Show simple item record

dc.contributor.authorOrganista, Natalia
dc.contributor.authorMazur, Zuzanna
dc.date.accessioned2021-01-22T09:11:36Z
dc.date.available2021-01-22T09:11:36Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationOrganista Natalia, Mazur Zuzanna (2016) „Piękne kobiety pięknie tańczą” czy „uprzedmiotowienie i upokorzenie”? Analiza dyskursu o cheerleadingu w kontekście mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn w 2016 roku. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 12, nr 4, s. 118–143 [dostęp dzień, miesiąc, rok]. Dostępny w Internecie: ‹www.przegladsocjologiijakosciowej.org›.pl_PL
dc.identifier.issn1733-8069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/33183
dc.description.abstractW artykule przedstawiono wyniki krytycznej analizy dyskursu przekazów medialnych dotyczących wypowiedzi szwedzkiego piłkarza ręcznego Tobiasa Karlsona na temat cheerleadingu jako aktywności uprzedmiatawiającej kobiety. Dominującym dyskursem w przekazach medialnych był dyskurs patriarchalny. W analizowanych materiałach podkreślano urodę ćwiczących zarówno w warstwie językowej tekstu, jak i za pomocą dołączanych materiałów wizualnych. Jedynie trzy artykuły przedstawiły problemy związane z oceną cheerleadingu. W artykule opisano również dyskusję na temat statusu cheerleadingu oraz przedstawień wizerunków cheerleaderek w perspektywie założeń feminizmu drugiej i trzeciej fali.pl_PL
dc.description.abstractThis article presents the results of a critical discourse analysis of media coverage concerning statements made by a Swedish handball player, T. Karlson, about cheerleading as an activity that objectifies women. The dominant discourse in the analyzed media coverage was the patriarchal discourse. The media coverage emphasized the beauty of the cheerleaders both in the linguistic layer of the text and through the accompanying visual material. Only three articles addressed issues related to the evaluation of cheerleading. This article also describes a discussion about the status of cheerleading and the coverage of cheerleader images from the perspective of second- and third-wave feminism.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej;4
dc.subjectkrytyczna analiza dyskursupl_PL
dc.subjectcheerleadingpl_PL
dc.subjectsportpl_PL
dc.subjectdyskurs feministycznypl_PL
dc.subjectprasapl_PL
dc.subjectcritical discourse analysispl_PL
dc.subjectfeminist discoursepl_PL
dc.subjectpresspl_PL
dc.title„Piękne kobiety pięknie tańczą” czy „uprzedmiotowienie i upokorzenie”? Analiza dyskursu o cheerleadingu w kontekście mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn w 2016 rokupl_PL
dc.title.alternative“Beautiful Women Dance Beautifully” versus “Objectification and Humiliation?” Discourse Analysis of Cheerleading in Respect of European Men’s Handball Championships in 2016pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number118–143pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawiepl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteNatalia Organista, dr nauk o kulturze fizycznej, adiunkt w Zakładzie Filozofii i Socjologii AWF w Warszawie. Zainteresowania badawcze: nierówności płciowe w sporcie oraz mediach, a także konstruowanie płciowości i seksualności w sporcie. Adres kontaktowy: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Zakład Filozofii i Socjologii ul. Marymoncka 34F, 00-968 Warszawapl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteZuzanna Mazur, doktorantka w Zakładzie Filozofii i Socjologii Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Zainteresowania badawcze: media a sport w perspektywie feministycznej. Adres kontaktowy: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Zakład Filozofii i Socjologii ul. Marymoncka 34F, 00-968 Warszawapl_PL
