Show simple item record

dc.contributor.authorMłoźniak, Iwona
dc.date.accessioned2021-01-25T10:45:24Z
dc.date.available2021-01-25T10:45:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationMłoźniak, Iwona. 2016. „Class Habitus, Gender, and Age: Preliminaries to the Investigation of the Social Roles Held by ‛Seniors’.” Przegląd Socjologii Jakościowej 12(4):160-179. Retrieved Month, Year (www.przegladsocjologiijakosciowej.org).pl_PL
dc.identifier.issn1733-8069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/33187
dc.description.abstractThe aim of the article is to examine the relationship between social class, gender, and aging. The author discusses the outcomes of existing quantitative research and a number of in-depth interviews conducted by the author in 2012 in Warsaw and two other cities in the Mazovia Province. In the course of the article the practices of elderly people will be presented successively in terms of class, gender, and seniority. The theoretical binder is provided by Bourdieu’s practice theory, in particular the concept of three class relational social structure, notions of habitus, forms of capital, and symbolic violence. The number of interviews is too small to draw general conclusions from, but is an exercise in sociological thinking about these three qualities in Bourdieu’s terms.pl_PL
dc.description.abstractArtykuł prezentuje wyniki analizy ośmiu wywiadów pogłębionych przeprowadzonych w 2012 roku w Warszawie i w dwóch mniejszych miastach na Mazowszu. Celem wywiadów było prześledzenie relacji pomiędzy klasą społeczną, płcią kulturową i wiekiem. Te trzy jakości formują „węzeł gordyjski”, którego rozwiązanie nie jest możliwe bez poczynienia pewnych skrótów i uproszczeń. Dlatego praktyki starszych osób będą prezentowane sukcesywnie, jako formowane przez przynależność do określonej klasy, płci kulturowej oraz starszego wieku. Jednakże takie przedstawienie ma na celu jedynie uwypuklenie poszczególnych elementów doświadczenia, nie zakreślanie jego odrębnych sfer. Teoretyczną podstawę stanowią pojęcia wypracowane przez Bourdieu: klasy społecznej, habitusu, form kapitału oraz przemocy symbolicznejpl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej;4
dc.subjectPensionerpl_PL
dc.subjectGenderpl_PL
dc.subjectClass Habituspl_PL
dc.subjectBourdieupl_PL
dc.subjectNarrationpl_PL
dc.subjectemeryt/emerytkapl_PL
dc.subjectpłeć kulturowapl_PL
dc.subjecthabitus klasowypl_PL
dc.subjectnarracjapl_PL
dc.titleClass Habitus, Gender, and Age: Preliminaries to the Investigation of the Social Roles Held by “Seniors”1pl_PL
dc.title.alternativeHabitus klasowy, płeć społeczno-kulturowa, wiek: wstęp do badań ról społecznych pełnionych przez seniorówpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number160-179pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Warsawpl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteIwona Młoźniak is a PhD candidate in the Institute of Sociology, University of Warsaw, where she is writing a doctoral thesis about discourses on ageing. She is interested in sociology of culture, class, and social theory. Simultaneously she is preparing a doctorate in philosophy in the Institute of Philosophy, University of Warsaw. Contact details: Institute of Sociology University of Warsaw ul. Karowa 18, 00-927 Warsawpl_PL
dc.referencesBourdieu, Pierre. 1986. “L’Illusion biographique.” Actes de la recherche en sciences socials, 62(1):69-72.pl_PL
dc.referencesBourdieu, Pierre. 2004. Męska dominacja. Translated by Lucyna Kopciewicz. Warsaw: Oficyna Naukowa.pl_PL
dc.referencesBourdieu, Pierre. 2005. Dystynkcja: społeczna krytyka władzy sądzenia. Translated by Piotr Biłos. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesCBOS. 2006. Kobiety i mężczyźni w podziale obowiązków domowych. Komunikat z badań BS/183/2006. Retrieved May 08, 2015 (http:// www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2006/K_183_06.PDF).pl_PL
dc.referencesCBOS. 2012. Sposoby spędzania czasu na emeryturze. Komunikat z badań BS/106/2012. Retrived November 08, 2016 (www.cbos. pl/SPISKOM.POL/2012/K_106_12.PDF).pl_PL
