SPIS TREŚCI

  Od Redakcji

 1. Od Redakcji: Socjologia Jakościowa - innowacyjne metody w badaniach jakościowych
  Krzysztof T. Konecki, Izabela Ślęzak
 2. Artykuły

 3. Wizualna teoria ugruntowana. Podstawowe zasady i procedury
  Krzysztof T. Konecki
 4. Jak obejrzeć tysiąc zdjęć na raz? O narzędziach kategoryzacji obrazów fotograficznych w projekcie "Niewidzialne Miasto"
  Maciej Frąckowiak
 5. Audyt społeczny jako propozycja wzbogacenia repertuaru metod badań społecznych
  Iza Desperak
 6. Wprowadzenie do obserwacji online: warianty i ograniczenia techniki badawczej
  Piotr Miller
 7. Komputerowe wspomaganie badań jakościowych. Zastosowanie pakietu NVivo w analizie materiałów nieustrukturyzowanych
  Maciej Brosz
 8. Analiza danych jakościowych przy użyciu programu NVivo a zastosowanie procedur metodologii teorii ugruntowanej
  Jakub Niedbalski, Izabela Ślęzak
 9. Polemiki

 10. Selektywna analiza problemu publikacji humanistów i przedstawicieli nauk społecznych w języku angielskim
  Izabela Wagner
 11. Recenzje

 12. Recenzja książki Tomasz Gackowski, Marcin Łączyński, red., (2009) Metody badania wizerunku w mediach. Warszawa: Cedewu
  Anna Kacperczyk
 13. Recenzja książki Denzin Norman K., Lincoln Yvonna S., red., (2009) Metody badań jakościowych. Przełożyli Krzysztof Podemski i in. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
  Iza Desperak
 14. Recenzja książki Elżbieta Chromiec (2011) Dialog międzykulturowy w działalności polskich organizacji pozarządowych okresu transformacji systemowej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT
  Kazimierz Doktór
 15. Recenzja książki Justyna Iwona Klingemann (2010) Horyzonty zmiany zachowania nałogowego w Polsce. Warszawa: IPSiR UW
  Andrzej Kacprzak
 16. OpenCode – narzędzie wspomagające proces przeszukiwania i kodowania danych tekstowych w badaniach jakościowych
  Jakub Niedbalski

Recent Submissions