dc.referencesAdams Natalie, Bettis Pamela (2003a) Cheerleader! An American Icon. New York: Palgrave Macmillan.pl_PL
dc.referencesAdams Natalie, Bettis Pamela (2003b) Commanding the Room in Short Skirts. Cheering as the Embodiment of Ideal Girlhood. „Gender & Society”, vol. 17, no. 1, s. 73‒91.pl_PL
dc.referencesAmerican Academy of Pediatrics (2012) Cheerleading Injuries: Epidemiology and Recommendations for Prevention [dostęp 16 lutego 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2012/10/15/peds.2012-2480. full.pdf#page=4&zoom=auto,0,455›.pl_PL
dc.referencesBagnualo Angela (2012) Cheerleading Injuries: A Narrative Review of the Literature. „Journal of the Canadian Chiropractic Association”, vol. 56, no. 4, s. 292‒299.pl_PL
dc.referencesBator Joanna (2002) Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza. Filozoficzne dylematy feministek „drugiej fali”. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria.pl_PL
dc.referencesBemiller Michelle (2005) Men Who Cheer. „Sociological Focus”, vol. 38, no. 3, s. 205–222.pl_PL
dc.referencesBerg Leah (2002) The Sport Hero Meets Mediated Celebrityhood [w:] Lawrence Wenner, ed., MediaSport. London, New York: Routledge, s. 134–153.pl_PL
dc.referencesBettis Pamela, Adams Natalie (2006) Short Skirts and Breast Juts: Cheerleading, Eroticism and Schools. „Sex Education”, vol. 6, no. 2, s. 121–133.pl_PL
dc.referencesBissell Kimberly, Duke Andrea (2007) Bump, Set, Spike: An Analysis of Commentary and Camera Angles of Women’s Beach Volleyball During the 2004 Summer Olympics. „Journal of Promotion Management”, vol. 13, no. 1–2, s. 35–53.pl_PL
dc.referencesBonesteel Matt (2014) Is cheerleading a sport? The American Medical Association thinks so [dostęp 16 lutego 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹https://www.washingtonpost.com/news/early- -lead/wp/2014/06/10/is-cheerleading-a-sport-the-americanmedical-association-thinks-so/›.pl_PL
dc.referencesBourdieu Pierre (2004) Męska dominacja. Przełożyła Lucyna Kopciewicz. Warszawa: Oficyna Naukowa.pl_PL
dc.referencesBoyle Raymond, Haynes Richard (2009) Power Play Sport, the Media and Popular Culture. Edinburgh: Edinburgh University Press.pl_PL
dc.referencesBrooks Christine (2001) Using Sex Appeal as a Sport Promotion Strategy. „Women in Sport and Physical Activity Journal”, vol. 10, no. 1, p. 1–16.pl_PL
dc.referencesButler Judith (1998) Athletic Genders: Hyperbolic Instance and/or the Overcoming of Sexual Binarism. „Stanford Humanities Review”, vol. 6, no. 2, s. 103–111.pl_PL
dc.referencesCheerleaderki na ME w piłce ręcznej potrafią zwrócić na siebie uwagę... (2016) Eurosport.onet.pl, 19 stycznia 2016 r. [dostęp 19 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://eurosport.onet.pl/ pilka-reczna/mistrzostwa-europy-pilkarzy-recznych-2016/cheerleaderki-na-me-w-pilce-recznej-potrafia-zwrocic-na-siebieuwage/zklmnm›.pl_PL
dc.referencesCheerleaderki z Gdyni odpowiadają Szwedom: Nie czujemy się uprzedmiotowione! (2016) Trójmiasto.sport.pl, 19 stycznia 2016 r. [dostęp 19 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.trojmiasto.sport.pl/sport-trojmiasto/1,111913,19500596,cheerleaderki-z- -gdyni-odpowiadaja-karlssonowi-nie-czujemy-sie.html›.pl_PL
dc.referencesCheerleaderki protestują: nie czujemy się ani poniżone, ani uprzedmiotowione (2016) Sport.tvp.pl, 21 stycznia 2016 r. [dostęp 21 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://sport.tvp. pl/23685807/cheerleaderki-protestuja-nie-czujemy-sie-aniponizone-ani-uprzedmiotowione›.pl_PL
dc.referencesConnell Raewyn (1998) Gender and Power, Society, the Person and Sexual Politics. Cambridge: Polity Press.pl_PL
dc.referencesConnell Raewyn (2001) Masculinities. Cambridge: Polity Press.pl_PL
