Show simple item record

dc.contributor.authorLamprecht, Mariusz
dc.contributor.authorJankowski, Dawid
dc.date.accessioned2021-02-25T05:59:24Z
dc.date.available2021-02-25T05:59:24Z
dc.date.issued2020-09-21
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/33879
dc.description.abstractThe purpose of the presented study is to attempt to apply and evaluate selected techniques of space syntax in the configurational analysis of pedestrian routes within a multi-family residential estate. The spatial research area encompasses Teofilów B, one of the three parts of Teofilów – a multi-family residential estate in Lodz. The goals have been achieved in three stages: firstly, the construction of a theoretical representation of pedestrian routes within the researched area and the calculation of their selected configurational parameters, secondly the observation of the actual pedestrian movement in the researched area, and thirdly the evaluation of the correspondence between the actual pedestrian movement and the theoretical measures. The results obtained show an significant correlation between the theoretical values and the actual pedestrian movement in the researched area. This proves that the theoretical model of the pedestrian route network and the applied measures developed in the field of space syntax highly correspond with the actual intensity of pedestrian traffic. Therefore, they are a valuable tool that facilitates the planning and organisation of urban layouts, making it possible to not only test spatial solutions in their design phase but also justify the reorganisation of existing layouts.en
dc.description.abstractCelem prezentowanych badań jest próba zastosowania i oceny wybranych narzędzi składni przestrzeni w analizie konfiguracyjnej ciągów pieszych na terenie wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego. Zakres przestrzenny badań obejmuje Teofilów B, jedną z trzech części wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego Teofilów w Łodzi. Realizacja celu składała się z trzech etapów: konstrukcji teoretycznej reprezentacji ciągów pieszych na obszarze badań oraz obliczenia ich wybranych parametrów konfiguracyjnych, obserwacji rzeczywistego ruchu pieszych na obszarze badań oraz oceny zgodności pomiędzy realnie występującym ruchem pieszych a miarami teoretycznymi. Otrzymane wyniki wskazują na istotną korelację pomiędzy wartościami teoretycznymi a rzeczywistym ruchem pieszych na badanym obszarze. Świadczy to o tym, że model teoretyczny sieci ciągów pieszych oraz zastosowane miary wypracowane na gruncie składni przestrzeni cechują się wysokim dopasowaniem do realnego natężenia ruchu pieszego. Dzięki temu są one wartościowym narzędziem wspomagającym planowanie i organizację układów urbanistycznych, pozwalając nie tylko testować rozwiązania przestrzenne w fazie projektowej, ale także uzasadniać reorganizację istniejących układów.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesSpace – Society – Economy;31pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectskładnia przestrzenipl
dc.subjectruch pieszypl
dc.subjectteoria ruchu naturalnegopl
dc.subjectosiedle wielorodzinnepl
dc.subjectŁódźpl
dc.subjectosiedle Teofilówpl
dc.subjectspace syntaxen
dc.subjectpedestrian movementen
dc.subjectnatural movement theoryen
dc.subjectmulti-family estateen
dc.subjectLodzen
dc.subjectTeofilów estateen
dc.titleSkładnia przestrzeni a ruch pieszy. Próba zastosowania i oceny wybranych narzędzi analitycznychpl
dc.title.alternativeSpace syntax and pedestrian movement. An attempt to apply and evaluate selected techniquesen
dc.typeArticle
dc.page.number137-155
dc.contributor.authorAffiliationLamprecht, Mariusz - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Zakład Fizjografii i Planowania Przestrzennego ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódźpl
dc.identifier.eissn2451-3547
dc.referencesAl-Sayed K., Turner A., Hillier B., Iida S., Penn A., 2014, Space syntax methodology, University College of London, London.pl
dc.referencesBaran P.K., Rodríguez D.A., Khattak A.J., 2008, Space syntax and walking in a new urbanist and suburban neighbourhoods, „Journal of Urban Design”, 13 (1): 5–28.pl
