SPIS TREŚCI

  Od redakcji

 1. Gender Perspective in Social Research – Chosen Problems, Aspects and Contexts
  Emilia Garncarek
 2. Artykuły

 3. The Category of Masculinity in the Polish Media Discourse on Robert Lewandowski
  Krzysztof Arcimowicz
 4. Violence Against Women as Reflected in the Polish Television Series a Second Chance
  Aleksandra Różalska
 5. Guardians of the Hegemonic Structure of Sports? Women’s Sports as Perceived by Polish Female Sports Journalists
  Natalia Organista, Zuzanna Mazur
 6. In Front of the Mirror of Social Expectations: Experiences of Women Until They Are Given a Diagnosis of Infertility
  Katarzyna Walentynowicz-Moryl
 7. "Be Glad That You Are Ill": Medical Views on Transgender and Its Influence on Self-Perception Among Trans People in Poland
  Anna M. Kłonkowska, Wiktor Dynarski
 8. Gendering Memory: Intersectional Aspects of Polish Politics of Memory
  Inga Kuźma, Edyta Pietrzak
 9. Przestrzenno-materialny krajobraz obozu koncentracyjnego
  Łukasz Posłuszny
 10. Temporalne i przestrzenne dylematy karier menedżerów i przedsiębiorców. Rekonstrukcja praktyk neutralizacyjnych
  Waldemar Dymarczyk
 11. Dysfunkcjonalizm metodologiczny – nowa propozycja analityczna w socjologii sportu i jej zastosowanie na przykładzie szachów
  Jakub Ryszard Stempień
 12. Chorowanie na starość. Interpretacyjna analiza fenomenologiczna doświadczenia bólu psychicznego w relacjach społecznych kobiet w wieku senioralnym dotkniętych depresją i chorobą afektywną dwubiegunową
  Anna Bańbura, Katarzyna Kowara, Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz
 13. Recenzja

 14. Recenzja książki: Odrowąż-Coates Anna (2019) Socio-Educational Factors and the Soft Power of Language: The Deluge of English in Poland and Portugal. New York: Lexington Books [Rowman & Littlefield]
  Dagmara Kostrzewska

Recent Submissions