dc.referencesConnell Raewyn (2013) Socjologia płci. Płeć w ujęciu globalnym. Przełożyła Olga Siara. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesCooky Cheryl (2006) Strong Enough to Be a Man, but Made a Women: Discourses on Sport Femininity in Sport Illustrated for Women [w:] Linda K. Fuller, ed., Sport, Rhetoric and Gender. Historical Perspectives and Media Representations. New York: Palgrave MacMillan, s. 97–106.pl_PL
dc.referencesCooky Cheryl, Messner Michael A., Musto Michela (2015) “It’s Dude Time!”: A Quarter Century of Excluding Women’s Sports in Televised News and Highlights Shows. „Communication & Sport”, vol. 3, s. 261–287.pl_PL
dc.referencesCooky Cheryl i in. (2010) It’s Not About the Game: Don Imus, Race, Class, Gender and Sexuality in Contemporary Media. „Sociology of Sport Journal”, vol. 27, s. 139–159.pl_PL
dc.referencesCreedon Pamela J. (2002) Women, sport and media institutions: Issues in sports journalism and marketing [w:] Lawrence Wenner, ed., MediaSport. London, New York: Routledge, s. 88–99.pl_PL
dc.referencesDaniels Elizabeth, Wartena Heidi (2011) Athlete or Sex Symbol: What Boys Think of Media Representations of Female Athletes. „Sex Roles”, vol. 65, s. 566–579.pl_PL
dc.referencesDerra Aleksandra (2013) Kobiety (w) nauce. Problem płci we współczesnej filozofii nauki i praktyce badawczej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesDługosz Artur (2016) Wrocławskie cheerleaderki: „Będziemy się do Szwedów jak najmocniej uśmiechać w czasie meczów” Sportowefakty.wp.pl, 20 stycznia 2016 r. [dostęp 20 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://sportowefakty.wp.pl/pilka- -reczna/574046/wroclawskie-cheerleaderki-bedziemy-sie-doszwedow-jak-najmocniej-usmiechac-w-cza›.pl_PL
dc.referencesDziubiński Zbigniew, Organista Natalia, Mazur Zuzanna (2015) O konstruowaniu męskości i kobiecości na podstawie przekazów prasowych w Gazecie Wyborczej dotyczących Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2010 i 2014 roku. „Studia Medioznawcze”, vol. 3, s. 105–116.pl_PL
dc.referencesEuro 2016 w piłce ręcznej. Reprezentantom Szwecji przeszkadzają... cheerleaderki (2016) PolskaTimes.pl, 18 stycznia 2016 r. [dostęp 25 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.polskatimes. pl/artykul/9302255,euro-2016-w-pilce-recznej-reprezentantomszwecji-przeszkadzaja-cheerleaderki-video-zdjecia,id,t.html›.pl_PL
dc.referencesEuropean Institute for Gender Equality (2015) Gender Equality Index 2015. Measuring Gender Equality in the European Union 2005-2012 [dostęp 10 maja 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://eige. europa.eu/sites/default/files/documents/mh0415169enn.pdf›pl_PL
dc.referencesFink Janet S., Kensicki Linda (2002) Imperceptible Difference: Visual and Textual Construction of Femininity and in Sport Illustrated and Sport Illustrated for Women. „Mass Communication and Society”, vol. 5, s. 317–339.pl_PL
dc.referencesGallager Margaret (2014) Media and the representation of gender [w:] Cynthia Carter, Linda Steiner, Lisa McLaughlin, eds., The Routledge companion to media and gender. London, New York: Routledge, s. 23–31.pl_PL
dc.referencesGee Bridget, Leberman Sarah (2011) Sports media decision making in France: How they choose what to get to see and read. „International Journal of Sport Communication”, vol. 4, s. 321–343.pl_PL
dc.referencesGebel M., Zakrzewski J., Michałowski P. (2016) Piękna strona piłki ręcznej. One dopingują naszych szczypiornistów Sport.tvp.pl, 22 stycznia 2016 r. [dostęp 22 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http:// sport.tvp.pl/23705647/piekna-strona-pilki-recznej-one-dopingujanaszych-szczypiornistow›.pl_PL