dc.referencesDettlaff W., 2014, Space syntax analysis – Methodology of understanding the space, „PhD Interdisciplinary Journal”: 283–291.pl
dc.referencesEwing R.H., 1999, Pedestrian and transit-friendly design: A primer for smart growth, DC, American Planning Association.pl
dc.referencesFrick T., 1987, Rebuilding Central Park, Technology Review.pl
dc.referencesFuhrmann M., 2010, Residents’ relationship with the territory and the spatial planning of residential housing developments, „Miscellanea Geographica”, 14 (1): 265–272.pl
dc.referencesGehl J., 2009, Życie między budynkami, RAM, Kraków.pl
dc.referencesGUGiK, 2014, Baza danych obiektów topograficznych, Główny Urząd Geodezji i Kartografii.pl
dc.referencesHillier B., 1996, Space is the machine: A configurational theory of architecture, Space Syntax, London.pl
dc.referencesHillier B., 2014, Spatial analysis and cultural information: The need for theory as well as method in space syntax analysis, [w:] Paliou E., Lieberwirth U., Polla S. (red.), Spatial analysis and social spaces, De Gruyter, Berlin: 19–48.pl
dc.referencesHillier B., Hanson J., 1984, The Social Logic of Space, Bartlett School of Architecture and Planning, University College of London, Cambridge University Press,pl
dc.referencesHillier B., Penn A., Hanson J., Grajewski T., Xu J., 1993, Natural movement: Or, configuration and attraction in urban pedestrian movement, „Environment and Planning B: Planning and Design”, 20 (1): 29–66.pl
dc.referencesJiang B., 2015, Axwoman 6.3: An ArcGIS extension for urban morphological analysis, University of Gävle, Sweden.pl
dc.referencesJiang B., Claramunt Ch., 2002, Integration of space syntax into GIS: New perspectives for urban morphology, „Transactions in GIS”, 6 (3): 295–309.pl
dc.referencesJiang B., Zhao S., Yin J., 2008, Self-organized natural roads for predicting traffic flow: A sensitivity study, „Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment”, 7: 1–27.pl
dc.referencesKocki W., Kwiatkowski B., 2016, Space Syntax w strukturze komunikacyjnej Lublina, „Budownictwo i Architektura”, 15 (1): 201–211.pl
dc.referencesKocki W., Kwiatkowski B., 2017, Space Syntax w strukturze komunikacyjnej dzielnicy Kośminek w Lublinie, „Budownictwo i Architektura”, 16 (1): 153–163.pl
dc.referencesKoohsari M.J., Oka K., Owen N., Sugiyama T., 2019, Natural movement: A space syntax theory linking urban form and function with walking for transport, „Health & Place”, 58: 102072.pl
dc.referencesKoohsari M.J., Owen N., Cerin E., Giles-Corti B., Sugiyama T., 2016, Walkability and walking for transport: Characterizing the built environment using space syntax, „International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity”, 13 (1): 1–9.pl
dc.referencesKoohsari M.J., Sugiyama T., Mavoa S., Villanueva K., Badland H., Giles-Corti B., Owen N., 2016, Street network measures and adultsʼ walking for transport: Application of space syntax, „Health & Place”, 38: 89–95.pl
dc.referencesKostakos V., 2010, Space syntax and pervasive systems, [w:] Jiang B., Yao X. (red.), Geospatial Analysis and Modelling of Urban Structure and Dynamics, Springer, Dordrecht: 31–52.pl
dc.referencesKotus J., 2006, Terytorialne podsystemy społeczne o charakterze wspólnotowym w mieście, „Przegląd Geograficzny”, 78 (2): 231–245.pl
dc.referencesKryczka P., 1981, Społeczność osiedla mieszkaniowego w wielkim mieście: Ideologie i rzeczywistość, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl
dc.referencesKsiążkiewicz S., 2015, Modelowanie pieszej dostępności przestrzeni miejskiej w teorii Space Syntax, [w:] Trzepacz P., Więcław-Michniewska J., Brzosko-Sermak A., Kołoś A. (red.), Miasto w badaniach geografów, 1, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków: 183–202.pl
dc.referencesLamprecht M., 2016, The Role of The Built Environment in Human Life. Selected Issues, „European Spatial Research and Policy”, 23 (2), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 65–81.pl
dc.referencesLamprecht M., 2020a (w druku), Hidden properties of city plans. A case study of Łódź, „European Spatial Research and Policy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl
dc.referencesLamprecht M., 2020b (w druku), Pedestrian movement and Space Syntax measures. Example of the city centre in Łódź, Poland, „Studia Miejskie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.pl
