Show simple item record

dc.contributor.authorGlaser, Barney B.
dc.contributor.authorHolton, Judith
dc.date.accessioned2020-12-08T10:47:18Z
dc.date.available2020-12-08T10:47:18Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationGlaser Barney B., Judith Holton (2004) "Przemodelowywanie teorii ugruntowanej". Przegląd Socjologii Jakościowej Tom VI Numer 2. Pobrany Miesiąc, Rok (http://www.qualitativesociologyreview.org /PL/archive_pl.php).pl_PL
dc.identifier.issn1733-8069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32836
dc.description.abstractArtykuł ten przedstawia w zarysie moje zaniepokojenie licznymi przemodelowaniami teorii ugruntowanej (GT – Grounded Theory) 3 przez analizę danych jakościowych (QDA – Qualitative Data Analysis) i ich podważającym GT oddziaływaniem. Przytaczam kilka przykładów takiego podważania oraz opisuję najważniejsze elementy klasycznej metodologii GT. Mam nadzieję, że artykuł wyjaśni moje obawy dotyczące nieprzerwanie entuzjastycznego, lecz niepoprawnego, przyjmowania GT przez metodologów QDA i posłuży za wstępny przewodnik młodym badaczom, pragnącym poznać podstawowe zasady GT.pl_PL
dc.description.abstractThis paper outlines my concerns with Qualitative Data Analysis' (QDA) numerous remodelings of Grounded Theory (GT) and the subsequent eroding impact. I cite several examples of the erosion and summarize essential elements of classic GT methodology. It is hoped that the article will clarify my concerns with the continuing enthusiasm but misunderstood embrace of GT by QDA methodologists and serve as a preliminary guide to novice researchers who wish to explore the fundamental principles of GT.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Socjologii Jakościowej;2
dc.subjectteoria ugruntowanapl_PL
dc.subjectanaliza danych jakościowychpl_PL
dc.subjectmetoda ciągłego porównywaniapl_PL
dc.subjectwrażliwość teoretycznapl_PL
dc.subjectGrounded Theorypl_PL
dc.subjectQualitative Data Analysispl_PL
dc.subjectConstant Comparative Methodpl_PL
dc.subjectTheoretical Sensitivitypl_PL
dc.titleRemodelowanie teorii ugruntowanejpl_PL
dc.title.alternativeRemodeling Grounded Theorypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number81-102pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteBarney G. Glaser - w 1961 roku na Columbia University obronił pracę doktorską. Następnie pracował w University of California w San Francisco, gdzie dołączył do Anselma Straussa i jego badań nad procesem umierania w szpitalach, zajmował się także działalnością dydaktyczną. Opublikował liczne książki i artykuły, między innymi wspólnie ze Straussem "Awareness of Dying", "Discovery of Grounded Theory". Kontakt: POB 400, Mill Valley, Ca 94942, USApl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteJudith Holton pełni funkcję Research Development Consultant w Holland College, Charlottetown w Kanadzie. Przygotowuje pracę doktorską z zastosowaniem teorii ugruntowanej na University College Northampton w Wielkiej Brytanii Kontakt: Research Development Consultant, Holland College 140 Weymouth Street, Charlottetown, PE C1A 4Z1, Canadapl_PL
dc.referencesBaker, Cynthia; Judith Wuest i Phyllis Stern (1992) "Method Slurring, The Phenomenology /Grounded Theory Example." Journal of Advanced Nursing 17: 1355-1360.pl_PL
dc.referencesCreswell, John W. (1998) Qualitative Inquiry and Research Design. Thousand Oaks: Sage.pl_PL
dc.referencesGlaser, Barney G. (1978) Theoretical Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded Theory. Mill Valley: Sociology Press.pl_PL
dc.referencesGlaser, Barney G. (1992) Basics of Grounded Theory Analysis. Mill Valley: Sociology Press.pl_PL
dc.referencesGlaser, Barney G. redaktor (1993) Examples of Grounded Theory. A Reader. Mill Valley: Sociology Press.pl_PL
dc.referencesGlaser Barney B. redaktor (1994) More Grounded Theory Methodology. A Reader. Mill Valley: Sociology Press.pl_PL
dc.referencesGlaser Barney B. - redaktor (1995) Grounded Theory 1984 to 1994. Mill Valley: Sociology Presspl_PL
dc.referencesGlaser Barney B. (1998a) Doing Grounded Theory. Issues and Discussions. Mill Valley: Sociology Press.pl_PL
dc.referencesGlaser Barney B. (2001) The Grounded Theory Perspective: Conceptualization Contrasted with Description. Mill Valley: Sociology Press.pl_PL
dc.referencesGlaser, Barney G. i W. Douglas Kaplan, redaktorzy (1998b) Gerund Grounded Theory: The Basic Social Process Dissertation. Mill Valley: Sociology Press.pl_PL
dc.referencesGlaser, Barney G. i Anselm L. Strauss (1965) Awareness of Dying. Chicago: Aldine Publishing Co.pl_PL
dc.referencesGlaser, Barney G. i Anselm L. Strauss - (1967) Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Mill Valley: Sociology Press [polskie wydanie (2009) Odkrywanie teorii ugruntowanej: Strategie badania jakościowego. Kraków: ZW Nomos].pl_PL
dc.referencesGummesson, Evert (2002) "Relationship Marketing and the New Economy: It's Time for De-Programming." Journal of Services Marketing 16(7): 585-589.pl_PL
dc.referencesLowe, Andy (1997) Managing to Post Merger Aftermath-Default Remodeling. Department of Marketing University of Strathclyde (Grounded Theory Review).pl_PL
dc.referencesMay, Kathryn (1994) "The Case For Magic in Method." S. 10-22 w Critical Issues In Qualitative Research Methods, pod redakcją Janice Morse. Thousand Oaks: Sage.pl_PL
dc.referencesMorse, Janice (1994) "Emerging from the Data. Cognitive Processes of Analysis in Qualitative Research." S. 23-41 w Critical Issues in Qualitative Research Methods, pod redakcją Janice Morse. Thousand Oaks: Sage.pl_PL
dc.referencesMorse, Janice - (1995) "Editorial." Qualitative Health Review 5: 147-149.pl_PL
dc.contributor.authorEmailbglaser@speakeasy.netpl_PL
dc.contributor.authorEmailholton@islandtelecom.compl_PL
dc.relation.volume6pl_PL
dc.contributor.translatorGorzko, Marek
dc.contributor.translatorPyfel, Łukasz
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record