dc.referencesGill Rosalind (2014) Postfeminism Sexual Culture [w:] Cynthia Carter, Linda Steiner, Lisa McLaughlin, eds., The Routledge Companion to Media and Gender. London, New York: Routledge, s. 589–599.pl_PL
dc.referencesGiulianotti Richard (2005) Sport: A Critical Sociology. Cambridge: Polity Press.pl_PL
dc.referencesGortat znów zaprosił cheerleaderki z Gdyni (2016) Fakt.pl, 28 stycznia 2016 r. [dostęp 28 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http:// www.fakt.pl/polska/gortat-zaprosil-cheerleaderki-z-gdyni-dousa,artykuly,606967.html›.pl_PL
dc.referencesGórczyński Marcin (2016) EHF Euro 2016, gr. C: Cheerleaderki przeszkodzą Szwedom? Hiszpania na drodze do drugiej rundy Sportowefakty.wp.pl, 20 stycznia 2016 r. [dostęp 20 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://sportowefakty.wp.pl/pilka-reczna/573930/ehf-euro-2016-gr-ccheerleaderki-przeszkodza-szwedom-hiszpania-na-drodze-do-drug›.pl_PL
dc.referencesGrindstaff Laura, West Emily (2006) Cheerleading and the Gendered Politics of Sport. „Social Problems”, vol. 53, no. 4, s. 500–518.pl_PL
dc.referencesGrindstaff Laura, West Emilly (2010) Hands on Hips, Smiles on Lips! Gender, Race, and the Performance of Spirit in Cheerleading. „Text and Performance Quarterly”, vol. 30, no. 2, s. 143–162.pl_PL
dc.referencesHall Ann Margaret (1996) Feminism and sporting Bodies. Champaign: Human Kinetics.pl_PL
dc.referencesHall Ann Margaret (2002) The Discourse of Gender and Sport: From Femininity to Feminism [w:] Sheila Scraton, Anne Flintoff, eds., Sport and Gender. A Reader. New York: Routledge Taylor and Francis Group, s. 6–16.pl_PL
dc.referencesHeywood Leslie, Dworkin Shari (2003) Built to Win: The Female Athlete as Cultural Icon. Minneapolis: University of Minnesota Press.pl_PL
dc.referencesJabłońska Barbara (2006) Krytyczna analiza dyskursu: refleksje teoretyczno-metodologiczne. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 2, nr 1, s. 53–67 [dostęp 2 lutego 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://przegladsocjologiijakosciowej.org›.pl_PL
dc.referencesJakubowska Honorata (2013a) Świat sportu w gazetach codziennych na podstawie wyników „The International Sports Press Survey 2011”. „Studia Medioznawcze”, t. 1, nr 52, s. 47–62.pl_PL
dc.referencesJakubowska Honorata (2013b) Are Women Still the ‘Other Sex’: Gender and Sport in the Polish Mass Media. „Sport in Society: Cultures, Commerce, Media”, vol. 18, s. 168–185.pl_PL
dc.referencesJakubowska Honorata (2014) Gra ciałem. Praktyki i dyskursy różnicowania płci w sporcie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesJohnson Andrew, Sailors Pam (2013) Don’t Bring It On: The Case against Cheerleading as a Collegiate Sport. „Journal of the Philosophy of Sport”, vol. 40, no. 2, s. 255–277.pl_PL
dc.referencesJones Amy, Greer Jenifer (2011) You Don’t Look Like an Athlete: The Effects of Feminine Appearance on Audience Perceptions of Female Athletes and Women’s Sports. „Journal of Sport Behaviour”, vol. 34, no. 4, s. 358–377.pl_PL
dc.referencesJoźwik Marek (2016) Z igły widły Sport.tvp.pl, 22 stycznia 2016 r. [dostęp 22 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http:// sport.tvp.pl/23706704/z-igly-widly›.pl_PL
dc.referencesKluczyńska Urszula (2011) Konstruowanie relacji między rodzajami w sporcie. Analiza telewizyjnych wiadomości sportowych [w:] Krystyna Slany, Beata Kowalska, Magdalena Ślusarczyk, red., Kalejdoskop genderowy. W drodze do poznania płci społeczno-kulturowej w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 383–397.pl_PL
dc.referencesKnight Jennifer, Giuliano Traci (2001) He’s a Laker; She’s a “Looker”: The Consequences of Gender-Stereotypical Portrayals of Male and Female Athletes by the Print Media. „Sex Roles”, vol. 45, s. 217–229.pl_PL
dc.referencesKoivula Nathalie (2001) Perceived Characteristics of Sports Categorized as Gender-Neutral, Feminine and Masculine. „Journal of Sport Behavior”, vol. 24, no. 4, s. 377–393.pl_PL
dc.referencesKopecka-Piech Katarzyna (2013) Sport – od medialnego zapośredniczenia do mediatyzacji [w:] Radosław Kossakowski i in., red., Futbol i cała reszta. Sport w perspektywie nauk społecznych. Gdańsk: Orbis Exterior, s. 103–119.pl_PL
dc.referencesKozłowska Aleksandra (2016a) Cheerleaderka z gimnazjum? „Nie mogę zrozumieć rodziców – czy im to nie przeszkadza?” Trójmiasto.wyborcza.pl, 25 stycznia 2016 r. [dostęp 25 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://m.trojmiasto.wyborcza. pl/trojmiasto/1,106540,19518347,cheerleaderka-z-gimnazjum- -ona-tu-jest-i-tanczy-dla-mnie.html?utm_source=m.gazeta. pl&utm_medium=testbox&utm_campaign=CzolkaIImg›.pl_PL
dc.referencesKozłowska Aleksandra (2016b) Cheerleaderki uprzedmiotowione? „Jesteśmy tak daleko za szwedzką wrażliwością” Trójmiasto.wyborcza.pl, 20 stycznia 2016 [dostęp 20 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35636,19501769,cheerleaderki-uprzedmiotowione-jestesmy-tak-daleko-za.html›.pl_PL
dc.referencesKręcidło Jakub (2016) Zmęczone stereotypami. Cheerleaderki walczą o uznanie świata Przegladsportowy.pl, 29 stycznia 2016 [dostęp 29 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.przegladsportowy.pl/magazyn-przegladu-sportowego,cheerleaderki-zaw od-pelny-nieprawdziwych-stereoptypow,artykul,641724,1,13283. html›.pl_PL
dc.referencesKrzyżanowska Natalia (2013) (Krytyczna) analiza dyskursu a (krytyczna) analiza gender: zarys synergii teoretycznej i metodologicznej. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 9, nr 1, s. 62–84 [dostęp 2 lutego 2016r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://przegladsocjologiijakosciowej.org›.pl_PL
dc.referencesKubicki Grzegorz (2016) Piękne cheerleaderki z Gdyni - kim są dziewczyny, które odpowiedziały Szwedom? Trójmiasto.sport. pl, 19 stycznia 2016 r. [dostęp 19 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.trojmiasto.sport.pl/sport-trojmiasto/5,111907,15969422.html#ixzz40SgIk9xv›.pl_PL
dc.referencesKurdupski Michał (2016) Rzeczpospolita straciła najwięcej w kioskach. Dane dzienników ogólnopolskich za 2015 rok [dostęp 16 lutego 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rzeczpospolita-stracila-najwiecej-w-kioskachdane-dziennikow-ogolnopolskich-za-2015-rok›.pl_PL
dc.referencesKurman George (1986) What Does Girls’ Cheerleading Communicate? „Journal of Popular Culture”, vol. 20, no. 2, s. 57–64.pl_PL
dc.referencesKuźma-Markowska Sylwia (2014a) Druga fala [w:] Monika Rudaś Grodzka i in., red., Encyklopedia gender. Płeć w kulturze. Warszawa: Czarna Owca, s. 97–101.pl_PL
dc.referencesKuźma-Markowska Sylwia (2014b) Trzecia fala [w:] Monika Rudaś Grodzka i in., red., Encyklopedia gender. Płeć w kulturze. Warszawa: Czarna Owca, s. 551–554.pl_PL
dc.referencesLenskyj Helen J. (2003) Out on the field. Gender, Sport and Sexualities. Toronto: Women’s Press.pl_PL
dc.referencesMacQuail Denis (2012) Teoria komunikowania masowego. Przełożyły Marta Bucholc, Alina Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesMartin Adam, McDonald Mary (2012) Covering Women’s Sport? An Analysis of Sport Illustrated Covers from 1987-2009 and ESPN Magazine Covers from 1998-2009. „Graduate Journal of Sport, Exercise & Physical Education Research”, vol. 1, s. 81–97.pl_PL
dc.referencesMautner Gerlinde (2011) Analiza, gazet, czasopism i innych mediów drukowanych [w:] Ruth Wodak, Michał Krzyżanowski, red., Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych. Przełożyła Danuta Przepiórkowska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf, s. 51–88.pl_PL
dc.referencesMckoy Kiersten (2013) Biediger v. Quinnipiac University. „ New York Law School Law Review”, vol. 58, s. 458–471.pl_PL
