SPIS TREŚCI

  Artykuły

 1. Domowe miejsca – próba zarysowania emocjonalnej mapy mieszkania
  Kubacka Małgorzata
 2. Podłużne badanie jakościowe doświadczenia wolontariuszy sprawujących opiekę nad pacjentami w ramach programu profilaktyki powikłań hospitalizacji osób starszych na oddziale chorób wewnętrznych – Projekt Zdrowy Kontakt
  Weronika Kałwak, Anna Bańbura, Oliwia Głowacz, Stanisław Górski, Klaudia Kawa, Paulina Knutelska, Michał Nowakowski, Małgorzata Opoczyńska
 3. Zagadka społeczeństwa terapeutycznego: historia, konteksty, praktyka
  Łukasz Andrzejewski
 4. Maur jako obcy w Hiszpanii? Między swojskością a odmiennością
  Maja Biernacka
 5. Prezentacje klasztorów i autoprezentacje mnichów na cysterskich stronach WWW – w stronę sekularyzacji semantycznej?
  Marcin Jewdokimow
 6. Is Atheism a Religion? On Socio-Anthropologic Cognitive Imperialism and Problems That Follow
  Radosław Tyrała
 7. Recenzje

 8. Recenzja książki: Fritz Schütze (2016) Sozialwissenschaftliche Prozessanalyse. Grundlagen der qualitativen Sozialforschung, Hrsg. Werner Fiedler, Heinz-Hermann Krüger. Opladen–Berlin– Toronto: Verlag Barbara Budrich
  Danuta Urbaniak-Zając
 9. Recenzja książki: Desperak Iza, Kuźma Inga, red. (2016) Kobiety niepokorne. Reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki,. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Krystyna Dzwonkowska-Godula
 10. Recenzja książki: Rafał Wiśniewski (2016) Transgresja kompetencji międzykulturowych. Studium socjologiczne młodzieży akademickiej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  Agata Rozalska
 11. Recenzja książki: Anna Kacperczyk (2016) Społeczne światy. Teoria – empiria – metody badań. Na przykładzie społecznego świata wspinaczki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Adam Kosznicki

Recent Submissions