
dc.subjectinspekcje socjalne dla dziecipl
dc.subjectTowarzystwo „Przyjaciele Dzieci”pl
dc.subjectKomisje pomocy materialnej dla przedszkolipl
dc.subjectKomitety wsparcia szkół wiejskichpl
dc.subjectChłopskie towarzystwa pomocy wzajemnejpl
dc.subjectUkraiński Czerwony Krzyżpl
dc.titleThe activities of public organizations in overcoming the child homelessness and neglect in the Ukrainian SSR in the 1920sen
dc.title.alternativeDziałania organizacji społecznych w walce z bezdomnością i zaniedbaniem dzieci w Ukraińskiej SRR w latach dwudziestych XX wiekupl
dc.typeOther
dc.page.number321-335
dc.contributor.authorAffiliationPavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Department of History of Ukraineen
dc.identifier.eissn2450-7660
dc.referencesAnatoliieva O.I., Legal regulation of the fight against homelessness, neglect and juvenile delinquency in the USSR in the 1920s, [dissertation abstract], Kyiv 2003.en
dc.referencesMedvid’ A.O., Social protection of homeless persons and homeless children, [dissertation abstract], Odesa 2015.en
dc.referencesParaschevina O.S., The role of the public education system in overcoming child homelessness in the 1920s – the first half of the 1930s in Ukraine, [dissertation abstract], Dnepropetrovsk 2004.en
dc.referencesZinchenko A.G., Children’s homelessness in the Soviet Ukraine in the 20’s – the first half of the 30’s of the twentieth century, [dissertation abstract], Odesa 2002.en
dc.referencesAbout the School Assistance Committees, “Bulletin of the People’s Commissariat of Education” 1926, No. 2, p. 14.en
dc.referencesAbout the Ukrainian Red Cross, “PZ of Ukraine” 1920, No. 19, p. 376.en
dc.referencesCharter of the Ukrainian Red Cross Society, “Children’s Law” 1926, p. 24.en
dc.referencesCode of Laws on National Education, “Collection of the Legislation and Resolutions of the Workers ‘and Peasants’ Government of the USSR” 1922, No. 49, p. 729.en
dc.referencesInstruction on the organization and operation of the centres of Children’s Friends in the city, “Bulletin of the People’s Commissariat of Education” 1927, No. 35, pp. 5–7.en
dc.referencesInstruction on the organization and operation of the centres of Children’s Friends in the village, “Bulletin of the People’s Commissariat of Education” 1927, No. 35, pp. 7–9.en
dc.referencesKotichenko A., Children in the Republic of Poland: main directions of social care, “Ethnic history of the peoples of Europe: Collection of scientific works” 2016, Issue 50, pp. 86–89.en
dc.referencesOn the organization of children’s social inspections in places where they are absent, “Bulletin of the People’s Commissariat of Education” 1930, No. 6, p. 13.en
dc.referencesOn the participation of the Children’s Friends Society in the introduction of general education, “Bulletin of the People’s Commissariat of Education” 1930, No. 37, p. 4.en
dc.referencesRecord No. 10 of the meeting of the Political bureau of the Central Committee of the CP (b) U of 18 July 1924, V. 49, pp. 5–6.en
dc.referencesRegulation on centres of the Children’s Friends Society at enterprises and institutions, “Children’s Law” 1924, pp. 22–23.en
dc.referencesRegulation on commissions for promoting rural schools, “Children’s Law” 1925, pp. 27–28.en
dc.referencesRegulation on local committees of the Ukrainian Red Cross, “Children’s Law” 1924, p. 24.en
dc.referencesRegulation on the Children’s Inspection of the USSR, “Children’s Law” 1944, pp. 443–444.en
dc.referencesRegulation on the peasants’ mutual assistance communities, “SU of Ukraine” 1925, No. 3, p. 21.en
dc.referencesRegulation on the work of the child social inspection, “Bulletin of the People’s Commissariat of Education” 1928, No. 5, p. 66.en
dc.referencesShort time Regulation on Commissions of Economic Assistance at Children’s Social Education Establishments, “Children’s Law” 1925, pp. 26–27.en
dc.referencesTo all the Commissions for Juvenile Affairs: Circular of the Ukrainian SSR, “Bulletin of the official orders and messages of the People’s Commissariat of Education” 1922, No. 26, pp. 6–7.en
dc.referencesZinchenko A.H., Experience in overcoming children’s homelessness in Ukraine in the 1920s, Kyiv 1998.en
dc.contributor.authorEmailbilokon_95@ukr.net
dc.identifier.doi10.18778/1644-857X.19.02.13
dc.relation.volume19


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0