dc.referencesME piłkarzy ręcznych: Szwedzi oburzeni polskimi cheerleaderkami (2016) Przegladsportowy.pl [dostęp 19 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.przegladsportowy.pl/me-pilkarzy-recznychpolskie-cheerleaderkami-polnagie,artykul,638542,1,13261.html›.pl_PL
dc.referencesSzewczyk Łukasz (2016) Megapanel – grudzień 2015 – kategorie tematycznie media2.pl [dostęp 15 lutego 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://media2.pl›.pl_PL
dc.referencesMessner Michael (1998) Sport and Men Domination: The Female Athlete as Contested Ideological Terrain. „Sociology of Sport Journal”, vol. 5, s. 197–211.pl_PL
dc.referencesMessner Michael (2010) Gender Ideologies, Youth Sports, and the Production of Soft Essentialism. „Sociology of Sport Journal, vol. 28, s. 151–170.pl_PL
dc.referencesMessner Michael, Cooky Cheryl (2010) Gender in televised sports: News and highlights shows, 1989-2010 [dostęp 23 lutego 2014 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://dornsifecms.usc.edu/assets/sites/80/docs/tvsports.pdf›pl_PL
dc.referencesMessner Michael, Dworkin Shari Lee (2002) Just Do What? Sport, Bodies, Gender [w:] Sheila Scraton, Anne Flintoff, eds., Sport and Gender. A Reader. New York: Routledge Taylor and Francis Group, s. 17–29.pl_PL
dc.referencesMizielińska Joanna (2006) Płeć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii queer. Kraków: Universitas.pl_PL
dc.referencesNowakowski Paweł (2016) ME w piłce ręcznej. Występy polskich cheerleaderek nie podobają się Szwedom! Sport.se.pl, 18 stycznia 2016 r. [dostęp 18 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://sport.se.pl/ inne-sporty/pilka-reczna/me-w-pilce-recznej-wystepy-polskichcheerleaderek-nie-podobaja-sie-szwedom-wideo_764726.html›.pl_PL
dc.referencesPawliszak Piotr, Rancew-Sikora Dorota (2012) Wprowadzenie do socjologicznej analizy dyskursu (SAD). „Studia Socjologiczne”, t. 1, nr 204, s. 5–19.pl_PL
dc.referencesPiłkarze ręczni ze Szwecji nie mogą patrzeć na cheerleaderki. „Uprzedmiotowienie kobiet” (2016) TVN24.pl, 18 stycznia 2016 r. [dostęp 18 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://sport.tvn24.pl/ pilka-reczna,123/kapitan-reprezentacji-szwecji-w-pilce-recznejnie-chce-cheerleaderek,611721.html›.pl_PL
dc.referencesPol Michał (2016) Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. „Przegląd Sportowy”, 22 stycznia 2016 r., s. 19.pl_PL
dc.referencesPress Andrea (2011) Feminism and Media in the Post-Feminist Era. „Feminist Media Studies”, vol. 11, no. 1, s. 107–113.pl_PL
dc.referencesPriyadharshini Esther, Pressland Amy (2015) Doing Femininities and Masculinities in a ‘Feminized’ Sporting Arena: The Case of Mixed-Sex Cheerleading. „Sport in Society” [dostęp 22 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.tandfonline.com/doi/fu ll/10.1080/17430437.2015.1096›.pl_PL
dc.referencesRenzetti Claire M., Curran Daniel J. (2008) Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo. Przełożyła Agnieszka Gromkowska-Melosik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesRiemer Brenda, Visio Michelle (2003) Gender Typing of Sports: An Investigation of Metheny’s Classification. „Research Quarterly for Exercise and Sport”, vol. 74(2), s. 193–204.pl_PL
dc.referencesRowe David (2004) Sport, Culture and the Media. Berkshire: Open University Press.pl_PL
dc.referencesRymarczyk Piotr (2011) Kultura fizyczna w społeczeństwie ponowoczesnym [w:] Zbigniew Krawczyk, Zbigniew Dziubiński, red., Socjologia kultury fizycznej. Warszawa: AWF Warszawa, s. 108–119.pl_PL
dc.referencesSabo Don F., Jansen Sue (2002) Prometheus Unbounds: Constructions of Masculinity in Sports Media [w:] Lawrence Wenner, ed., MediaSport. London, New York: Routledge, s. 202–217.pl_PL