dc.referencesCBOS. 2013. O roli kobiet w rodzinie. Komunikat z badań BS/30/2013. Retrieved May 08, 2015 (http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_030_13.PDF).pl_PL
dc.referencesDomański, Henryk (2011) „Warstwy,klasy, prestiż”, in: Po co nam socjologia?Retrived November 08, 2016 (www.is.uw.edu.pl/ wp-content/uploads/02_Domański.pdf).pl_PL
dc.referencesFoucault, Michel. 2011. Narodziny biopolityki. Translated by Michał Herer. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesGdula, Maciej and Przemysław Sadura. 2012. “Style życia jako rywalizujące uniwersalności.” Pp. 15-70 in Style życia a system klasowy w Polsce, edited by Maciej Gdula, Przemysław Sadura Przemysław. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesGFK. 2013. Time Budget Survey. Retrived November 08, 2016 (http://gfk.netpr.pl/pr/238625/powoli-wyrownuje-sie-dysproporcja-w-podziale-obowiazkow-w-polskim-domu-jednak-nadal-codzienne-prace-domowe-w-wiekszym-stopniu-obarczaja-polki-niz-polakow).Jacyno, Małgorzata. 1998. Iluzje codzienności: o teorii socjologicznej Pierre’a Bourdieu. Warsaw: IFiS PAN.pl_PL
dc.referencesKaufman, Michael. 1999. “Men, Feminism, and Men’s Contradictory Experiences of Power.” Pp. 59-83 in Men and Power, edited by Joseph A. Kuypers. Halifax: Fernwood Books.pl_PL
dc.referencesKimmel, Michael. 2008. The Gendered Society. New York, Oxford: Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesKonecki, Krzysztof. 2010. “W stronę socjologii jakościowej.” Pp. 17-37 in Kultury, subkultury i światy społeczne w badaniach jakościowych, edited by Jacek Leonski, Magdalena Fiternicka-Gorzko. Szczecin: Volumina.pl.pl_PL
dc.referencesKurczewski, Jacek and Agata Oklej. 2007. “Polish Grandparents and Grandchildren. Mutual Normative Expectations.” WP 5/2007. Retrieved May 08, 2015 (http://www.ciimu.org/webs/ wellchi/working_papers/wp5_kurczewski_oklej.pdf).pl_PL
dc.referencesMcCall, Leslie. 1992. “Does Gender Fit? Bourdieu, Feminism, and Conceptions of Social Order.” Theory and Society 21(6): 837-867.pl_PL
dc.referencesMoi, Toril. 1991. “Appropriating Bourdieu: Feminist Theory and Pierre Bourdieu’s Sociology of Culture.” New Literary History 22(4):1017-1049.pl_PL
dc.referencesNiezabitowski, Marek. 2007. Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej. Problemy uczestnictwa społecznego. Katowice: Śląsk.pl_PL
dc.referencesSiemieńska, Renata. 2011. “Kontrakt płci. Między sferą prywatną a publiczną.” Pp. 196-224 in Gender w społeczeństwie polskim, edited by Krystyna Slany, Justyna Struzik, Katarzyna Wojnicka. Cracow: Nomos.pl_PL
dc.referencesSilverman, David. 2008. Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji. Translated by Malgorzata Głowacka-Grajper, Joanna Ostrowska. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesSkeggs, Beverly. 2003. „Context and Background: Pierre’s Bouridieu analysis of class, gender and sexuality” Pp. 19-34 in: Adkins Lisa, Skegg, Beverly (ed.) Feminism after Bourdieu. Oxford: Balckwell.pl_PL
dc.referencesSzukalski, Piotr, ed. 2008. To idzie starość – polityka społeczna aprzygotowanie do starzenia sie ludności. Warsaw: Instytut Spraw Publicznych.pl_PL
dc.referencesSzukalski, Piotr and Jerzy Kowalewski, ed. 2006. Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich. Lodz: Zakład Demografii UŁ.pl_PL
dc.referencesTobiasz-Adamczyk, Beata and Piotr Brzyski. 2006. “Uwarunkowania rodzinne jako psychospołeczne zasoby jakości życia kobiet na początku wieku starszego.” Pp. 119-127 in Starość i starzenie sie jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich: praca zbiorowa, edited by Piotr Szukalski, Tadeusz Kowalewski. Lodz: Zakład Demografii Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesWeber, Max. 1994. Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Translated by Jan Miziński. Lublin: Test.pl_PL
dc.referencesŻuk, Piotr. 2014. O różnorodności kulturowej w monokulturowej Polsce. Warsaw: Oficyna Naukowa.pl_PL
dc.contributor.authorEmaili.mlozniak@is.uw.edu.plpl_PL
dc.relation.volume12pl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record