dc.referencesLerman Y., Omer I., 2013, The effects of configurational and functional factors on the spatial distribution of pedestrians, [w:] Vandenbroucke D., Bucher B., Crompvoets J. (red.), Geographic Information Science at the Heart of Europe, Springer Science & Business Media, Heidelberg: 383–398.pl
dc.referencesMarczewska E., 2017, Określenie stopnia dostępności przestrzeni publicznych na kampusie Politechniki Gdańskiej w myśl teorii projektowania uniwersalnego z użyciem metodologii space syntax, [w:] Komar B. (red.), Badania interdyscyplinarne w architekturze, 2, Wydawnictwo Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, Gliwice: 91–103.pl
dc.referencesMontello D.R., 2007, The contribution of space syntax to a comprehensive theory of environmental psychology, [w:] Kubat A.S., Ertekin Ö., Güney Y.I., Eyüboglu E. (red.), Proceedings of the 6th International Space Syntax Symposium, Istanbul Technical University: 012.1–012.14.pl
dc.referencesOmer I., Goldblatt R., 2016, Spatial patterns of retail activity and street network structure in new and traditional Israeli cities, „Urban Geography”, 37 (4): 629–649.pl
dc.referencesOwens P.M., 1993, Neighborhood form and pedestrian life: Taking a closer look, „Landscape and Urban Planning”, 26 (1–4): 115–135.pl
dc.referencesOzbil A., 2010, Walking to the Station: The Effects of Street Connectivity on Walkability and Access to Transit, (doctoral dissertation), Georgia Institute of Technology.pl
dc.referencesOzbil A., Peponis J., Stone B., 2011, Understanding the link between street connectivity, land use and pedestrian flows, „Urban Design International”, 16 (2): 125–141.pl
dc.referencesÖnder D.E., Gigi Y., 2010, Reading urban spaces by the space-syntax method: A proposal for the South Haliç Region, „Cities”, 27: 260–271.pl
dc.referencesPafka E., Dovey K., Aschwanden G., 2018, Limits of space syntax for urban design: Axiality, scale and sinuosity, „Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science”, 47 (3): 508–522.pl
dc.referencesPenn A., Hillier B., Bannister D., Xu J., 1998, Configurational modelling of urban movement networks, „Environment and Planning (B): Planning and Design”, 25 (1): 59–84.pl
dc.referencesPeponis J., Wineman J., 2002, Spatial structure of environment and behavior, [w:] Bechtel R., Churchman A. (red.), Handbook of environmental psychology John Wiley, New York: 271–291.pl
dc.referencesPorta S., Latora V., Wang F., Rueda S., Strano E., Scellato S., Cardillo A., Belli E., Càrdenas F., Cormenzana B., Latora L., 2012, Street centrality and the location of economic activities in Barcelona, „Urban Studies”, 49 (7): 1471–1488.pl
dc.referencesRatajczak W., 2013, Obiekty, struktury i procesy przestrzenne: Analiza fraktalna, Bogucki Wydawnictwo Naukowe.pl
dc.referencesRatti C., 2004, Space syntax: Some inconsistencies, „Environment and Planning B: Planning and Design”, 31 (4): 487–499.pl
dc.referencesSouthworth M., 2005, Designing the walkable city, „Journal of Urban Planning and Development” 131.4: 246–257.pl
dc.referencesSundquist K., Eriksson U., Kawakami N., Skog L., Ohlsson H., Arvidsson D., 2011, Neighborhood walkability, physical activity, and walking behavior: The Swedish Neighborhood and Physical Activity (SNAP) study, „Social Science & Medicine”, 72 (8): 1266–1273.pl
dc.referencesSzafrańska E., 2012, Przemiany struktury społecznej, przestrzennej i funkcjonalnej wielkich osiedli mieszkaniowych na przykładzie osiedla Widzew-Wschód w Łodzi, „Space –Society–Economy”, 11: 179–195.pl
dc.referencesTrigueiro E.B.F., Medeiros V., 2007, The bridge, the market, a centrality forever lost and some hope, [w:] Kubat A.S., Ertekin Ö., Güney Y.I., Eyüboglu E. (red.), Proceedings of the 6th International Space Syntax Symposium, Istanbul Technical University: 036.01–036.12.pl
dc.referencesUstawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (z późn. zm.) (Dz.U., 2020, poz. 470, 471, 1087).pl
dc.contributor.authorEmailLamprecht, Mariusz - mariusz.lamprecht@geo.uni.lodz.pl
dc.contributor.authorEmailJankowski, Dawid - dawidjankowski.alk@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1733-3180.31.08


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0