dc.referencesSegrave Jeffrey O., McDowell Katherine, King James G. III (2006) Language, Gender, Sport: A Review of the Research Literature [w:] Linda K. Fuller, ed., Sport, Rhetoric and Gender. Historical Perspectives and Media Representation. New York: Palgrave MacMillan, s. 31–42.pl_PL
dc.referencesSherry Emma, Osborne Angela, Nicholson Matthew (2015) Images of Sports Women: A Review. „Sex Roles”, vol. 74, s. 299–309.pl_PL
dc.referencesStankiewicz Waldemar (2016) Cheerleaderki pretensje Szwedów „przyjmują z uśmiechem”. Sport.tvp.pl [dostęp 22 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://sport.tvp.pl/23711151/ cheerleaderki-pretensje-szwedow-przyjmuja-z-usmiechem›.pl_PL
dc.referencesSzwedzi narzekają na polskie cheerleaderki. Są za seksowne?! (2016) Fakt24.pl [dostęp 22 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://www.fakt.pl/sport-inne/euro-2016-w-pilce-recznej-polskiedziewczyny-gnebione-przez-szwedow-nasze-cheerleaderkikrytykowane-za-tance,galeria,605888.html›.pl_PL
dc.referencesTo one zagrzewają szczypiornistów do gry! Zobacz najładniejsze cheerleaderki EHF Euro (2016) Sportowefakty.wp.pl, 23 stycznia 2016 r. [dostęp 23 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http:// sportowefakty.wp.pl/pilka-reczna/574525/to-one-zagrzewajaszczypiornistow-do-gry-zobacz-najladniejsze-cheerleaderki-ehf›.pl_PL
dc.referencesTomanek Paweł (2008) O swoistości socjologicznej analizy dyskursu [w:] Anna Horolets, red., Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 30–44.pl_PL
dc.referencesTong Rosemarie (2002) Myśl feministyczna. Wprowadzenie. Przełożyli Jarosław Mikos, Bożena Umińska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesVincent John (2004) Game, Sex, and Match: The Construction of Gender in British Newspaper Coverage of the 2000 Wimbledon Championships. „Sociology of Sport Journal”, vol. 21, s. 435–456.pl_PL
dc.referencesWachs Linda (2006) „Throw Like a Girl” Doesn’t Mean What It Used To: Research on Gender, Language and Power [w:] Linda Fuller, ed., Sport, Rhetoric and Gender. Historical Perspectives and Media Representation. New York: Palgrave MacMillan, s.43–54.pl_PL
dc.referencesWann Daniel, Waddill Paula, Dunham Mardis (2004) Using Sex and Gender Role Orientation to Predict Level of Sport Fandom. „Journal of Sport Behavior”, vol. 27, no. 4, s. 367–377.pl_PL
dc.referencesWenner Lawrence (2002) Playing the mediasport game [w:] Lawrence Wenner, ed., MediaSport, London-New York: Routledge, s. 3–14.pl_PL
dc.referencesWodak Ruth (2011) Wstęp: badania nad dyskursem. Ważne pojęcia i terminy [w:] Ruth Wodak, Michał Krzyżanowski, red., Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych. Przełożyła Danuta Przepiórkowska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf, s. 11–50.pl_PL
dc.referencesWodak Ruth, Meyer Michael (2002) Methods of Critical Discourse Analysis. London: Sage.pl_PL
dc.referencesWojs Maciej (2016) Cheerleaderki z Gdyni odpowiadają Szwedowi: Nie czujemy się uprzedmiotowione! Sportowefakty.wp.pl, 20 stycznia 2016 r. [dostęp 20 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http:// sportowefakty.wp.pl/pilka-reczna/573156/cheerleaderki-z-gdyniodpowiadaja-szwedowi-nie-czujemy-sie-uprzedmiotowione›.pl_PL
dc.referencesZobacz cheerleaders w patriotycznej sesji. Gdynianki dumne z tego co robią i że są Polkami (2016) Sport.trojmiasto.pl, 26 stycznia 2016 r. [dostęp 26 stycznia 2016 r.]. Dostępny w Internecie: ‹http://sport.trojmiasto.pl/ Gdynianki-dumne-z-tego-co-robia-i-ze-sa-Polkami-n98352.html›.pl_PL
dc.contributor.authorEmailnatalia.organista@gmail.compl_PL
dc.contributor.authorEmailzuzanna.mazur@op.plpl_PL
dc.relation.volume12pl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record