SPIS TREŚCI

  Od redaktora

 1. CAQDAS – nowoczesne narzędzia wspomagania komputerowego w badaniach jakościowych
  Jakub Niedbalski
 2. Artykuły

 3. CAQDAS a badania jakościowe w praktyce
  Grzegorz Bryda
 4. Badanie jakościowe w warunkach niedoszacowania czasu – czyli o konieczności "podążania na skróty". Organizacja procesu badawczego pod kątem zastosowania komputerowego wsparcia analizy danych jakościowych
  Maciej Brosz
 5. Zastosowanie oprogramowania Atlas.ti i NVivo w realizacji badań opartych na metodologii teorii ugruntowanej
  Jakub Niedbalski
 6. Próba wykorzystania programu komputerowego QDA Miner do realizacji projektu badawczego "Cztery dyskursy o nowoczesności – modernizm peryferii na przykładzie Łodzi (XIX–XX wiek)"
  Jacek Burski, Kamil Brzeziński
 7. Techniki językoznawstwa korpusowego wykorzystywane w krytycznej analizie dyskursu. Przegląd
  Victoria Kamasa
 8. Analiza sentymentu – metoda analizy danych jakościowych. Przykład zastosowania oraz ewaluacja słownika RID i metody klasyfikacji Bayesa w analizie danych jakościowych
  Krzysztof Tomanek
 9. Wykorzystanie oprogramowania R i RQDA w jakościowo-ilościowej analizie treści orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
  Jan Winczorek
 10. Organizacja procesu badawczego a oprogramowanie do organizacji wiedzy i zarządzania projektem badawczym
  Kamil Głowacki
 11. Evernote: zastosowanie notatnika internetowego do badań jakościowych
  Artur Piszek, Stachura Krzysztof
 12. Recenzje

 13. Recenzja książki: Magdalena Kamińska (2011) Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu. Poznań: Galeria Miejska Arsenał
  Piotr Siuda
 14. Recenzja książki: Tomasz Ferenc (2012) Artysta jako Obcy. Socjologiczne studium artystów polskich na emigracji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej
  Kazimierz Kowalewicz

Recent Submissions