Show simple item record

dc.contributor.authorDziobkowski, Bogdan
dc.contributor.editorMaciaszek, Janusz
dc.date.accessioned2020-12-30T13:38:15Z
dc.date.available2020-12-30T13:38:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationDziobkowski B., O hipotezie religijnej, [w:] Analiza, racjonalność, filozofia religii. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Kleszczowi, Maciaszek J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, s. 291-301, doi: 10.18778/8220-034-8.19pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-034-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32998
dc.descriptionWedług Profesora Ryszarda Kleszcza analityczna filozofia religii zajmuje się przede wszystkim problemami znaczenia oraz uzasadnienia przekonań religijnych. W tekście zostały zaprezentowane dwa odrębne rozwiązania tych problemów. Pierwsze przedstawił Józef Maria Bocheński w Logice religii. Na gruncie tego ujęcia wiara jest aktem, w którym zdanie o określonej treści uznaje się za prawdziwe. Owo zdanie ma charakter hipotezy wyjaśniającej całość bądź część doświadczenia jednostki. Ku takiej odpowiedzi skłania się Kleszcz. Podobny sposób postrzegania religii możemy też znaleźć w tekstach Jacka Jadackiego i Bogusława Wolniewicza. Zupełnie inna koncepcja religii została przedstawiona we wczesnej filozofii Ludwiga Wittgensteina. Według niego przekonania religijne to niedorzeczności. Nie kryje się zatem za nimi żadna uchwytna treść i tym samym o żadnym uzasadnieniu w tym wypadku nie może być mowy. Wypowiadanie tego typu niedorzeczności wskazuje jednak na pewną skłonność tkwiącą w naturze ludzkiej – skłonność do przekraczania granic języka i tym samym granic świata. Religię Wittgenstein postrzegał jako postawę podmiotu metafizycznego względem świata. Postawa ta sprawia, że świat przestaje być jedynie mieszaniną faktów i zaczyna się jawić jako sensowna całość.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMaciaszek J. (red.), Analiza, racjonalność, filozofia religii. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Kleszczowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020;
dc.relation.ispartofseriesBibliotheca Philosophica;6
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectJózef Maria Bocheńskipl_PL
dc.subjecthipoteza religijnapl_PL
dc.subjectRyszard Kleszczpl_PL
dc.subjectreligiapl_PL
dc.subjectLudwig Wittgensteinpl_PL
dc.titleO hipotezie religijnejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number291-301pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawskipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-035-5
dc.referencesBocheński J.M. (1990), Logika religii, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBocheński J.M. (2008), Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów, Wydawnictwo Antyk – Marcin Dybowski, Komorów.pl_PL
dc.referencesDziobkowski B. (2018), Postawa religijna, [w:] J. Hołówka, B. Dziobkowski (red.), Filozofia religii. Kontrowersje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 199–218.pl_PL
dc.referencesJadacki J.J. (2003), Aksjologia i semiotyka, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKleszcz R. (2009), Logika religii a doświadczenie religijne, [w:] K. Dąbrowska (red.), Doświadczenie a intersubiektywność. Monografia pokonferencyjna, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź, s. 57–68.pl_PL
dc.referencesKleszcz R. (2016), Uwagi o racjonalności przekonań religijnych, [w:] A. Brożek, A. Chybińska, M. Grygianiec, M. Tkaczyk (red.), Myśli o języku, nauce i wartościach. Seria druga, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa, s. 605–626.pl_PL
dc.referencesWinch P. (1990), Wittgensteina analiza woli, [w:] idem, Etyka a działanie, PIW, Warszawa, s. 203–227.pl_PL
dc.referencesWittgenstein L. (1995), Wykład o etyce, [w:] idem, Uwagi o religii i etyce, Wydawnictwo Znak, Kraków, s. 75–85.pl_PL
dc.referencesWittgenstein L. (1997), Tractatus logico-philosophicus, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWittgenstein L. (1999), Dzienniki 1914–1916, Wydawnictwo Spacja, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWolniewicz B. (1993), O istocie religii, [w:] idem, Filozofia i wartości. Rozprawy i wypowiedzi, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 160–198pl_PL
dc.referencesZiobrowski J. (1999), Uwagi Wittgensteina o woli, [w:] L. Wittgenstein, Dzienniki 1914– 1916, Wydawnictwo Spacja, Warszawa, s. 219–229.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-034-8.19


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe